Občan

Ľahkoatletický míting

Ľahkoatletický míting už po 10-tykrát

„Každý šampión bol v jednej chvíli pretekárom, ktorý sa odmietol vzdať.“

Mesto Nová Baňa a Centrum voľného času v Novej Bani v úzkej spolupráci s novobanskými školami zorganizovali 13. júna 2023 jubilejný 10. ročník Ľahkoatletického mítingu. Po daždivom období nastal krásny slnečný deň a už nič nebránilo tomu, aby športový areál ZŠ Jána Zemana ožil v skorých ranných hodinách. Bolo potrebné pripraviť jednotlivé stanovištia a tejto úlohy sa zhostili organizátori, členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa, niekoľko dobrovoľníkov a pomocnú ruku podali aj samotní žiaci. O 8:00 hod. bolo všetko pripravené a deň plný športu mohol začať slávnostným otváracím ceremoniálom. V sprievode mažoretiek z CVČ nastúpili na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana organizátori, koordinátori športových disciplín a celkom 206 žiakov – športovcov zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb, ktorí boli rozdelení do 12 kategórií a prišli si zmerať sily v 8 disciplínach. Peter Rumanko, moderátor tohto športového podujatia, privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo Branislavovi Jaďuďovi, primátorovi mesta, ktorý oficiálne otvoril 10. ročník Ľahkoatletického mítingu, poprial športovcom veľa športových úspechov, zdravej súťaživosti v duchu fair play. Následne Juraj Kološta, riaditeľ mítingu, predstavil realizačný tím, jednotlivé stanovištia a rozhodcov športových disciplín. V závere slávnostného otvorenia mítingu zazneli slávnostné sľuby, ktoré za rozhodcov predniesla Mariana Andrášiková a za športovcov Barbora Gajdošová. Bežecké disciplíny (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m) zastrešovali Mária Rudzanová, Mariana Andrášiková, Erika Kopernická a Michal Stehlík. Skok do diaľky prebiehal pod vedením Antona Medveďa, Petra Budinského a Ivany Hoghovej, skok z miesta zabezpečovala Michaela Stehlíková a skok do výšky vo veľkej telocvični mali na starosti Ondrej Fidermák a Peter Budinský. Koordinátorom vo vrhu guľou bol Daniel Budinský. Dosiahnuté výsledky na jednotlivých stanovištiach zapisovali žiaci zapojených škôl. Víťazov sme oceňovali priebežne, krátko po ukončení jednotlivých disciplín, medaily a diplomy si prevzali z rúk Petra Pšenáka, predsedu Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta NB. Celkom sme odovzdali takmer 150 diplomov a medailí. Tlač štartovacích listín, spracovanie výsledkov a vypisovanie diplomov zabezpečil kolektív CVČ v zostave Tatiana Polcová, Tatiana Lachká a Anna Kopernická. O zdravotný dohľad počas trvania mítingu sa postaral Peter Tomčáni. Materiálno-technické zabezpečenie, vrátane medailí, diplomov, občerstvenia a propagácie zabezpečilo mesto Nová Baňa.

Poďakovanie za úspešný priebeh patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí, koordinátorom jednotlivých disciplín, pomocníkom, dobrovoľníkom... Mnohí z nich nezaváhali a venovali svoj voľný čas pre naozaj dobrú vec. Ďakujeme aj všetkým žiakom - športovcom, veľmi nás teší veľký počet športujúcich detí a ich zdravá súťaživosť.

Za úpravu ihriska a jeho okolia ako aj za súčinnosť pri príprave podujatia patrí poďakovanie Technickým službám mesta Nová Baňa a Sociálnemu podniku mesta Nová Baňa.

Veríme, že toto športové podujatie aj v nasledujúcich rokoch bude mať svojich priaznivcov, veď jeho cieľom je podporiť deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: Andrea Bedenská, MsÚ Nová Baňa

Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.