Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022

Aktívne projekty v roku 2022

Aktualizované: 28.6.2022


1.  Zelená škola = ZELENÉ TIENENIE (Zelené oázy 2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

5 000 €


2. Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


136 946,01 €


3.  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma3 300 €


4. Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


553 613,15 €


5. Oživenie a prezentácia baníckej tradície v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


10 000 €


6. ZELENÝ SAD v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


(výsadba ovocného sadu a kry)

* Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

522 000 €


* Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

projekt je zapísaný do investičnej akcie, 3.Q 2022 otvorenie výzvy na žiadosť (165 500 €)


* Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

385 868,91 €


* Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

4 500 €


* Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

 X

375 400 €


*  Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

200 000 €


* Športový tábor - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

980 €


*  Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X

 

980 €


* Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tajchová osmička

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

2 188 €


*  Zelené športovo-oddychové zóny Lidl

v posudzovaní

schválený

neschválený

iné* X

hlasovanie verejnosti


* Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v ZŠ v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

22 382,38 €


* MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


  X 


10 000 €


PODANÉ PROJEKTY v roku 2021

počet projektov spolu: 22 
schválené projekty v sume:   1 174 256 €
neschválené projekty v sume:   325 762 €
v zásobníku projekty v sume:   375 400 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

14 250 €

 Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa schválený 11 264 €
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa schválený 14 725 €
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti schválený

782 352 €

  Zastávky s city lightom neschválený

8 700 €

Pamiatky novobanského baníctva neschválený 3 000 €
 "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník neschválený 3 105 €
 Týždeň športu pre všetkých schválený
1 200 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

v zásobníku nerozhodnutých žiadostí

375 400 €
  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice neschválený

3 486 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica neschválený

41 314 €

Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb neschválený

251 000 €

Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021 neschválený

907 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu schválený

2 885 €

Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa schválený
1 000 €
Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.)
schválený

schválený

10 830 €

350 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
1 174 256 €


PODANÉ PROJEKTY v roku 2020

počet projektov spolu: 7 
schválené projekty v sume:   294 431 €
neschválené projekty v sume:   5 000 €
v zásobníku projekty v sume:  10 000 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma 

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

zásobník

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ


Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 

 

PODANÉ PROJEKTY v roku 2019

počet projektov spolu: 20 
schválené projekty v sume:   114 598 €
neschválené projekty v sume: 105 810 €
v zásobníku projekty v sume: 245 927 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

114 598 €


Aktuality

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

29. 6. 2022
Oznamy

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o maj......

Skrátené úradné hodiny

28. 6. 2022
Oznamy

Vážení občania, z dôvodu vysokých teplôt budú v stredu 29. júna 2022 upravené stránkové hodiny Mestského úradu, Mestskej knižni......

Beseda so spisovateľkou Ivanou Havranovou

28. 6. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu so spisovateľkou Ivanou Havranovou, ktorá sa uskutoční v piatok 1.7.2022 o 16:00 hod. v Mests......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.