Dokumenty

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Pracovné materiály MsZ - plánované

Rok Názov súboru Súbor Dátum
2022 Pozvánka PDF 20.9.2022
2022 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19. 09. 2022 PDF 20.9.2022
2022 2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021 PDF 20.9.2022
2022 3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 2018 PDF 20.9.2022
2022 4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2017 a 2018 PDF 20.9.2022
2022 5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 – 2021 PDF 20.9.2022
2022 6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani prijatej dňa 02. 08. 2022 PDF 20.9.2022
2022 7. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa PDF 20.9.2022
2022 8. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky PDF 20.9.2022
2022 9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. PDF 20.9.2022
2022 10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022 PDF 20.9.2022
2022 11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021 PDF 20.9.2022
2022 12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa PDF 20.9.2022
2022 13. Informácia o stave súdnych konaní PDF 20.9.2022
2022 14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu PDF 20.9.2022
2022 15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti v meste Nová Baňa (kino Vatra) PDF 20.9.2022
2022 16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 PDF 20.9.2022
2022 17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie ZPOZ) PDF 20.9.2022
2022 18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021 PDF 20.9.2022
2022 19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa PDF 20.9.2022
2022 20. Majetkové veci PDF 20.9.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.