Občan

Otázky a odpovede

Pridať otázku


14.1.2022 /  Peter 

Ďakujem pán Baranec za odpoveď. Nik nepochybuje o čestnosti súčasného vedenia MFK. Skôr občana zaujíma predošlé hospodárenie ale to asi už teraz bývalý prezident nemá odvahu zverejniť.                

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

12.1.2022 /  Katarina
Kedy bude na stránke uverejnený harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2022?                


Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná


11.1.2022 /  Ján
Dobrý deň, bol som na vrchu Vojšín 819m. Je tam zvalená tabuľa Náučný chodník Vojšín. Dalo by sa to opraviť?


Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná


29.10.2021 / Peter

Tak zverejní p. Hudec tú správu o hospodárení? Alebo má dobrí dôvod prečo nie. Zasa bude odpovedať iba p. Lachká? 

10.1.2022 / Ing. Milan Baranec, štatutár klubu
Hospodárenie MFK za rok 2021 , kedy súťažné obdobie mužstva dospelých vrátane jarnej a letnej prípravy trvalo 6 mesiacov bolo nasledovné :
Príjmy celkom 50 000 € v členení :
Od sponzorov ( CORTIZO, KNAUF, SC ZAMKON, MONT – DESIGN a malí podnikatelia ) – 49 000 € Z predaja a hosťovania hráčov - 1 000 €
Výdavky celkom 50 042, 17 € v členení :  Mzdy trénerov a cestovné náklady – 5 653,40 € Odmeny hráčov + cestovné náklady – 28 000 € Doprava na zápasy – 2 919,60 € Prestupy a hosťovanie hráčov – 840 € Klubová príslušnosť rozhodcov – 300 € WEB na štadióne – 202,98 € Ubytovanie zahraničných hráčov – 1 500 € Strava hráčov – 3 980,80 € Zdravotná služba počas MFZ – 600 € Nahrávanie zápasov ( kamera ) – 300 € ISSF faktúry ( rozhodcovia MFZ ) – 4 384,17 € Športová výstroj – 1 298,82 € Poplatky banka – 62,40 €
Dotácia z rozpočtu mesta na mládež za rok 2021 bola schválená vo výške 25 000 €, z ktorých z dôvodu nedočerpania bola vrátená čiastka 1 784,15 € ( táto suma bude dočerpaná v roku 2022 ).
Všetky výdavky sú vyúčtované v súlade s platným VZN mesta Nová Baňa. Dotácia je výhradne čerpaná na mládežnícke družstvá ( 5 družstiev – U19, U15, U13, U11 a U9 ).
Pre rok 2022 je zámer rozšíriť mládež o kategóriu U 17 a U 10, je to však závislé od zabezpečenia dostatku detí a tým pádom aj navýšenia dotácie z mesta na mládež.
Zároveň na rok 2022 bude spracovaný rozpočet MFK, ktorý bude predstavený vedeniu mesta, poslancom a sponzorom, aby každý mal predstavu o tom , čo si vyžaduje reprezentácia mesta Nová Baňa.
Vedenie MFK má záujem o pravidelné informovanie verejnosti o plánoch rozvoja činnosti klubu, či už na Facebook stránke MFK (12) MFK Nová Baňa | Facebook alebo na webstránke www.mfknovabana.sk a tak isto prostredníctvom Novobanských novín, aby nevznikli pochybnosti o využívaní financií , ktoré sa vynakladajú na najpopulárnejší šport, ktorý v roku 2022 oslavuje 110. výročie zahájenia činnosti v meste Nová Baňa.


28.10.2021 / Ivica

Pomaly bude končiť jesenná časť futbalovej sezony 2021 ale neviem v akej sekcii sa da nájsť správa o hospodárení FK Nová Baňa za rok 2020 ,prípadne aj za rok 2019 ?! FK je dotovaný mestom ,poslancov nezaujíma ako hospodári FK ? Alebo nezaujíma to ani vedenie mesta? Dakujem

 29.10.2021 / Dagmar Lachká, manažér kultúry a športu

Mestský futbalový klub Nová Baňa, ako aj iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno- prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podporuje mesto poskytovaním dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
Mestský futbalový klub Nová Baňa je oprávneným prijímateľom dotácií z rozpočtu mesta, Dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa boli a sú smerované na úhradu nákladov spojených s výchovou mládeže, predovšetkým na autobusovú prepravu, činnosť licenčných trénerov mládeže, športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady ISSF faktúr, konkrétne úhradu delegovaných osôb a úhradu štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nie sú uznaným výdavkom z dotácie.
V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa činnosti a hospodárenia Mestského futbalového klubu Nová Baňa, kontaktujte štatutárneho zástupcu,  Mgr. Petra Hudeca, 0905 445 708


28.10.2021 / Adam Tuzinsky

Zaujímalo by ma ako sa mesto podieľa na dotovaní sociálneho taxíka, ktorý sa preháňa po Kolibskej ceste denne rýchlosťou prekračujúcou 50, 90 vačšinou však viac ako 100km/hod.. lebo zrejme asi nestíha.. pekná vizitka.. bohužial nie je sám a táto situácia už prestáva byť únosná, sťažujú si tu už aj bicyklisti a turisti z tajchu že sa tu nedá prejsť cez cestu.. Žiadal som o spomalovač, meraný úsek, zníženie rýchlosti na 40km/hod.. doposial som nedostal ani potvrdenie priljatia žiadosti..

