Dokumenty

Aktuality

Beseda s matematikom a štatistikom doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom Phd.

2. 10. 2023
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, ktorá sa uskutoční...

UPOZORNENIE - KAPACITA KINA VATRA JE MAX. 300 MIEST

2. 10. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, ktorý je organizovaný pri príležitosti Mesiaca úcty k st......

Porucha na vodovodnom potrubí ul. Vršky 2.10.2023

2. 10. 2023
Oznamy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že aktuálne 02.10.2023 v čase od 08:00 hod. došlo k poru......

Názov súboru Súbor Dátum
Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre a žiadosť o stanovisko PDF 25.9.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy pri MsZ v Novej Bani, ktoré sa bude konať dňa 04.09.2023 PDF 31.8.2023
Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 4.9.2023 PDF 31.8.2023
Predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 6. september 2023 PDF 30.8.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 28.8.2023
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 18.8.2023
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb PDF 14.8.2023
Rozhodnutie OU-BB-OVBP- 2023/036431-002 PDF 4.8.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa PDF 3.8.2023
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok PDF 3.8.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.