Dokumenty

Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Názov súboru Súbor Dátum
Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre a žiadosť o stanovisko PDF 25.9.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy pri MsZ v Novej Bani, ktoré sa bude konať dňa 04.09.2023 PDF 31.8.2023
Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 4.9.2023 PDF 31.8.2023
Predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 6. september 2023 PDF 30.8.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 28.8.2023
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 18.8.2023
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb PDF 14.8.2023
Rozhodnutie OU-BB-OVBP- 2023/036431-002 PDF 4.8.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa PDF 3.8.2023
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok PDF 3.8.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.