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

20.10.2021 / Jan

Chcem sa spýtať, v sobotu 23.10.2021 majú byť doplňujúce voľby poslanca za vol. obvod Bukovina, Stará Huta a Chotár. Kde je zverejnené, kde sa budú voľby konať a zoznam kandidátov? Neviem to nikde nájsť

20.10.2021 / Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu

Odpoveď: Doplňujúce Komunálne voľby sa konajú už túto sobotu 23.10.2021 od 7:00 –do 22:00 hod. vo volebnej miestnosti Hájenka Bukovina. Mestská volebná komisia zaregistrovala len jedného kandidáta bez politickej príslušnosti. Všetky informácie sú zverejnené na web stránke mesta Nová Baňa https://www.novabana.sk/zivot-v-meste/volby/komunalne-volby-2021 . V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa doplňujúcich komunálnych volieb ma môžete kontaktovať na tel. čísle 0917 590 700, alebo email: rajnohova@novabana.sk


18.10.2021 / Božka

Dobré ráno,chcem sa informovať o službe rozvoz obedov pre dôchodcov,ako prosím funguje?kde mám o ňu žiadať? koľko sa platí?kto má nu nárok?

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

14.10.2021 / Gabriela

Dobrý deň ,prosím z akého dôvodu nám nebolo vziate umývadlo ?mali sme ho vyložené aj nahlásené na čas.auto tu bolo.ulica Horná 10

21.10.2021 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Dobrý deň,preverím dôvod a preverím ktorá osádka bola na Vašej ulici...


9.10.2021 / Katarína

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či správca cintorína neuvažuje o kamerovom systéme. Hrobové miesto príbuzných sa nachádza pri hlavnom chodníku od márnice smerom hore. Bolo nám ukradnutých veľa kytíc, vázy. Bojujeme s týmto už niekoľko rokov. Ďakujem.

15.10.2021 / Róbert Müller, náčelník mestskej polície

Mesto Nová Baňa plánuje postupné rozšírenie kamerového systému. V najbližšom období ( r. 2022) sa počíta s rozšírením kamerového systému na sídliskách a výmenou niekoľkých kamier už existujúceho kamerového systému, ktoré už vzhľadom na ich vek a technológiu nespĺňajú štandardy. Rozšírenie mestského kamerového systému vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Mesto má snahu tieto finančné prostriedky získať cez výzvu MV SR v oblasti prevencie kriminality.6.10.2021 / František

Prosim kompetentnych o kontrolu novej asfaltky na ulici Nad hradzou, kde na viacerych miestach podmyva voda z jarku cestu a onedlho bude nasledovat prepadnutie vozovky.

21.10.2021 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Kritické miesta sa riešia podbetonovaním z rigolu.Vieme o tomto probléme


3.10.2021 / Adam Tuzinsky

Dobrý deň, dňa 1.10. v piatok 18:40 bezohľadný vodič zrazil šteňa sibírskeho huskyho na ulici Kolibská cesta a zlomil mu nohu. Z miesta nehody utiekol a zviera nechal pri ceste. Jednalo sa o strieborné SUV pravdepodobne značky Kia Sorento, poprosím pokiaľ…

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

29.9.2021 / Mima

Chcela by som sa touto formou poďakovať zriaďovateľovi areálu Zvoničky za veľmi kultivované zariadenie a skvelú ponuku. Tá hudba v nedeľu 26.9.2021 nemala chybu a ten ochotný personál. Budem robiť reklamu tomuto zariadeniu veľmi rada.

Otázka zatiaľ nebola zodpovedanáEtický kódex otázok a odpovedí

  1. Otázky a odpovede (ďalej len O&O) slúžia na výmenu informácií medzi obyvateľmi mesta, volenými predstaviteľmi a zamestnancami mesta a verejnosťou so zameraním na samosprávu mesta, zlepšenie života v meste a jeho rozvoj.
  2. V O&O sú neprípustné príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi (najmä: príspevky obsahujúce vulgarizmy, národnostné alebo rasové urážky) a nie sú v súlade s platnou legislatívou SR.
  3. V O&O je neprípustná akákoľvek reklama, oznamy alebo odkazy na iné webové stránky alebo médiá, prípadne prekopírovanie ich obsahu.
  4. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
  5. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý prispievateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a súhlasí s tým, že nebude používať O&O na účely, ktoré sú v rozpore so zameraním týchto O&O uvedeným v bode 1 a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  6. Otázky a postrehy ohľadom fungovania webstránky, prípadne technické alebo obsahové nedostatky na webstránke neposielajte ako príspevky do diskusného fóra, ale adresujte správcovi webstránky.
  7. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo nezverejniť alebo neodpovedať na príspevky, ktoré budú v rozpore s týmto etickým kódexom.
  8. Ak máte pocit, že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím tieto O&O.

Aktuality

Vynovená knižnica

14. 1. 2022
Oznamy

Mestská knižnica zakúpila koncom roka 2021 pre vyšší komfort čitateľov rohovú lampu do Oddelenia pre dospelých čitateľov a 3 kusy ......

Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť

13. 1. 2022
Oznamy

Úradne hodiny pre verejnosť Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť od piatku 14.1.2......

Zber vianočných stromčekov

12. 1. 2022
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že v nasledujúcich dňoch bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Dôkladne ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.