Občan

Otázky a odpovede

Pridať otázku


Etický kódex otázok a odpovedí

  1. Otázky a odpovede (ďalej len O&O) slúžia na výmenu informácií medzi obyvateľmi mesta, volenými predstaviteľmi a zamestnancami mesta a verejnosťou so zameraním na samosprávu mesta, zlepšenie života v meste a jeho rozvoj.
  2. V O&O sú neprípustné príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi (najmä: príspevky obsahujúce vulgarizmy, národnostné alebo rasové urážky) a nie sú v súlade s platnou legislatívou SR.
  3. V O&O je neprípustná akákoľvek reklama, oznamy alebo odkazy na iné webové stránky alebo médiá, prípadne prekopírovanie ich obsahu.
  4. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
  5. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý prispievateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a súhlasí s tým, že nebude používať O&O na účely, ktoré sú v rozpore so zameraním týchto O&O uvedeným v bode 1 a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  6. Otázky a postrehy ohľadom fungovania webstránky, prípadne technické alebo obsahové nedostatky na webstránke neposielajte ako príspevky do diskusného fóra, ale adresujte správcovi webstránky.
  7. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo nezverejniť alebo neodpovedať na príspevky, ktoré budú v rozpore s týmto etickým kódexom.
  8. Ak máte pocit, že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím tieto O&O.

11.6.2024 / Marcela
Želám pekný deň, chcela som sa opýtať či už bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu predzáhradku?S pozdravom Zúbekova.

12.6.2024 / PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň,
fotografie jarnej záhradky v súťaži "Najkrajšia novobanská predzáhradka 2024" môžete zasielať do 30.6.2024 na adresu: info@novabana.sk.
https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/najkrajsia-novobanska-predzahradka-2024
Pekný deň.


21.5.2024 / Anton Vrábel
Dobrý deň, chcel by som sa informovať, že či sa opäť bude konať 1.6. Deň detí pri futbalovom ihrisku. Ďakujem pekne za info.

21.5.2024 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, tento rok deň plný zábavy a športu, s bohatým programom i sprievodnými akciami pre deti k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu detí sa uskutoční už túto sobotu 25. mája 2024. Keďže minulý rok sa podujatie konalo v Novej Bani, tento rok, po vzájomnej dohode s hlavným organizátorom, Knauf Insulation, s.r.o. Nová Baňa, sa stretneme 25. mája 2024 v Brehoch na futbalovom ihrisku. Prikladám link programu: https://www.novabana.sk/aktuality/kultura/zabavte-sa-s-nami. Tešíme sa na vás.


15.4.2024 / Martina
Dobrý deň, chcem sa opýtať dokedy a kam poslať fotky do súťaže o najkrajšiu predzáhradku?

15.4.2024 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, fotografie jarnej záhradky v súťaži "Najkrajšia novobanská predzáhradka 2024" môžete zasielať do 30.6.2024 na adresu: info@novabana.sk.


3.4.2024 / Kamila Černáková
Dobrý deň, potrebujem vyplniť tlačivo (žiadosť) o povolenie použitia zábavnej pyrotechniky (ohňostroja) dňa 22.6.2024 k príležitosti svadobnej hostiny, ktorá sa uskutoční v Novej Bani- letný tábor Tik-Tak. Ak by sa to dalo stiahnuť online aj spätne poslať uľahčili by ste nám cestu, keďže sme okres PE. Vopred ďakujem. S pozdravom Černáková

4.4.2024 /  Ján Ševčík, náčelník mestskej polície
Dobrý deň. Podľa platnej legislatívy t.j. Zákon č. 330/2023 Z.z. účinného od dňa 02.01.2024 konkrétne § 53 "Používanie pyrotechnických výrobkov" je možné vydanie povolenia v zmysle podmienok uvedeného paragrafu. Podľa zákona ste povinná najmenej 15 pracovných dní pred použitím pyrotechniky podať na mestský úrad žiadosť, o ktorej rozhodne štatutárny orgán - primátor. Vzor žiadosti na uvedenom linku: https://www.novabana.sk/storage/app/media/uploaded-files/Z-pyrotechnika.pdf


24.3.2024 / Jakub
Dobrý deň. Na ulici Šibeničný vrch ostali po pokládke optiky dva prázdne káblové bubny. Mohli by ich technické služby odpratať?

28.3.2024 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Dobrý deň. Samozrejme, zabezpečíme ich odpratanie po veľkonočných sviatkoch.


13.3.2024 / Tom
Dobrý deň. V MY Levice sa píše o obmedzeniach spojených s rekonštrukciou trate z Novej Bane do Hronského Beňadika. Iba nám nepredplatiteľom sa nič nedá prečítať. Z tohto dôvodu by sme radi požiadali mesto o zverejnenie tejto informácie na web stránke. Ďakujeme aj z dôvodu obmedzení dopravy pre rekonštrukciu cesty od Hronského Beňadika. Ďakujeme. Nevidím tam Legionársku ulicu. Netýka sa nás to?

22.3.2024 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň. S vašou požiadavkou sme sa bezodkladne obrátili na ŽSR - Železnice Slovenskej republiky. Prikladáme Vám ich stanovisko (celé znenie nižšie), ktoré sme zverejnili aj na webovej stránke https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/planovana-vyluka-vlakovej-dopravy-usek-levice-nova-bana i sociálnej sieti mesta.   

V roku 2024 je na úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa pripravovaná realizácia rozsiahlej investičnej akcie zameranej na komplexnú rekonštrukciu stavieb a zariadení železničnej infraštruktúry, ktorej cieľom je odstrániť stav nepriaznivo ovplyvňujúci jazdné časy na trati Bratislava – Banská Bystrica, ako aj zvýšiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich vybudovaním moderných stavieb a zariadení. V rámci efektívneho využitia výlukových časov plánovaných na tomto ramene má manažér infraštruktúry do realizácie zaradené aj výkony na úsekoch susediacich s úsekom Hronský Beňadik – Nová Baňa. Ide najmä o medzistaničný úsek Levice – Kozárovce – Hronský Beňadik, kde budú výkony zamerané na opravy koľajového roštu, opravy mostných objektov a starostlivosť o existujúce odvodňovacie stavby. Súčasťou prípravy výluk koľají je aj koordinácia s realizáciou modernizácie pozemnej komunikácie v úseku Kozárovce – Hronský Beňadik.

Začiatok koľajových výluk je plánovaný na koniec apríla 2024 v úseku Kozárovce – Hronský Beňadik, pri ktorých budú súbežne vykonávané práce na oprave traťovej koľaje a úseku cesty Psiare – Hronský Beňadik. Postupne budú výluky traťových koľají uplatňované podľa potreby zhotoviteľa a v priebehu roku 2024 bude plánovanou výlukou vlakovej dopravy celkovo ovplyvnený úsek Levice – Nová Baňa.

Počas výluk vlakovej dopravy bude zavedená náhradná autobusová doprava, ktorej trasa bude koordinovaná aj s opravnými prácami na štátnej ceste I/76. Pre viac informácií ohľadom koordinácie náhradnej dopravy kontaktujte, prosím, dopravcu, a to Železničnú spoločnosť Slovensko: hovorca@slovakrail.sk.

