Dokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Pracovné materiály MsZ - plánované

Rok Názov súboru Súbor Dátum
2024 Pozvánka PDF 18.6.2024
2024 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2024 PDF 18.6.2024
2024 2. Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania petícií prijatých v roku 2023 PDF 18.6.2024
2024 3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o v rokoch 2022 a 2023 PDF 18.6.2024
2024 4. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov v podprograme Verejný poriadok a bezpečnosť – výdavky Mestskej polície v roku 2023 PDF 18.6.2024
2024 5. Správa o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania zákazky „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia “ PDF 18.6.2024
2024 6. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky PDF 18.6.2024
2024 7. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa PDF 18.6.2024
2024 8. Komplexná oprava a rekonštrukcia miestnych ciest v meste Nová Baňa PDF 18.6.2024
2024 9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa PDF 18.6.2024
2024 10. Návrh VZN č........... zo dňa 26.06.2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa PDF 18.6.2024
2024 11. Výročná správa Sociálneho podniku mesta Nová Baňa s. r. o . PDF 18.6.2024
2024 12. Vyradenie majetku Technických služieb mesta Nová Baňa PDF 18.6.2024
2024 13. Majetkové veci PDF 18.6.2024
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.