Občan

Ľahkoatletický míting

Ľahkoatletický míting,

podujatie, ktoré spája školy, vedie deti a mládež k športu a k zdravej súťaživosti. Aj tak by sme výstižne mohli charakterizovať Ľahkoatletický míting, ktorého 11. ročník sa uskutočnil 6. júna 2024 v areáli Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani. 

Organizátori tohto športového podujatia - mesto Nová Baňa a centrum voľného času v úzkej spolupráci so školami v Novej Bani vytvorili početný tím, ku ktorému sa ochotne a v rámci svojich možností pridali aj niektorí členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ Nová Baňa, niekoľko dobrovoľníkov z radov verejnosti, ale ochotne podali pomocnú ruku aj samotní žiaci.

Všetci už od skorého rána zodpovedne pripravovali stanovištia pre jednotlivé športové disciplíny, aby míting bol slávnostným otváracím ceremoniálom už o 8.00 hod. zahájený.

Pred organizátorov a koordinátorov športových disciplín nastúpilo v sprievode mažoretiek z centra voľného času na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana až 276 športovcov - zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera, SOŠ obchodu a služieb, Spojenej školy Nová Baňa. K slávnostnej atmosfére otváracieho ceremoniálu prispelo aj vystúpenie Novobanských mažoretiek, ktoré svojou choreografiou obohatili toto športové podujatie, ktorým nás ako moderátor sprevádzal Peter Rumanko (dobrovoľník). Ten privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo Branislavovi Jaďuďovi, primátorovi mesta, ktorý oficiálne otvoril 11. ročník Ľahkoatletického mítingu, poprial športovcom veľa športových úspechov, zdravej súťaživosti v duchu fair play. Juraj Kološta, riaditeľ mítingu, predstavil realizačný tím, rozhodcov športových disciplín a jednotlivé stanovištia. V závere slávnostného otvorenia mítingu zazneli slávnostné sľuby, ktoré za rozhodcov predniesla Mária Rudzanová a za športovcov Daniela Zigová. Potom už nič nebránilo tomu, aby si športovci, rozdelení do 12 kategórií, zmerali sily v 8 disciplínach. Bežecké disciplíny (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m) mali pod palcom Mária Rudzanová, Mariana Andrášiková (ZŠ Jána Zemana), Erika Kopernická a Dmitrij Zvizdeckij (GFŠ Nová Baňa). Skok do diaľky prebiehal pod dohľadom Antona Medveďa, Petra Budinského (Komisia kultúry vzdelávania mládeže a športu pri MsZ Nová Baňa), skok z miesta zabezpečovala Renáta Jányová (dobrovoľník) a skok do výšky vo veľkej telocvični mala na starosti Andrea Štullerová (ZŠ sv. Alžbety). Koordinátorom vo vrhu guľou bola Lucia Považanová (ZŠ Jána Zemana). Dosiahnuté výsledky na jednotlivých stanovištiach zapisovali žiaci zapojených škôl. Víťazov sme oceňovali priebežne, a to krátko po ukončení jednotlivých disciplín. Oceňovania sa zhostila Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ Jána Zemana. Celkom sme odovzdali takmer 150 diplomov a medailí. Evidenciu prihlásených športovcov s pridelením štartových čísiel, spracovanie výsledkov a vypisovanie diplomov zabezpečil kolektív Centra voľného času v Novej Bani v zostave Tatiana Polcová, Tatiana Lachká a Anna Kopernická. O zdravotný dohľad počas trvania ľahkoatletického podujatia sa postaral Martin Juristý (dobrovoľník). Ozvučenie bolo v réžii Rastislava Uhreckého (ZŠ J. Zemana) a organizačné, materiálno-technické zabezpečenie, vrátane medailí, diplomov, občerstvenia a propagácie zabezpečilo mesto Nová Baňa.

Ďakujeme aj všetkým žiakom – športovcom. Veríme, že šport si našiel u nich pevné miesto a bude neodmysliteľnou súčasťou ich života aj naďalej.

Poďakovanie za výbornú spoluprácu patrí ZŠ Jána Zemana, TS mesta Nová Baňa, rovnako aj všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu 11. ročníka Ľahkoatletického mítingu, v neposlednom rade povzbudzujúcim fanúšikom z radov spolužiakov, rodičov a verejnosti.

Veríme, že toto športové podujatie bude mať aj v nasledujúcich rokoch svojich priaznivcov, veď jeho cieľom je podporiť deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov


Text: Dagmar Lachká, manažér kultúry a športu

Foto: Andrea Bedenská, MsÚ Nová Baňa


Aktuality

Kultúrne leto 2024 v Novej Bani pokračuje

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na interaktívnu rozprávku pre malých aj veľkých. Príďte aj vy zažiť „Prázdninové dobrodružstvo“ v podan......

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM vyhlasuje

24. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiar......

Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište

24. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu @Región GRON vás pozýva na komentovanú prehliadku Nočné Revište spojenú s pozorovaním nočnej......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.