Mgr. Lucia Lizáková, odbor komunikácie a marketingu ŽSR - Železnice SR


27.2.2024 / Tom
Dobrý deň. Rád by som predniesol podnet. Mesto Nová Baňa nakúpilo dosť veľa sáčkou na separovanie bioodpadu pre domácnosti pri prvom rozdani nádob na bioodpad boli aj rozdané sacky teraz to funguje už iba na princípe v informačnom centre na podpis a tu by som sa rad spýtal není možné aby sa tie staré rozpadajuce sacky skôr ako ich niekto použije rozdali ciele znova obyvateľom do bytových domov a zakupili nove na vydajne miesto každý tretí musim vyhodiť lebo sa roztrhne pri v kladani do nádoby ktorú sme obdržali naozaj by to bol veľký problém pre mesto celoplošné rozdať do s chranok príklad aby sa zhodnotili lepšie ako len stoja v skrini nie každý si ich ide stadial vyzdvihnúť a potom už prestávajú plniť svoj účel oveľa skôr.

22.3.2024 /  Mgr. Ivana Cicko, samostatný odborný referent OVŽPaSM
Dobrý deň. Mesto Nová Baňa od začiatku poskytovania kompostovateľných vreciek ich zakupuje kvártálne každý rok. Tieto vrecká plnia účel kompostovateľný, rozkladateľný, čo je prirodzené pre biologicko rozložiteľný kuchynský odpad. Z tohto dôvodu dávame občanom na protipodpis v informačnom centre 1rolku (25ks), aby sme predchádzali samopoškodeniu rozkladom ešte pred ich použitých.


30.1.2024 / Božka
Dobrý deň, dá sa u Vás niekde informovať na akej ulici sa nachádza pozemok, keď som spoluvlastníčka? Ďakujem za odpoveď. Budinská

30.1.2024 /  Dáša Zigová, referentka OVŽPaSM
Dobrý deň. Môžete ma kontaktovať priamo na tel. čísle: 045/6782 822 alebo emailom: zigova@novabana.sk.


24.1.2024 / Obyvateľ Cintorínska 40,42,39
Dobrý deň. Radi by sme sa informovali teraz, keď sa vo veľkom uzamkýňaju stojiská na komunálny a separovaný zber, aj pri nás na Cintorinskej ulici sa určite raz uzamkne, o možnosti pridať zberné nádoby na papier, tetrapak do kontajnerového stojiska na Cintorinskej ulici medzi činžiakmi 40,42,39 už dávnejšie nám tam bol daný kontajner na plasty a bioodpad. Ďakujeme za kladné vybavenie.

29.1.2024 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Dobrý deň. Ďakujeme za podnet. Z kapacitných dôvodov je možné pridať kontajner na papier, ktorý na uvedené miesto bude umiestnený po jeho naskladnení. 


22.1.2024 / Ján
Dobrý deň. Na ulici Viničná cesta cca 150 metrov za odbočením na Borinu je nebezpečné naklonenie stromov. Ľudia tam chodia prechádzať sa a aj na turistiku. Je tam ohrozenie zdravia a aj života (aj detí). Mohol by to niekto posúdiť resp. spraviť nápravu? Vopred ďakujeme.

23.1.2024 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Dobrý deň. Ďakujeme za nahlásenie možného rizika. Technické služby dňa 23.1.2024 uvedené stromy opílili.


24.12.2023 / Mária Valentovičová
Po prečítaní informácii o poruche na elektrickom, vedení som sa pozastavila nad informáciou predzásobiť sa vodou. Neboli sme doma. Keď sme sa vrátili, bolo 11hodín. Voda už netiekla. To predzásobiť sa znamená, každý deň naplniť hrnce a kýble vodou, akože pre istotu až nepotečie voda. Keď voda potečie, budeme používať tie zásoby, alebo to necháme ešte postáť a smradľavú povylievame. Veď to nakoniec zaplatíme. Cisterna s pitnou vodou bola v tejto časti mesta možno 20 rokov dozadu. A možno je to aj viac než 20 rokov. Bývame tu 34 rokov, ale asi by sa nenašiel jeden rok, bez odstávky vody. Dokonca aj cez vianočné obdobie to nie je prvýkrát. A to, že posledné mesiace za poruchou sú energetici je tiež divné. Na vašej stránke je uverejnených nespočetné množstvo, odstraňovaní porúch na elektrickom zariadení. Stačí jedna búrka, alebo zafúka silnejší vietor a na Kajlovke je spadnutý strom. Prečo sa tie stromy, ktoré sú v blízkosti vedenia nemôžu poriadne poopilovať. Zažila som elektrikárov opilovať konáre na našej ulici. Nestálo to ani za deravý groš. Takéto krásne sviatky bez vody s kopou špinavého riadu, nosením snehu,aby bola voda na splachovanie prajem aj vám všetkým. S pozdravom.

24.12.2023 / Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA, primátor mesta
Dobrý deň. Nová Baňa je zásobovaná hlavne z čerpacej stanice Kajlovka a keď vypadne elektrina nečerpá sa voda do vodojemu nad Hrabinami na vrchu pri horárni. Nedá sa to riešiť ani elektrocentrálou, nakoľko čerpadlá majú veľký výkon vodu tlačia do kopca a takouto centrálou vodári nedisponujú. Elektrikári konkrétne SSD majú na Strednom Slovensku mimoriadne veľa porúch, vždy keď padne veľa snehu alebo fúka veľký vietor. Sme najviac pokrytý lesmi a vedenie sa pri kontakte so stromami často znefunkční. Mesto preto vybudovalo v. r. 2021 nový vrt, ktorý bude spustený na jar 2024 a umožní tak nahradiť výpadky z Kajlovky vodou spod Inovca. Elektrikári, konkrétne SSD s mestom úzko spolupracujú a ako sme už komunikovali koncom r. 2024 bude vybudované nové vedenie vysokého napätia zo ZC do NB. Keby sme sa nemuseli rok trápiť so súkromnými majiteľmi pozemkov na trase tohto vedenia už by sme vedenie mali skôr hotové. Mesto Nová Baňa a Žarnovica a aj okolité dediny potrebujú pripojenie na diaľkový vodovod z Harmanca, ktorý je vybudovaný po Dolnú Ždaňu a bude pokračovať až do Hronského Beňadika. To je však investícia vodárov a štátu. V kalamitnej situácii sa však pracovníkom SSD nedá byť naraz na všetkých miestach čo bol aj situácia, ktorú popisujete. 


27.11.2023 / Michaela
Dobrý deň, prosím kde môžem požiadať o osadenie zrkadla v zle viditeľnej križovatke? Ďakujem.  

27.11.2023 / Ing. Jozef Spurný, manažér výstavby, investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku a dopravy
Dobrý deň. V prípade, že ide o miestnu komunikáciu mesta Nová Baňa žiadosť podávate v podateľni Mestského úradu Nová Baňa, vrátane prílohy mapového zakreslenia polohy presného osadenia zrkadla. V prípade, že sa jedná o cestu III. triedy žiadosť sa podáva na Banskobystrickú regionálnu správu ciest. Zároveň prikladám kontakt v potreby bližších informácii: 0905 568 194, spurny@novabana.sk.


2.10.2023 / Eva Slančíková
Nevidím tam Legionársku ulicu. Netýka sa nás to?

2.10.2023 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, pani Eva Slančíková. Dnešná porucha na vodovodnom potrubí bola od Stredoslovenskej  vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. nahlásená len na ul. Vršky a Brezová. https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/porucha-na-vodovodnom-potrubi-ul-vrsky-2102023


26.9.2023 / Anna Polnišerová
Dobrý deň, kde nájdem formulár na objednanie odvozu kalov? Ďakujem

2.10.2023 / Petra Šedianska, vedúca dopravy, zástupca riaditeľa
Dobrý deň, formulár na vývoz je na stránke www.tsnb.sk


4.9.2023 / Peter Štefan
Potrebujem kvôli voličskemu preukazu poslať žiadosť na mail ktorý nepoznám. Momentálne som mimo trvalého pobytu.Takže prosím o zverejnenie mailu .Ďakujem Ďakujem.

