Kontakt

Kontakt

Adresa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 (0)45/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk


Primátor mesta

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Tel.: 045/678 28 00, 0905 436 381
E-mail: primator@novabana.sk


Prednostka mestského úradu

Mgr. Ľudmila Rajnohová

Tel.: 045/678 28 20, 0917 590 700
E-mail: prednosta@novabana.sk, rajnohova@novabana.sk


Kancelária Primátora mesta

Ing. Lucia Beťková - vedúca oddelenia

Tel.: 045/6782 807, 0917 711 107
E-mail: betkova@novabana.sk

PhDr. Lenka Šubová - projektový manažér

Tel.: 045/678 28 07
E-mail: subova@novabana.sk

Bc. Ján Ďurovský – informatik, správca PC siete

Tel.: 045/678 28 30
E-mail: durovsky@novabana.sk

Veronika Volfová - informačné centrum, šéfredaktorka Novobanských novín

Tel.: 045/678 28 81, 0908 854 308
E-mail: ic@novabana.sk, noviny@novabana.sk


Hlavná kontrolórka mesta

PhDr. Katarína Segetová

Tel: 045/678 28 27
E-mail: kontrolor@novabana.sk


Právnička mesta

Mgr. Eva Rupcová

Tel.: 045/678 28 27
E-mail: pravnik@novabana.sk


Finančné oddelenie

Mária Bakošová - vedúca oddelenia

Tel.: 045/678 28 10
E-mail: bakosova@novabana.sk

PhDr. Janette Brnáková - metodička, hlavná účtovníčka

Tel.: 045/678 28 11
E-mail: janette.brnakova@novabana.sk

Ing. Jana Brnáková – školstvo, fakturácia

Tel.: 045/6782 811
E-mail: brnakova.jana@novabana.sk

Marta Müllerová – pokladňa, poplatky

Tel.: 045/678 28 15
E-mail: mullerova@novabana.sk

Mgr. Lucia Obrcianová – miestne dane

Tel.: 045/6782 816
E-mail: obrcianova@novabana.sk


Správne oddelenie

Helena Mlynková – mzdy

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: mlynkova@novabana.sk

Ľubica Hanáková – matrika

Tel.: 045/678 28 25
E-mail: hanakova@novabana.sk

Erika Galbavá – ohlasovňa pobytu, podateľňa

Tel.: 045/678 28 26
E-mail: galbava@novabana.sk

Ing. Mgr. Eliška Vallová – sociálne veci

Tel.: 045/678 28 17
E-mail: vallova@novabana.sk


Oddelenie výstavby a investícii, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Ing. Jozef Spurný - vedúci oddelenia, drobné stavby, výruby drevín

Tel.: 045/678 28 78, 0905 568 194
E-mail: spurny@novabana.sk

Mgr. Ivana Vnučková – územný plán, výstavba

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: vnuckova@novabana.sk

Mgr. Erika Jauschová – životné prostredie

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: jauschova@novabana.sk

Petra Vozárová – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 55
E-mail: vozarova@novabana.sk

Ing. Katarína Jančeková – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jancekova@novabana.sk

Valéria Jazvinská – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jazvinska@novabana.sk

Ing. Veronika Búryová, Ing. Slavomíra Bačová – doprava, ovzdušie

Tel.: 045/678 28 06
E-mail: buryova@novabana.sk, bacova@novabana.sk

Lýdia Adamcová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: adamcova@novabana.sk

Dáša Zigová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: zigova@novabana.sk


Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Mgr. Iveta Lukáčová – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lukacova@novabana.sk

Dagmar Lachká – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lachka@novabana.sk


Mestská knižnica

Eva Čaklošová – knihovníčka

Tel.: 045/ 678 28 90
E-mail: kniznica@novabana.sk


Matričný úrad

Ľubica Hanáková

Tel.: 045/678 28 25
E-mail: hanakova@novabana.sk


Mestská polícia


Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: msp@novabana.sksevcik@novabana.sk

Aktuality

ZAČNI LETO S NAMI !!!

20. 5. 2022
Nová Baňa

4.6.2022 Medzinárodný deň detí a KI cup 2022...

Porucha vody v lokalite pod Zvoničkou

19. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom mesta Nová Baňa, že v lokalite pod Zvoničkou bude z dôvodu poruchy  na v......

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.