Občan

Tajchová osmička

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie súvisiacej s Covid-19, Krízový štáb Mesta Nová Baňa zrušil podujatie.


Informácie

Usporiadateľ

 • Mesto Nová Baňa,
 • Lyžiari mesta Nová Baňa,
 • občianske združenie a nadšenci pre beh

Organizačný výbor

Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov Dagmar Lachká

Technické zabezpečenie

Mesto Nová Baňa

Termín

5. september 2020, sobota

Miesto

rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa

 • štart z cyklochodníka pri jazere
 • registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

Propozície

Zn. Kategória Ročník nar. Dĺžka trate Registrácia
A Predškolský vek dievčatá,chlapci 2015 a mladší 100 m áno
B super baby I dievčatá, chlapci 2014, 2013 200 m áno
C super baby II dievčatá, chlapci 2012, 2011 300 m áno
D predžiačky, predžiaci 2010, 2009 500 m áno
E mladšie žiačky, mladší žiaci 2008, 2007 864 m áno
F staršie žiačky, starší žiaci 2006, 2005 1,2 km áno
A1 muži do 40 rokov 2002 - 1981 8 km áno
A2 muži nad 40 rokov 1980 - 1971 8 km áno
A3 muži nad 50 rokov 1970 a starší 8 km áno
B1 ženy do 40 rokov 2002 - 1981 8 km áno
B2 ženy nad 40 rokov 1980 a staršie 8 km áno
C1 muži (bez rozdielu veku) 5,52 km áno
C2 ženy (bez rozdielu veku) 5,52 km áno
C3 Študenti SŠ dievčatá, chlapci 2005 - 2001 5,52 km áno
G1 muži do 40 rokov 2002 - 1981 21,33 km áno
G2 muži nad 40 rokov 1980 a starší 21,33 km áno
G3 ženy (bez rozdielu veku) 21,33 km áno
BEH ZDRAVIA (cyklochodník okolo jazera Tajch) – pre KAŽDÉHO, vhodný pre rodiny s deťmi 864 m nie

Trate

100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km

asfalt
cyklochodník okolo jazera Tajch

5,52 km

asfalt – terén
Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta - Štálanská zvonička a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 137 m.

8 km

asfalt – terén
Štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Ferjancov Rígel – Štepnica – Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Nárast výšky 245 m.

21,33 km

asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m)
Štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička, Háj, Kostivrch, Fanadýb a späť na cyklochodník Tajch. Trasa začína vo výške cca 315 m.n.m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca 640 m.n.m., znovu klesnete, aby ste znovu nastúpali do cca 630m. Navyše, trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a samozrejme aj krátke rovinky.


Ceny

Medaily, diplomy, pohár za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2, darček pre najstaršieho/najmladšieho účastníka.


Program

 • 8:00 hod. – 10:00 hod. - REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia
 • 8:00 hod. – 10:30 hod. - PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných vopred cez internet

POZOR! Prezentácia katagórií G1 – G3 len do 10:15 hod.

 • 10:45 hod. Štart kategórií G1 – G3
 • 11:00 hod. Štart kategórií A - F postupne
 • 12:00 hod. Hlavný pretek – štart kategórie A1 – A3, B1 – B2 a C1 - C3
 • 13:00 hod. BEH ZDRAVIA – bez registrácie
 • 13:30 hod. Vyhlásenie výsledkov detských kategórii
 • 14:00 hod.Vyhlásenie výsledkov ostatných kategórii


Štartovné

v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3, G1 – G3:

 • Zdarma: Pri registrácii on-line, do 3. 9. 2020 do 24:00 hod.
 • 5€ (platba na mieste v hotovosti): Pri registrácii od 4. 9. 2020 od 0:00 - 5. 9. 2020 do 10:00 hod.

Prihlášky

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

Facebook:
https://my.raceresult.com/154769/registration?lang=sk

!!! POZOR !!!

Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod. !
Účastník je povinný pri prezentácii predložiť:
Potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané na e-mail pri on-line registrácii.


Predpis

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.


Meranie časov

Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.


Upozornenie

 • Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
 • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: Potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané na e-mail pri on-line registrácii.
 • Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
 • Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov na tabuli.


Zdravotné zabezpečenie

Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.


Občerstvenie

Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac - možnosť zakúpiť v bufete.


Kontakt

Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice – 045/678 28 85, kultura@novabana.sk

Aktuality

Vynovená knižnica

14. 1. 2022
Oznamy

Mestská knižnica zakúpila koncom roka 2021 pre vyšší komfort čitateľov rohovú lampu do Oddelenia pre dospelých čitateľov a 3 kusy ......

Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť

13. 1. 2022
Oznamy

Úradne hodiny pre verejnosť Mesto Nová Baňa obnovuje v štandardnom režime svoje úradne hodiny pre verejnosť od piatku 14.1.2......

Zber vianočných stromčekov

12. 1. 2022
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že v nasledujúcich dňoch bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Dôkladne ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.