4.9.2023 /  Martina Svetíková, ohlasovňa pobytu, registratúra a podateľňa
Dobrý deň, Peter Štefan. Môžete ma kontaktovať priamo na tel. čísle: 045/6782 826 alebo emailom: svetikova@novabana.sk


25.8.2023 / Jozef
Dobrý deň, chcel by som opätovne požiadať mestskú políciu o pravidelné kontrolovanie zákazu státia (žlté čiary) pred vchodmi do panelákov na Nábrežnej ulici, konkrétne blok D. Pravidelne a dlhodobo tu parkuje vozidlo taxi služby. Tento podnet som adresoval už v minulosti, žiaľ doteraz sa nič nezmenilo. Ďakujem.

28.8.2023 /  Ján Ševčík, náčelník mestskej polície
Mestská polícia v rámci hliadkovej činnosti zvýši dohľad nad dodržiavaním zákazu státia na danom mieste. V prípade zistenia porušenia zákona bude priestupca riešený v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zároveň môže ktorýkoľvek občan oznámiť porušenie zákona na tel. č. 0910 110 120 a v prípade neprítomnosti príslušníkov MsP na tiesňovú linku tel. č. 158.


25.8.2023 / Peter
Dobrý deň, mesto Nová Baňa má prosím harmonogram kedy budú práce na optický internet vykonané na vstupe do Novej Bani Cintorínska ulica číslom 38, lebo sami vidíme, že práce idú iba druhou stranou ulice a nikto nevie odpovedať na otázku kedy prejdú aj na druhú stranu, kde je od Zlatého Bažanta viac bytových domov ako na druhej strane. Ďakujem za odpoveď prípadný kontakt na zodpovednú osobu by nás určite potešil.

28.8.2023 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, pán Peter. V meste Nová Baňa prebiehajú stavebné práce spojené s realizáciou výstavby optickej siete SLOVAK TELEKOM. Na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako realizátora stavby vznikli nedostatky a závady spojené s uvedením verejných priestranstiev dotknutých výstavbou optickej siete do pôvodného stavu. Na základe týchto skutočností sa pristúpilo k bezodkladnému zazmluvneniu externého stavebného dozoru za mesto Nová Baňa v investičnej akcii „Vybudovanie optickej siete zemou v meste Nová Baňa“.

Zistené nedostatky a závady môžu občania nahlasovať písomnou formou prostredníctvom e-mailu msu@novabana.sk. Súčasťou e-mailu by mal byť presný popis nedostatku alebo závady, určenie lokality (ulica, súpisné číslo domu, číslo parcely), fotodokumentácia. Následne budú podstúpené externému stavebnému dozoru k zabezpečeniu ich odstránenia. Ďakujeme za Vaše podnety.

Uvedená informácia bola zverejnené na webovej stránke mesta a facebooku mesta: Nahlasovanie nedostatkov a závad vzniknutých pri výstavbe optickej siete: https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/nahlasovanie-nedostatkov-zavad-vzniknutych-pri-vystavbe-optickej-siete


21.8.2023 / Štefan
Dobrý deň, neviem na koho sa obrátiť, na mojom pozemku sa zdržiava už asi týždeň diviak alebo prasa je tam kopa sena a pod ňou sa zdržiava a keď z tadial vybehne tak beha po potoku, bojím sa, že stratilo plachosť alebo či není postrelene, najlepšie by bolo prísť sa presvedčiť, moja adresa Rekreačná cesta 6435/14 Nová Baňa. Ďakujem.

22.8.2023 /  Mestský úrad Nová Baňa
Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. 


21.8.2023 / Katarína Gundová
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom práce v Domove dôchodcov Nová Baňa ako opatrovateľka či nemáte voľné miesta. S pozdravom Katarína Gundová.

4.9.2023 /  Mgr. Ing. Eliška Vallová, sociálne veci, zariadenie pre seniorov, sociálny podnik
Dobrý deň, pani Katarína Gundová. Môžete ma kontaktovať priamo na tel. čísle: 045/6782 823 alebo emailom: vallova@novabana.sk


28.6.2023 / Renata Papajová
Dobrý deň, prosím Vás taká malá otázočka,to mi takto máme fungovať takmer ešte rok? U nás v obci Voznica cez deň výpadok elektriny aj 4x. Pýtam sa na koho sa máme obracať a kto je za to zodpovedný keďže už vo viacerých domacnostiach odchádzajú spotrebiče a aký postup máme pri tom zvoliť, aby nám uznali, že je to výpadkom elektriny. Poprosím odpoveď. Ďakujem

28.6.2023 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, pani Renáta Papajová. Dávame do pozornosti príspevok na webovej stránke mesta "Nedostatočná kapacita vedenia vysokého napätia a časté výpadky  elektrického prúdu" https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/nedostatocna-kapacita-vedenia-vysokeho-napatia-caste-vypadky-elektrickeho-prudu.


28.6.2023 / Mária Benčaťová
Dobrý deň, zaujímalo by ma podľa čoho sa vyberali rodiny s deťmi na uvítanie do života, nakoľko ja som rodila v 12/2022 a žiadna pozvánka mi neprišla. Ďakujem.

28.6.2023 /  Ing. Klaudia Hósová Kasanová, matrikár
Dobrý deň, pani Benčaťová, od 1. mája 2023 bolo znovu spustené prihlasovanie detičiek na slávnosť – uvítanie detí do života občanov mesta, oznam bol na stránke mesta aj na FB stránke. Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťatko na uvítanie, je potrebné, aby dieťatko prihlásili: mailom, telefonicky, osobne, prostredníctvom online registračného formuláru na uvítanie. Vaše dieťatko ste neprihlásili, preto Vám nebola zaslaná pozvánka.
Môžete sa prihlásiť prostredníctvom online registračného formulára https://www.novabana.sk/obcan/uvitanie-do-zivota-formular. Ďalšie uvítania budeme robiť až v septembri.  


14.6.2023 / Peter
Dobrý deň nebolo by možne počas Novobanského jarmoku v roku 2023 zorganizovať aj Župne trhy alebo teda možno v budúcom roku určite Stredné Slovensko není iba región okolo Banskej Bystrice? Dakujem krasne za vašu odpoveď.

16.6.2023 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, pán Peter. Ďakujeme za Váš podnet, ktorým sa budeme zaoberať na jarmočnej porade.


12.5.2023 / Alica
Prosím, kto z MU zastrešuje akciu rekonštrukcie vnútroblokov sídliska Vstup?
Ďakujem.

17.5.2023 /  PhDr. Lenka Šubová, manažérka projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň, pani Alica. V prípade otázok v rámci projektu Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa ma môžete osobne zastaviť v kancelárii č. 21 na Mestskom úrade Nová Baňa alebo ma kontaktovať emailom/telefonicky: subova@novabana.sk, 0917 711 107. 


