Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Legenda označenia projektových žiadostí:
1,2,3... podané v roku 2023
* podané v predchádzajúcich rokoch a zobrazujú aktuálny stav žiadosti v roku 2023

Aktívne projekty v roku 2023 

Aktualizované: 30.11.2023

EUROFONDY  "Veľké projekty" 

1. Riešenie migračných výziev v meste Nová Baňa (FAST CARE - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


449 800 €


2. Vodná nádrž Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (PODPORA formou úveru cez Environmentálny fond)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)


802 000 €


3. Dodatočný príspevok - Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


81 235 €


4. Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (OP KŽP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

22 925 €


5. Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy domu kultúry v meste Nová Baňa (Kino Vatra)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


979 277,63 €


6. Modernizácia Základnej školy Jána Zemana v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


561 057,66 €


*   Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa (z r. 2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


594 158,99 €


*  Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 (z r. 2021)

v posudzovaní

schválený

neschválený

v zásobníku

suma


 X (2023)


mimoriadne ukončenie (2023)

200 000 €


*   Vybudovanie kompletného baníckeho múzea s plnefunkčným modelom Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom (z r. 2021)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


800 000 €


CIZS - Mesto Nová Baňa ako zakladateľ MEDICAL n.o.

v posudzovaní

schválený

neschválený

zrušený

suma


 X (2021)


mimoriadne ukončenie (2023)

782 352,94 €


GRANTY "Malé projekty"

1.  Zelená škola = ZELENÉ TIENENIE (Zelené oázy 2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

5 000 €


2.  Banícky poriadok - III. ročník

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

2 600 €


3.  Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


4 000 €


4.  ENERGODOTÁCIE za plyn za obdobie 01-08/2023

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


16 920 €


5.  Revitalizácia verejného priestranstva Nová Baňa (oblasť Cintorínskej ulice - mestský mobiliár s výsadbou parkovej zelene)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

5 500 €


6.  Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZPS ÚSMEV Nová Baňa 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)


69 000 €


7.  Projekty komunít: Odložte Telefóny, tablety a zoberte do rúk Tenisové Rakety/ Zveľadenie dopravnej infraštruktúry na námestí/ Revitalizácia záhradného areálu pre seniorov v DCS Lipa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

18 000 €


8. Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (Nadácia SLSP)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

11 093 €


9.  Talenty Novej Európy (Predseda mestského mládežníckeho parlamentu)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

3 000 €


10. Rozvoj občianskej vybavenosti na sídlisku "Pod sekvojou - Nová Baňa" - PUMPTRACK dráha

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2023)

119 834 €


11. Príspevok za uloženie odpadov na skládku (Environmentálny fond)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)


15 733,54 €


12. Zelené tienenie výsadbou ovocných stromov

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X (2023)


2 700 €


13. Hraškova útulňa ako doplnková infraštruktúra NCH Zbojnícke studničky

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 X (2023)4 320 €


14.  Rozprávkový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €


15.   Tábor FANTÁZIA 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €


16.   Športový tábor 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €


17.  Remeselný tábor 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €


18.   Tajchová osmička 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 440 €


19.   MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica - obnova strechy a súvisiacich konštrukcií pre rok 2024

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

   


140 000 €
*   Informačný bod pre novobanské náučné chodníky (KIOSK) (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma X (2023)

10 000 €


*   Rozprávkový tábor (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

258 €


*   Tábor FANTÁZIA (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

258 €


*   Športový tábor (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

258 €


*  Športuj s nami (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

258 €


*   Tábor INDIÁNSKY (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma X (2023)

258 €


*  EKOPRIESKUMNÍCI (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

258 €


*   Tajchová osmička (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)

 

1 440 €


*  Ekofond SPP,n.o.: Nová Baňa na dlani (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X  (2023)


3 500 €


*   MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica -prípravná projektová dokumentácia pre rok 2023 (2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


   X (2023)


10 000 €


*   Obnova radnice NKP IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom (2021)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


600 000 €


PODANÉ PROJEKTY v roku 2022

počet projektov spolu: 26 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 4
schválené projekty v sume:     415 236,91 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 385 868,91 €
neschválené projekty v sume: 1 383 728,33 €
v zásobníku projekty v sume:   522 000,00 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

5 000 €

 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa neschválený 136 946,01 €
 Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa schválený 3 300 €
Oživenie a prezentácia baníckej tradície v Novej Bani nepodporený,
vyčerpanie alokačných zdrojov

10 000 €

ZELENÝ SAD v Novej Bani neschválený

0 €

VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (MIMORIADNA PODPORA 2022: Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie) neschválený 802 000 €
Banícky poriadok neschválený 1 500 €
Dopravné ihrisko Nová Baňa neschválený
20 000 €
Nie je POTTER ako POTTER

neschválený

2 500 €
 Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani neschválený

8 000 €

Nová Baňa na dlani (panoramatické mapy na NCH Zvonička) schválený

3 500 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra schválený, zapísaný do invest.  akcie pre podanie žiadosti

0 €

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa schválený

385 868,91 €

Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky schválený

4 500 €

Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022 neschválený
375 400 €
 Športový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana schválený

980 €

Tajchová osmička schválený

2 188 €

Zelené športovo-oddychové zóny Lidl neschválený, hlasovanie verejnosti

0 €

 Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v ZŠ v Novej Bani neschválený

22 382,32 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica schválený

10 000 €

Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) v zásobníku

522 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
415 236,91 €PODANÉ PROJEKTY v roku 2021

počet projektov spolu: 22
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 4 
schválené projekty v sume:   1 174 256 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 1 132 352 €
neschválené projekty v sume:   325 762 €
v zásobníku projekty v sume:   375 400 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

14 250 €

 Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa schválený 11 264 €
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa schválený 14 725 €
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti schválený

782 352 €

  Zastávky s city lightom neschválený

8 700 €

Pamiatky novobanského baníctva neschválený 3 000 €
 "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník neschválený 3 105 €
 Týždeň športu pre všetkých schválený
1 200 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

v zásobníku nerozhodnutých žiadostí

375 400 €
  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice neschválený

3 486 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica neschválený

41 314 €

Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb neschválený

251 000 €

Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021 neschválený

907 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu schválený

2 885 €

Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa schválený
1 000 €
Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.)
schválený

schválený

10 830 €

350 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
1 174 256 €PODANÉ PROJEKTY v roku 2020

počet projektov spolu: 7 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 2
schválené projekty v sume:   294 431 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 271 431 €
neschválené projekty v sume:   5 000 €
v zásobníku projekty v sume:  10 000 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma 

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

zásobník

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ


Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 

 

PODANÉ PROJEKTY v roku 2019

počet projektov spolu: 20 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 2 
schválené projekty v sume:   114 598 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 229 825 €
neschválené projekty v sume: 105 810 €
v zásobníku projekty v sume: 245 927 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

114 598 €


Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

5. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

skúška sirén

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania, dňa 08. decembra 2023 t.j. piatok o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirén.  ...

Vychádzka po Banskom náučnom chodníku 9.12.2023

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.