Kontakt

Kontakt

Adresa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 (0)45/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk


Primátor mesta

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Tel.: 045/678 28 00, 0905 436 381
E-mail: primator@novabana.sk


Prednostka mestského úradu

Mgr. Ľudmila Rajnohová

Tel.: 045/678 28 20, 0917 590 700
E-mail: prednosta@novabana.sk, rajnohova@novabana.sk


Kancelária primátora mesta

PhDr. Lenka Šubová - poverená vedením oddelenia, projektový manažér

Tel.: 045/678 28 07
E-mail: subova@novabana.sk

Martina Svetíková – asistentka primátora

Tel.: 045/678 28 00, 0917 711 107
E-mail: msu@novabana.sk

Bc. Ján Ďurovský – informatik, správca PC siete

Tel.: 045/678 28 30
E-mail: durovsky@novabana.sk

Veronika Štrbová - informačné centrum, šéfredaktorka Novobanských novín

Tel.: 045/678 28 81, 0908 854 308
E-mail: ic@novabana.sk, noviny@novabana.sk


Hlavná kontrolórka mesta

PhDr. Katarína Segetová

Tel: 045/678 28 27
E-mail: kontrolor@novabana.sk


Právnička mesta

Mgr. Eva Rupcová

Tel.: 045/678 28 27
E-mail: pravnik@novabana.sk


Finančné oddelenie

Mária Bakošová - vedúca oddelenia

Tel.: 045/678 28 10
E-mail: bakosova@novabana.sk

PhDr. Janette Brnáková - metodička, hlavná účtovníčka

Tel.: 045/678 28 11
E-mail: janette.brnakova@novabana.sk

Ing. Jana Brnáková – školstvo, fakturácia

Tel.: 045/6782 811
E-mail: brnakova.jana@novabana.sk

Marta Müllerová – pokladňa, poplatky za komunálny odpad

Tel.: 045/678 28 15
E-mail: mullerova@novabana.sk

Mgr. Lucia Obrcianová – miestne dane

Tel.: 045/6782 816
E-mail: obrcianova@novabana.sk


Správne oddelenie

Helena Mlynková – mzdová účtovníčka

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: mlynkova@novabana.sk

Ing. Klaudia Hósová Kasanová – matrika, ZPOZ

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk

Erika Galbavá – ohlasovňa pobytu, podateľňa

Tel.: 045/678 28 26
E-mail: galbava@novabana.sk

Mgr. Lucia Štefanková – sociálne veci

Tel.: 045/678 28 17
E-mail: stefankova@novabana.sk

Mgr. Ing. Eliška Vallová – zariadenie pre seniorov, sociálny podnik

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: vallova@novabana.sk

Ing. Iveta Jančeková – chránené pracovné miesto (BOZP, PO, CO)

Tel.: 045/678 28 70
E-mail: jancekova.iveta@novabana.sk


Oddelenie výstavby a investícii, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Ing. Jozef Spurný - vedúci oddelenia 

Tel.: 045/678 28 78, 0905 568 194
E-mail: spurny@novabana.sk

Mgr. Ivana Cicko – územný plán, drobné stavby

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: vnuckova@novabana.sk

Mgr. Erika Jauschová – odpady, výruby drevín, životné prostredie

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: jauschova@novabana.sk

Petra Vozárová – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 55
E-mail: vozarova@novabana.sk

Ing. Katarína Jančeková – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jancekova@novabana.sk

Valéria Jazvinská – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jazvinska@novabana.sk

Alexandra Valková – doprava, ovzdušie

Tel.: 045/678 28 06
E-mail: valkova@novabana.sk

Lýdia Adamcová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: adamcova@novabana.sk

Dáša Zigová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: zigova@novabana.sk


Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Mgr. Iveta Lukáčová – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lukacova@novabana.sk

Dagmar Lachká – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lachka@novabana.sk


Mestská knižnica

Eva Čaklošová – knihovníčka

Tel.: 045/ 678 28 90
E-mail: kniznica@novabana.sk


Matričný úrad

Ing. Klaudia Hósová Kasanová

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk


Mestská polícia

Ján Ševčík – náčelník

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: sevcik@novabana.sk

Slavomír Bedenský – zástupca náčelníka

Ľudovít Hudec – príslušník MsP

Miloš Jaďuď – príslušník MsP

Pavol Kalafús – príslušník MsP

Juraj Lukáč – príslušník MsP

Róbert Müller – príslušník MsP

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: msp@novabana.sk

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.