26.3.2023 / Elena
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je v pláne oprava cesty v časti Chotár. Jedná sa o cestu smerom na Vojšín. Je dosť v katastrofálnom stave a všimla som si že pred pár rokmi už suseda pridávala nejaké návrhy a sťažnosti a stále sa nič nedeje. Vyzerá že sa tu idú stavať ďalšie domy a samozrejme stále tu pribúda obyvateľov preto by bolo fajn niečo s tým spraviť pretože tá cesta je naozaj v zlom stave.
Ďakujem za odpoveď.

30.3.2023 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Dobrý deň. Uvedomujeme si zlý technický stav miestnej komunikácie na Chotári. Finančné prostriedky vyčlenené na asfaltovanie nám budú známe najskôr po májovom MsZ.


17.3.2023 / XXX
Dobrý deň,chcel som sa spýtať či by bolo možné na ulici Pod sekvojou zabezpečiť kamerový systém.Z toho dôvodu že na aute mi vkuse vznikajú preliačeniny a škrabance .Keďže viníka neprichytím a z miesta činu odíde,poisťovňa mi to nepreplatí. Niektorí kaskadéri tu chodia aj 100km rýchlosťou. Preto bol by som vďačný aj obyvatelia tejto ulice,keby tu kamerový systém bol pre bezpečnosť a ochranu majetku. Ďakujem.

21.3.2023 / Ján Ševčík, náčelník MsP
V súčasnosti z technických možností nie je možné inštalovať kamerový systém na ulici Pod sekvojou. Mesto Nová Baňa rokuje s firmou T-com o možnosti využitia ich optického kábla pre rozšírenie mestského kamerového systému na ul. Pod sekvojou a verí kladné vybavenie žiadosti. O rozhodnutí žiadosti vás budeme informovať.


10.2.2023 / Stanislav
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či by nebolo možné odstrániť strom na ulici Štúrovej. Kontrétne ide o smrek na parkovisku pred Štúrova 8. Nieje v najlepšom stave, tak aby Vám náhodou nepadol.

16.2.2023 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Technické služby mesta Nová Baňa dali vypracovať vo februári 2022 na tento strom arboristický posudok, kde je uvedené, že strom je zdravý. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľské subjekty môžu podať Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (https://www.novabana.sk/storage/app/media/uploaded-files/iados%C5%A5%20o%20vydanie%20s%C3%BAhlasu%20na%20v%C3%BDrub%20drev%C3%ADn.pdf), ktorá bude zverejnená oznámením na elektronickej úradnej tabuli a formou verejnej vyhlášky s vydaním rozhodnutia.


17.1.2023 / Mladí reportéri zo ZŠ Jána Zemana
Dobrý deň, radi by sme sa informovali v akom štádiu je riešenie problematiky vodnej nádrže Tajch. Chceli by sme vedieť, aké kroky mesto podniklo pre jej vyriešenie. Ďakujeme za skorú odpoveď.

30.1.2023 / PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie
Dobrý deň.
Mesto Nová Baňa začiatkom januára 2023 obdržalo odpoveď o nezaradení žiadosti o poskytnutie prostriedkov, nakoľko nie je možné projekt zaradiť do žiadnej činnosti v rámci špecifikácie pre mimoriadne dotácie vydanej na rok 2022. Po našej konzultácii na Envirofonde sa prihlásime do novej výzvy, ktorá bude vyhlásená začiatkom februára 2023. Podmienky v tejto novej výzve by mali umožniť byť s našou žiadosťou zaradený medzi oprávnených žiadateľov. Táto problematika bude aj predmetom jednaní Komisie cestovného ruchu a propagácie pri MsZ a Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa.


15.1.2023 / 123
Keď sa teraz tak tuho šetrí, že sú aj verejné WC v meste zatvorené, prečo stále svieti svetelný pás na budove CVČ?

30.1.2023 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Svetelný pás na budove CVČ je napojený priamo na ich budovu a nemá súvis s verejným osvetlením.
Podľa informácií pani riaditeľky CVČ, Tatiany Polcovej je pás od polovice januára 2023 vypnutý. Technické služby nespravujú elektrinu v CVČ.


12.12.2022 / Karci
Dobrý deň, prečo vypínajú pouličné osvetlenie všetky ulice o 23.00 hod a stred mesta námestie nie? Vypnite námestie a ostatné nechajte svietit a uberte svietivosť na 10% ,alebo sa mestská polícia bojí po tme.

30.1.2023 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Dobrý deň. Námestie svieti z dôvodu vyššej frekvencie pohybu osôb, ich bezpečnosti. Sú tam prevádzky, ktoré sú otvorené aj v nočných hodinách, skoro ráno chodia ľudia pešo do kostola. V prípade vypnutia len námestia by sa nedostavil želaný efekt šetrenia elektrickej energie a zníženie intenzity osvetlenia tu nie je technicky možný.


15.12.2022 / Patricia Prokesova
Dobry den pan primator, chcem sa Vam touto cestou "PODAKOVAT" za Vase predvolebne sluby!!!
Akurat sme dopozerali posledne zastupitelstvo, kde Ste sa vyjadrili ohladom Sadovnickej cesty, ze tu nie je potrebne opravit nasu komunikaciu - nasu cestu!
Posielam Vam ohladom tohoto aj skopirovane Vase slova - sluby, kde Ste napisali, ze Sadovnicka cesta bude zrekonstruovana.
Viac-krat som na to apelovala, stale len "Nebojte sa, su na to vyclenene financie.
Odrazu uz nejaka Sadovnicka nie je nic, oproti takej Stefankovej!
Keby sa na nasej ulici nerobilo poulicne ovetlenie, pri ktorom bola znicena vozovka, urcite by som sa na to neozyvala!
A to nehovorim, ako Ste vtedy povedali: "AJ KANALIZACIU BUDETE MAT!!!
Boli Ste sa v poslednej dobe aspon pozriet, v akom stave je ta Sadovnicka cesta???
Ked Ste vtedy odsuhlasili osvetlenie, treba vratit cestu do povodneho stavu!!! Inak by som sa urcite neozyvala!
Pridite sa aspon pozriet na tu "nepotrebnu" cestu...
S pozdravom Prokesova

27.1.2023 / Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Dobrý deň.
Rekonštrukcia Sadovníckej ulice je stále aktuálna. Pôvodný zámer zrealizovať ju v roku 2022 nebol možný naplniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v súvislosti s legislatívnymi požiadavkami na samosprávy, ktoré neboli kryté podielovými daňami a bolo potrebné viazať finančné prostriedky aj formou rušenia viacerých plánovaných akcií. 
Konkrétny termín rekonštrukcie ul. Sadovnícka ako aj ostatných miestnych komunikácií v meste pre nasledujúce obdobie ešte nie je stanovený a bude predmetom jednania Komisie dopravy pri MsZ a Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa.
Čo sa týka kanalizácie je viacero občanov, ktorí prejavili záujem na ul. Sadovníckej o možnosť pripojenia sa na novovybudovanú vetvu. Z hľadiska kapacity čističky pod jazerom Tajch je vybudovanie novej vetvy možné, avšak, vzhľadom na veľkú vzdialenosť od bodu pripojenia po čističku, naráža tento zámer na finančné limity, nakoľko Environmentálny fond opakovane neuspokojil nároky žiadateľov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pre výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR toho času Nová Baňa nie je oprávneným územím. 


18.11.2022 / Jozef
Dobrý deň,
chcel by som požičať mestskú políciu o pravidelné kontrolovanie zákazu státia (žlté čiary) pred vchodmi do panelákov na Nábrežnej ulici.
Ďakujem

2.12.2022 / Ján Ševčík, náčelník MsP
V rámci hliadkovej služby je v danej lokalite zo strany MsP vykonávaný dohľad nad dodržiavaním Zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Do budúceho obdobia bude uložená úloha k zvýšenému výkonu na dodržiavanie zákazového vodorovného dopravného značenia na ul. Nábrežná.


