Kontakt

Kontakt

Adresa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 (0)45/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk


Primátor mesta

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

Tel.: 045/678 28 00, 0905 436 381
E-mail: primator@novabana.sk


Prednostka mestského úradu

Mgr. Ľudmila Rajnohová

Tel.: 045/678 28 20, 0917 590 700
E-mail: prednosta@novabana.sk, rajnohova@novabana.sk

Hlavná kontrolórka mesta

PhDr. Katarína Segetová

Tel: 045/678 28 27
E-mail: kontrolor@novabana.sk


Právnička mesta

Mgr. Eva Rupcová

Tel.: 045/678 28 06
E-mail: pravnik@novabana.sk

Ing. Iveta Jančeková – asistentka primátora, BOZP, PO, CO

Tel.: 045/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk,jancekova.iveta@novabana.sk

PhDr. Lenka Šubová - manažér projektov, komunikácie, propagácie

Tel.: 045/678 28 07, 0917 711 107
E-mail: subova@novabana.sk


Finančné oddelenie

Mária Bakošová - vedúca oddelenia

Tel.: 045/678 28 10
E-mail: bakosova@novabana.sk

PhDr. Janette Brnáková - manažér metodik finančné oddelenie

Tel.: 045/678 28 11
E-mail: janette.brnakova@novabana.sk

Ing. Jana Brnáková – školstvo, fakturácia

Tel.: 045/6782 811
E-mail: brnakova.jana@novabana.sk

Eva Trúsiková – účtovníctvo školstvo

Tel.: 045/6782 806
E-mail:

Marta Müllerová – pokladňa, poplatky za komunálny odpad

Tel.: 045/678 28 15
E-mail: mullerova@novabana.sk

Mgr. Lucia Obrcianová – miestne dane

Tel.: 045/6782 816
E-mail: obrcianova@novabana.sk


Správne oddelenie

Helena Mlynková – mzdová účtovníčka

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: mlynkova@novabana.sk

Ing. Klaudia Hósová Kasanová – matrika, ZPOZ

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk

Martina Svetíková – ohlasovňa pobytu, registratúra a podateľňa

Tel.: 045/678 28 26
E-mail: svetikova@novabana.sk

Mgr. Ing. Eliška Vallová – sociálne veci, zariadenie pre seniorov, sociálny podnik

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: vallova@novabana.sk

Bc. Ján Ďurovský – informatik, správca PC siete

Tel.: 045/678 28 30
E-mail: durovsky@novabana.sk


Oddelenie výstavby a investícii, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Ing. Jozef Spurný - manažér výstavby, investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku a dopravy, výrub drevín

Tel.: 045/678 28 75, 0905 568 194
E-mail: spurny@novabana.sk

Mgr. Ivana Cicko – územný plán, výstavba, ohlásenie drobnej stavby/stavebné úpravy/udržiavacie práce, malý zdroj znečistenia ovzdušia, studne, odpady

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: cicko@novabana.sk

Petra Vozárová – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 55
E-mail: vozarova@novabana.sk

Ing. Katarína Jančeková – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jancekova@novabana.sk

Valéria Jazvinská – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jazvinska@novabana.sk

Lýdia Adamcová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: adamcova@novabana.sk

Dáša Zigová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: zigova@novabana.sk


Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Dagmar Lachká – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lachka@novabana.sk

Eva Čaklošová – knihovníčka

Tel.: 045/ 678 28 90
E-mail: kniznica@novabana.sk


Andrea Bedenská - informačné centrum

Tel.: 045/678 28 81, 0915 458 222
E-mail: ic@novabana.sk, noviny@novabana.sk

Mgr. Andrea Šipikalová, šéfredaktorka Novobanských novín

Tel.:
E-mail: noviny@novabana.sk


Matričný úrad

Ing. Klaudia Hósová Kasanová

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk


Mestská polícia

Ján Ševčík – náčelník

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: sevcik@novabana.sk

Slavomír Bedenský – zástupca náčelníka

Ľudovít Hudec – príslušník MsP

Miloš Jaďuď – príslušník MsP

Pavol Kalafús – príslušník MsP

Juraj Lukáč – príslušník MsP

Róbert Müller – príslušník MsP

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: msp@novabana.sk

Aktuality

Beseda s matematikom a štatistikom doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom Phd.

2. 10. 2023
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom, ktorá sa uskutoční...

UPOZORNENIE - KAPACITA KINA VATRA JE MAX. 300 MIEST

2. 10. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kreibich, ktorý je organizovaný pri príležitosti Mesiaca úcty k st......

Porucha na vodovodnom potrubí ul. Vršky 2.10.2023

2. 10. 2023
Oznamy

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že aktuálne 02.10.2023 v čase od 08:00 hod. došlo k poru......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.