Dokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Názov súboru Súbor Dátum
Verejná vyhláška - upovedomenie o obsahu odvolania smerujúceho proti rozhodnutiu OU-TN-OSZP1-2024-002057-101 PDF 15.7.2024
Stavebné povolenie: „Železničná stanica Hronský Beňadik – zastávka Tekovská Breznica – Železničná stanica Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty" PDF 1.7.2024
DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová PDF 28.6.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2024 zo dňa 26. 06. 2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. PDF 28.6.2024
Oznam o vyhlásení OVS na stavbu Maštaľ súp.č 1686 v k.ú. Nová Baňa PDF 28.6.2024
Zverejnenie doručeného návrhu. V zmysle § 9a, ods. 4 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže zverejňujú do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, po dobu minimálne 30 dní. PDF 27.6.2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti PDF 21.6.2024
Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov - upozornenie PDF 20.6.2024
Predseda Komisie cestovného ruchu a propagácie pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 25. jún 2024 PDF 18.6.2024
Predseda Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku pri MsZ v Novej Bani ruší zvolané zasadnutie komisie, ktoré sa malo konať v stredu 19. júna 2024 PDF 17.6.2024
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.