17.11.2022 /  Jozef Volf
Dobrý Deň.
Prečo nesvieti pouličné osvetlenie na moste ponad Hron smerom na Brehy v počte asi 5 ks . / pri nákladnej vrátnici Knauf / Kto spravuje túto časť zariadenia ? Nechce sa mi veriť že by to bol taký problém to sprevádzkovať . Ď

2.12.2022 /  Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Osvetlenie mesta Nová Baňa je po nákladnú vrátnicu Knauf Insulation. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Stredisko Nová Baňa má v správe most ponad rieku Hron a zabezpečuje jeho správu a údržbu. 


16.11.2022 / Miloš Boroš
Dobrý večer pán primátor. Som obyvateľ mesta Nová Baňa, ulica Spodná dnes, keď sa vraciam domov z práce som znechutený z toho v akom stave je hlavná komunikácia od technických služieb smerom na rekreačnú cestu ( nie len dnes, ale cca 14 dni späť ) znečistená vplyvom zemných prác v danej oblasti. Ako primátor mesta viete, kde je vydané stavebné povolenie. Nakoľko sa na komunikácií nachádzajú denne pozostatky zeminy, kameniva a podobne veľmi pekne prosím o nápravu, pretože stavebník je zo stavebného zákona povinný vyčistiť danú komunikáciu ak ju znečistí. Prachom, poškodeným čelným sklom, nedajbože autohaváriou, tieto organizácie hazardujú so životmi obyvateľov v danej oblasti. Som Váš volič, nebránim sa urbanizácií, tým ako občan mesta Vás prosim o zasiahnutie v danej veci. S pozdravom Boroš Miloš

2.12.2022 / Ing. Jozef Spurný, manažér výstavby, investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku a dopravy
Mesto Nová Baňa kontaktovalo stavebníkov nachádzajúcich sa v danej lokalite a boli upozornení na dodržiavanie tejto povinnosti, ktorá je uvedená v podmienkach povolenia. Zároveň bola upovedomená Mestská polícia Nová Baňa ku kontrole plnenia spomínanej povinnosti na mieste.


25.10.2022 / Katarína
Pán primátor, hľadala som na úradnej tabuli zámer rozšírenia výroby Knaufu, nenasla som, uz by to mali mat obce zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-kapacity-vyroby-v-prevadzke-spolocnosti-knauf-insulation-s-

26.10.2022 / Ing. Jozef Spurný, vedúci výstavby
Mesto Nová Baňa do dnešného dňa od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky neobdržalo zámer „Rozšírenie existujúcej výroby prostredníctvom inštalácie novej výrobnej linky MV3 s max. výkonom 61 000 t/rok.“ Dňa 26.10.2022 bolo telefonicky ministerstvom ŽP potvrdené, že uvedený zámer ešte neodoslali na mesto.


14.10.2022 / Alica
Dobrý deň, musím sa ospravedlniť za včerajšiu správu, zle som čítala program, kde boli aj časy osláv a predaja mincí. Prehliadla som to. Príjemný deň.

13.10.2022 / Alica
Dobrý deň. Som rozčarovaná, chcela som si kúpiť pamätné mince, ktoré sa mali predávať v kine Vatra. O 14, 00 hod nikde nikto. Všetky mestské úrady majú nestránkový deň, k žiadnej info sa nedalo dopracovať. Informácie o čase konania osláv, či predaja mincí nikde. Nestačí len že 13. 10. 2022. Ak áno, potom mal byť predaj počas celého dňa. Nuž aj tak sa dá. Ešte dobre, že za chvíľu sú voľby, dúfam, že takého nedostatky sa opakovať nebudú. Pekný deň.

21.10.2022 / Martina Svetíková, kancelária primátora mesta
Termín a čas slávnosti „300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja“ bol stanovený Národnou bankou Slovenska z dôvodu slávnostného predstavenia pamätnej 2 € mince s motívom Potterovho stroja. Prikladáme link, ktorý bol k akcii zverejnený na webovej stránke mesta a FB: https://www.novabana.sk/aktuality/nova-bana/oslavy-300-vyrocia-postavenia-potterovho-ohnoveho-stroja FB dňa 11.10.2022
Predaj pamätnej mince zastrešovala Mincovňa Kremnica, a.s., ktorá mala v réžii počet mincí, cenu aj čas predaja stanovený Národnou bankou Slovenska. Pre veľký záujem sa určené kusy mincí rýchlo vypredali.
Mestu Nová Baňa sa podarilo zabezpečiť určité množstvo pamätných mincí, ktoré sa od 21.10.2022 dajú zakúpiť v Informačné centre mesta Nová Baňa v sume 2eur/ks.
https://www.novabana.sk/aktuality/oznamy/predaj-2-mince-s-motivom-potterovho-stroja


8.10.2022 / Jan
Dobry den,
Tesim sa z nie maleho zoznamu odobnosti Novej Bane, chybami ale pre co su to osobnosti, preco sa dostali na ten zoznam. Poniektore mena mi nic nohovoria.
Dakujem
Jan Kvasnicka ml.

21.10.2022 / PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora
Mesto Nová Baňa a jeho okolie je rodiskom a pôsobiskom mnohých významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života. „OSOBNOSTI Novej Bane“ vznikli na podnet MUDr. Mariána Boču, ktorý priniesol myšlienku spoločenského prínosu poznania významných osobností z radov súčasníkov i z radov osobností, ktoré spoluvytvárali kultúrne a spoločensky významné dielo obrazu Novej Bane.
Banner nájdete na webovej stránke mesta, vrátane všetkých informácií a kritérií výberu osobností, ktoré sú uvedené v Zásadách zaradenia do zoznamu: https://www.novabana.sk/.../osobnos.../osobnosti-registracia. Každá žiadosť je posudzovaná pracovnou skupinou a zoznam zaradenia medzi osobnosti je neobmedzený a priebežne aktualizovaný o nové osobnosti.


25.8.2022 / Vlado
Životy ohrozujúci dlho trvajúci stav.

7.9.2022 / Mgr. Erika Jauschová, Samostatný odborný referent životného prostredia OVŽPaSM
Stromy sa nachádzajú na súkromnom pozemku, v marci 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie - povolenie na ich výrub vydané Mestom. Výrub stromov je možný od 1.10. do 28.2. (v mimovegetačnom období).


18.8.2022 / Ján Zimerman
dobrý deň
Prosím, ospravedlňte ma ak už bola moja otázka zodpovedaná skôr / nepátram v utrobách OTÁZOK A ODPOVEDÍ /.
Potešila nás obyvateľov oprava Baníckej kaplny.
Na obnovom priečelí nie je pozdrav ZDAR BOH, ktorý tam bol a chýba.
Môžeme dúfať, že ešte bude domaľovaný?
Vďaka za odpoveď. Ján

21.10.2022 / PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora
Mesto Nová Baňa vychádzalo pri historickom vývoji premeny nadpisu aj názvu baníckej kaplnky z dostupných historických skutočností a dokumentov, ktoré pozdrav ZDAR BOH na priečelí neuvádzali. Mesto je naklonené myšlienke obnovy pozdravu ZDAR BOH a bude sa tým zaoberať.


