Dokumenty

Aktuality

Zber vianočných stromčekov

12. 1. 2022
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že v nasledujúcich dňoch bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Dôkladne ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

11. 1. 2022
Nová Baňa

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca JANUÁR a FEBRUÁR bude v našom meste prerušená distr......

Názov súboru Súbor Dátum
Pozvánka na zasadnutie Komisie cestovného ruchu 18.11.2021 PDF 10.11.2021
Program valného zhromaždenia MFK Nová Baňa konaného dňa 25.11.2021 PDF 10.11.2021
Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PDF 10.11.2021
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb PDF 10.11.2021
Rozhodnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA PDF 9.11.2021
Záznam z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 8.11.2021
Zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani 9.11.2021 PDF 5.11.2021
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 PDF 2.11.2021
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.10.2021
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta PDF 25.10.2021
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.