23.6.2022 / Dušan
Otázka na p. primátora. Hadžete špinu na slušnosť v našom meste tým,že dovolíte pľuvať poslancom na prijaté zásady v etickom kódexe. Nemáte byť garantom dodržiavania tohto kódexu? Čim ste zaviazaný poľovníkom p.primátor ? Predsa ste sľúbili že chcete byť primátorom všetkých občanov ,ktorých oberáte zvýhodňovaním uzavretej poľovnej partie. Pre mńa ste sklamaním a pre mesto daľším balvanom na ceste ku slušnej Novej Bani....

27.6.2022 / Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Nová Baňa bol prijatý v r. 2019. Etický kódex je podzákonnou normou. Čo sa týka prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, táto kompetencia je zákonom daná len MsZ ako kolektívnemu orgánu.


19.5.2022 / Vincent
A čo tohto roku cintorín nekosíme?

19.5.2022 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Cintorín sa kosí od 9.5.2022.


10.5.2022 / Viktória
Dobrý deň chcela by som sa spýtať most na Školskej ulici ste uzavreli a podla toho čo píšete tak skoro ani spojazdniť nebude tak prečo ste neosadili na most medzi Školskou ulicou a Nábrežnou nabehli na most keď chce niekto prejsť s kočíkom alebo s bicyklom tak musí sa naťahovať po schodoch aspoň niečo by ste mohli uľahčiť keď jediný  most ktorý bol prechodný pre kočíky a bicykle ste uzavreli na neurčito.Ja som telefonovala aj na mesto kde mi bolo povedané že bude niečo osadené ale už prešlo pomaly dva týždne a nič sa nedeje.                

12.5.2022 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Na hornej lávke pre peších, ktorá sa v súčasnosti používa a dá sa ňou dostať do areálu ZŠ J.Zemana boli nainštalované kovové nábehy ,aby sa tadiaľ dalo bezproblémovo prejsť kočíkom,prípade bicyklom,alebo kolobežkou.


21.3.2022 /  Karci
Dobrý deň,dozvedel som sa ze mesto  v škôlke varí pre ľudí z Ukrajiny a vozi im to.Super ,chcel by som vedieť kolko je cena stravnej jednotky a kde môžem objednať stravu pre babku a rodičov aj ja . Určite sa potesia aj mnohy dôchodcovia z nášho mesta ktorým by mesto tako pomohlo.              

24.3.2022 /  Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
Počas mimoriadnej situácie v našom meste, ktorá je spôsobená prílivom ľudí z Ukrajiny, zabezpečujeme pre nich dočasne obedy prostredníctvom školskej jedálne ZŠ Jána Zemana.
Školská jedáleň ponúka stravovanie pre seniorov, čo bolo ponúknuté seniorom aj prostredníctvom DS Lipa. Cena obedu je 2,26€.
Zabezpečovanie obedov má definované podmienky:
- Vyzdvihnutie obedov v čase od 10:30 do 11:00
- Odoberanie obedov počas celého týždňa
- Priniesť vlastný obedár
Viac informácií poskytne Ing. Mgr. Eliška Vallová - sociálne veci.


2.3.2022 /  Karol
Dobrý deň, prečo sa tak dôležité veci ako odstávka elektriny,nevyhlasuju rozhlasom.Nie každý má prístup na internet., Dakedy sa všetky dôležité veci vyhlasovali,na to ten rozhlas predsa je.

23.3.2022 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
V súčasnosti sú odstávky elektrickej energie zverejňované na web stránke mesta v sekcii aktuality. Ako odberateľ elektrickej energie sa máte možnosť prihlásiť na odber výluk a prerušení distribúcie elektrickej energie prostredníctvom webovej stránky
https://www.ssd.sk/planovane-odstavky?page_id=4958


28.2.2022 /  Vaša občanka
Dobrý deň.
V súvislosti so súčasnou situáciou v Ukrajine..je v Novej Bani reálne využiteľný kryt pre občanov? Ak áno, je verejne známe, kde sa nachádza? Je prístupný pre hocikoho, alebo len pre určených ľudí? Má zrejme obmedzenú kapacitu.. alebo naše mesto nemá v tomto smere vytvorené žiadne podmienky a ľudia si musia poradiť sami..
Keby sa nedajbože muselo niečo také riešiť aj tu..
Ďakujem.                

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

27.2.2022 /  Marta Búryová 
Vážený pán primátor, prajem Vám krásny deň. S potešením som dnes zistila, že sa Vám a Vašim spolupracovníkom podarilo založiť v meste Nová Baňa Sociálny podnik mesta dňa 19. 2. 2022. Určite jeho vznik uvítajú najmä občania so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorých počet sa stále zvyšuje. Dovoľte mi, aby som Vám poďakovala,  srdečne pogratulovala k tomuto úspechu a popriala Vám a Vašim kolegom najmä dobré zdravie a hodne pracovných úspechov vo Vašej ďalšej  činnosti. S pozdravom Búryová.

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

24.2.2022 /  Štefan 
V roku 2001 sa mnoho vecí vo svete zmenilo a začalo sa hovoriť, že už svet nikdy nebude taký, ako predtým. Dnes ráno o 05:33 sa tiež udiala zlomová situácia na Ukrajine. Treba to asi nechať trochu uležať a budúcnosť ukáže, aké to bude mať dôsledky. Možno sa situácia upokojí, ale možno sa aj vyostrí a v krajnom prípade môže mať fatálne následky. Potom nám bude jedno, že niekde nie je pokosený trávnik, nesvieti pouličné svetlo, že sú výtlky na ceste, ... Môže to byť boj o prežitie a ako sa hovorí, " možno živí budú závidieť mŕtvym". My starší si mnoho pamätáme, niektorí z nás zažili aj druhú svetovú vojnu, ale dnes je už vojenský potenciál na úplne inej úrovni. Dnes zasadali naši vrcholní predstavitelia a v rámci obrany štátu hodnotili situáciu posledných hodín, dní,... možno rokov, hľadali východiská a posudzovali naše možnosti. V minulosti v rámci civilnej obrany v rámci možného vojnového konfliktu každý občan vedel, aké má číslo masky, do ktorého krytu má v prípade potreby utekať, ako reagovať v rôznych situáciách na príslušné výzvy, ... Chcel by som vedieť, aká je situácia v tejto oblasti dnes, či sa dokáže v prípade vojnovej situácie mesto postarať o svojich občanov a akým spôsobom, aká je o tom úroveň informovanosti obyvateľstva alebo či sa každý občan má starať sám o svoj vlastný život? Prosím Vás aj o negatívne vyjadrenie, ale ak Mesto Nová Baňa robí v tejto oblasti nejaké kroky, prosím Vás o čo ich najskoršie zverejnenie, pretože ako sa hovorí "už zajtra môže byť neskoro"...                

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

17.2.2022 / Miroslav Gallo
Dobry den, ja by som sa iba chcel spytat ako to vyzera so schvalovanim uzemneho planu. Mozte mi prosim dat vediet v akom je to momentalnom stave.
Dakujem pekne
Gallo                

23.3.2022 / Mgr. Ivana Vnučková
Dňa 23.2. 2022 na MsZ bola schválená aktualizácia územného plánu, zmeny a doplnky č. 1. Následne došlo k vyhláseniu VZN, ktoré po uplynutí stanovenej lehoty 15 dní nadobudlo právoplatnosť. Na web stránku mesta budú pridané všetky údaje, ktoré sa týkajú schválených zmien a doplnkov č. 1 v územnom pláne ako aj územný plán, ktorý je schválený a platný z roku 2014.
Link:
https://www.novabana.sk/dokumenty/ostatne/uzemny-plan


14.2.2022 / Slavomír
Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy budú namontované spomaľovače na sídlisku Pod Sekvojov,niekedy sa tu človek cíti ako na diaľnici,za odpoveď vopred ďakujem

22.2.2022 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
Zámer osadiť na ulici Pod sekvojou bol prejednávaný v komisii dopravy v roku 2021 na základe čoho bola zaslaná žiadosť o schválenie na ODI (Oddelenie dopravného inšpektorátu). ODI však do dnešného dňa nevydal stanovisko.

29.1.2022 / Ľuboš
Dobrý deň,chcem sa opýtať či by sa nedal v rámci ťažby dreva alebo len tak ,zatraktívniť výhľad na Sedle pri Vojšíne.Je to pekná turistická destinácia ,ktorá by umožnila výhľad na kus Novej Bane.Len momentálne je tam dosť stromov ,ktoré to neumožňujú..

22.2.2022 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
Na základe informácií od konateľa Mestských lesov Vás chceme informovať, že v spolupráci s OOCR Gron sa MsL dohodli, že tento rok v zmysle plánovanej ťažby výhľad obnovia. Realizácia je plánovaná na mesiac máj alebo jún 2022 podľa vývoja počasia.

21.1.2022 / Mladí reportéri z Novej Bani
Vážený pán primátor,
na základe Vašej odpovede na našu otázku ohľadne rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch ,by sme sa radi informovali aké kroky boli zo strany mesta podniknuté k dnešnému dňu:
1. Boli odobraté vzorky sedimentu?
2. Bolo vydané rozhodnutie okresného úradu v Žarnovici o rekonštrukcii Tajchu?
3. Požiadali ste MV a MŽP o finančné prostriedky na rekonštrukciu?
4. Informuje mesto občanov o podniknutých krokoch v prospech rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch?

Zároveň Vás prosíme ,aby ste na nás Mladých reportérov pri realizácii jednotlivých krokov nezabúdali a informovali nás o nich .
Budeme radi, keď budeme môcť byť nápomocní. Ďakujeme za skorú odpoveď.
S pozdravom Mladí reportéri z Novej Bane.

28.1.2022 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
1. Boli odobraté vzorky sedimentu?
Áno v decembri 2021
2. Bolo vydané rozhodnutie okresného úradu v Žarnovici o rekonštrukcii Tajchu?
Áno bolo
3. Požiadali ste MV a MŽP o finančné prostriedky na rekonštrukciu?
Žiadosť bude možné podať po aktualizácii rozpočtu, čo sa práve deje prostredníctvom spoločnosti Vodotika a.s. Rozpočet bolo možné aktualizovať po získaní výsledkov stanovenia ekotoxicity sedimentov, ktoré boli doručené v polovici januára 2022
4. Informuje mesto občanov o podniknutých krokoch v prospech rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch?
Áno informuje pravidelne každý mesiac v Novobanských novinách v Informačnom bloku primátora
Zároveň Vás prosíme ,aby ste na nás Mladých reportérov pri realizácii jednotlivých krokov nezabúdali a informovali nás o nich .
Pokiaľ je zo strany Vás Mladých reportérov ochota pomôcť vo veci rekonštrukcie VN Tajch bude radi za Vaše informovanie na FCB NB Public Group. Ku tomu Vám budeme zasielať aktuálne informácie.


25.1.2022 / Štefan
Dobrý deň, v decembrovom čísle novobanských novín bol na str. 5 článok o tom, že ak sa deti narodili od r. 2019 a pre pandémiu nemali uvítanie do života. Mesto chce pripraviť nejaké podujatie pre nich a, že na webstránke mesta sa dá k tomu vyplniť formulár . Kde presne ten formulár je zavesený? Ďakujem

22.2.2022 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora

Dobrý deň,
Formulár na prihlásenie dieťaťa na uvítanie detí do života nájdete v sekcii „Občan“ a v priloženom linku
https://www.novabana.sk/obcan/uvitanie-do-zivota-formular


14.1.2022 /  Peter 

Ďakujem pán Baranec za odpoveď. Nik nepochybuje o čestnosti súčasného vedenia MFK. Skôr občana zaujíma predošlé hospodárenie ale to asi už teraz bývalý prezident nemá odvahu zverejniť.                

Otázka zatiaľ nebola zodpovedaná

12.1.2022 /  Katarina
Kedy bude na stránke uverejnený harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2022?

18.1.2021 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora

Kalendár zberu triedeného odpadu nájdete na našej web stránke mesta v sekcii občan.
Link:
https://www.novabana.sk/sk/obcan/zber-odpadu


11.1.2022 /  Ján
Dobrý deň, bol som na vrchu Vojšín 819m. Je tam zvalená tabuľa Náučný chodník Vojšín. Dalo by sa to opraviť?


18.1.2021 / Ing. Lucia Beťková, vedúca kancelárie primátora
Ďakujeme za Váš podnet. Tabuľa bude opravená v priebehu najbližších dní.


29.10.2021 / Peter

Tak zverejní p. Hudec tú správu o hospodárení? Alebo má dobrí dôvod prečo nie. Zasa bude odpovedať iba p. Lachká? 

10.1.2022 / Ing. Milan Baranec, štatutár klubu
Hospodárenie MFK za rok 2021 , kedy súťažné obdobie mužstva dospelých vrátane jarnej a letnej prípravy trvalo 6 mesiacov bolo nasledovné :
Príjmy celkom 50 000 € v členení :
Od sponzorov ( CORTIZO, KNAUF, SC ZAMKON, MONT – DESIGN a malí podnikatelia ) – 49 000 € Z predaja a hosťovania hráčov - 1 000 €
Výdavky celkom 50 042, 17 € v členení :  Mzdy trénerov a cestovné náklady – 5 653,40 € Odmeny hráčov + cestovné náklady – 28 000 € Doprava na zápasy – 2 919,60 € Prestupy a hosťovanie hráčov – 840 € Klubová príslušnosť rozhodcov – 300 € WEB na štadióne – 202,98 € Ubytovanie zahraničných hráčov – 1 500 € Strava hráčov – 3 980,80 € Zdravotná služba počas MFZ – 600 € Nahrávanie zápasov ( kamera ) – 300 € ISSF faktúry ( rozhodcovia MFZ ) – 4 384,17 € Športová výstroj – 1 298,82 € Poplatky banka – 62,40 €
Dotácia z rozpočtu mesta na mládež za rok 2021 bola schválená vo výške 25 000 €, z ktorých z dôvodu nedočerpania bola vrátená čiastka 1 784,15 € ( táto suma bude dočerpaná v roku 2022 ).
Všetky výdavky sú vyúčtované v súlade s platným VZN mesta Nová Baňa. Dotácia je výhradne čerpaná na mládežnícke družstvá ( 5 družstiev – U19, U15, U13, U11 a U9 ).
Pre rok 2022 je zámer rozšíriť mládež o kategóriu U 17 a U 10, je to však závislé od zabezpečenia dostatku detí a tým pádom aj navýšenia dotácie z mesta na mládež.
Zároveň na rok 2022 bude spracovaný rozpočet MFK, ktorý bude predstavený vedeniu mesta, poslancom a sponzorom, aby každý mal predstavu o tom , čo si vyžaduje reprezentácia mesta Nová Baňa.
Vedenie MFK má záujem o pravidelné informovanie verejnosti o plánoch rozvoja činnosti klubu, či už na Facebook stránke MFK (12) MFK Nová Baňa | Facebook alebo na webstránke www.mfknovabana.sk a tak isto prostredníctvom Novobanských novín, aby nevznikli pochybnosti o využívaní financií , ktoré sa vynakladajú na najpopulárnejší šport, ktorý v roku 2022 oslavuje 110. výročie zahájenia činnosti v meste Nová Baňa.


28.10.2021 / Ivica

Pomaly bude končiť jesenná časť futbalovej sezony 2021 ale neviem v akej sekcii sa da nájsť správa o hospodárení FK Nová Baňa za rok 2020 ,prípadne aj za rok 2019 ?! FK je dotovaný mestom ,poslancov nezaujíma ako hospodári FK ? Alebo nezaujíma to ani vedenie mesta? Dakujem

 29.10.2021 / Dagmar Lachká, manažér kultúry a športu

Mestský futbalový klub Nová Baňa, ako aj iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno- prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podporuje mesto poskytovaním dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
Mestský futbalový klub Nová Baňa je oprávneným prijímateľom dotácií z rozpočtu mesta, Dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa boli a sú smerované na úhradu nákladov spojených s výchovou mládeže, predovšetkým na autobusovú prepravu, činnosť licenčných trénerov mládeže, športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady ISSF faktúr, konkrétne úhradu delegovaných osôb a úhradu štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nie sú uznaným výdavkom z dotácie.
V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa činnosti a hospodárenia Mestského futbalového klubu Nová Baňa, kontaktujte štatutárneho zástupcu, Mgr. Petra Hudeca, 0905 445 708


28.10.2021 / Adam Tuzinsky

Zaujímalo by ma ako sa mesto podieľa na dotovaní sociálneho taxíka, ktorý sa preháňa po Kolibskej ceste denne rýchlosťou prekračujúcou 50, 90 vačšinou však viac ako 100km/hod.. lebo zrejme asi nestíha.. pekná vizitka.. bohužial nie je sám a táto situácia už prestáva byť únosná, sťažujú si tu už aj bicyklisti a turisti z tajchu že sa tu nedá prejsť cez cestu.. Žiadal som o spomalovač, meraný úsek, zníženie rýchlosti na 40km/hod.. doposial som nedostal ani potvrdenie priljatia žiadosti..


1.4.2022 / Ing. Veronika Búryová
Mesto Nová Baňa prispieva formou dotácie na sociálny taxík na dopravu dôchodcov s trvalým pobytom v Novej Bani. Mesto Nová Baňa iba prispieva na taxi dopravu dôchodcov a nie je oprávnené kontrolovať aktuálnu rýchlosť jazdy. Umiestnenie spomaľovača, prípadne meraného úseku a zníženie rýchlosti je možné na úsekoch s vyššou intenzitou dopravného zaťaženia (okolie škôl, škôlok, dopravných uzlov, nákupných centier...)

20.10.2021 / Jan

Chcem sa spýtať, v sobotu 23.10.2021 majú byť doplňujúce voľby poslanca za vol. obvod Bukovina, Stará Huta a Chotár. Kde je zverejnené, kde sa budú voľby konať a zoznam kandidátov? Neviem to nikde nájsť

20.10.2021 / Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu

Odpoveď: Doplňujúce Komunálne voľby sa konajú už túto sobotu 23.10.2021 od 7:00 –do 22:00 hod. vo volebnej miestnosti Hájenka Bukovina. Mestská volebná komisia zaregistrovala len jedného kandidáta bez politickej príslušnosti. Všetky informácie sú zverejnené na web stránke mesta Nová Baňa https://www.novabana.sk/zivot-v-meste/volby/komunalne-volby-2021 . V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa doplňujúcich komunálnych volieb ma môžete kontaktovať na tel. čísle 0917 590 700, alebo email: rajnohova@novabana.sk


18.10.2021 / Božka

Dobré ráno,chcem sa informovať o službe rozvoz obedov pre dôchodcov,ako prosím funguje?kde mám o ňu žiadať? koľko sa platí?kto má nu nárok?


25.3.2022 / MsÚ

Školská jedáleň ponúka stravovanie pre seniorov, čo bolo ponúknuté seniorom aj prostredníctvom DCS Lipa. Cena obedu je 2,26€. Dovoz stravy nie je súčasťou ponúkanej služby
Zabezpečovanie obedov má definované podmienky:
• Vyzdvihnutie obedov v čase od 10:30 do 11:00
• Odoberanie obedov počas celého týždňa
• Priniesť vlastný obedár
Viac informácií poskytne Ing. Mgr. Eliška Vallová - sociálne veci.


14.10.2021 / Gabriela
Dobrý deň ,prosím z akého dôvodu nám nebolo vziate umývadlo ?mali sme ho vyložené aj nahlásené na čas.auto tu bolo.ulica Horná 10

21.10.2021 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Dobrý deň,preverím dôvod a preverím ktorá osádka bola na Vašej ulici...


9.10.2021 / Katarína

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či správca cintorína neuvažuje o kamerovom systéme. Hrobové miesto príbuzných sa nachádza pri hlavnom chodníku od márnice smerom hore. Bolo nám ukradnutých veľa kytíc, vázy. Bojujeme s týmto už niekoľko rokov. Ďakujem.

15.10.2021 / Róbert Müller, náčelník mestskej polície

Mesto Nová Baňa plánuje postupné rozšírenie kamerového systému. V najbližšom období ( r. 2022) sa počíta s rozšírením kamerového systému na sídliskách a výmenou niekoľkých kamier už existujúceho kamerového systému, ktoré už vzhľadom na ich vek a technológiu nespĺňajú štandardy. Rozšírenie mestského kamerového systému vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Mesto má snahu tieto finančné prostriedky získať cez výzvu MV SR v oblasti prevencie kriminality.


6.10.2021 / František

Prosim kompetentnych o kontrolu novej asfaltky na ulici Nad hradzou, kde na viacerych miestach podmyva voda z jarku cestu a onedlho bude nasledovat prepadnutie vozovky.

21.10.2021 / Ľuboš Palaj, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Kritické miesta sa riešia podbetonovaním z rigolu.Vieme o tomto probléme


3.10.2021 / Adam Tuzinsky

Dobrý deň, dňa 1.10. v piatok 18:40 bezohľadný vodič zrazil šteňa sibírskeho huskyho na ulici Kolibská cesta a zlomil mu nohu. Z miesta nehody utiekol a zviera nechal pri ceste. Jednalo sa o strieborné SUV pravdepodobne značky Kia Sorento, poprosím pokiaľ…


24.3.2022 / Mestská polícia
Na základe dotazu bolo zo strany MsP vykonané dôkladné šetrenie v priebehu ktorého sa nepodarili zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že protiprávne konanie spáchala konkrétna osoba. V danej veci je so strany MsP naďalej vedené šetrenie a v prípade zistenia konkrétnych informácií bude vo veci konané v zmysle Zák. č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch.


29.9.2021 / Mima
Chcela by som sa touto formou poďakovať zriaďovateľovi areálu Zvoničky za veľmi kultivované zariadenie a skvelú ponuku. Tá hudba v nedeľu 26.9.2021 nemala chybu a ten ochotný personál. Budem robiť reklamu tomuto zariadeniu veľmi rada.

25.3.2022 / MsÚ
Ďakujeme a samozrejme, teší nás zvýšená návštevnosť areálu Zvoničky.

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.