Občan

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov

„Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je výsledkom prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu.“
Colin Powell

Mesto Nová Baňa v rámci prezentácie športu každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta.

Na základe podaných návrhov, spĺňajúcich požadované kritériá, boli ocenení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

V kategórii Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov bola za dosiahnuté športové výsledky a reprezentáciu mesta Nová Baňa v roku 2021 ocenená Žaneta Gajdošová. Žaneta je všestranná športovkyňa, avšak jej dominantnými športami sú triatlon a diaľkové plávanie. Medzi jej najvýznamnejšie športové úspechy dosiahnuté v roku 2021 patrí účasť na Majstrovstvách SR žiakov v triatlone, kde v kategórii staršie žiačky získala 2. miesto a v republikovej súťaži Slovenský pohár v diaľkovom plávaní na 3 km na otvorenej vode obsadila 1. miesto v kategórii najmladšie juniorky.

V kategórii Jednotlivci seniori – nad 19 rokov boli ocenený Adam Šipikal, motocyklový jazdec, ktorý reprezentuje Novú Baňu v disciplínach enduro a country cross. Jeho najvýznamnejším výsledkom, dosiahnutým v roku 2021, bolo celkové 3. miesto v 5-dielnom seriáli Medzinárodných majstrovstiev SR enduro a country cross. Adam však súťažne jazdí aj na „pitbike.“ V tejto kategórii obsadil 1. miesto v pretekoch Pohár starostu obce Zbehy.

V kategórii Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci bol za celoživotný prínos a dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v oblasti športu, sprevádzanú postojmi a činmi v duchu fair play, ocenený PaedDr. Vincent Debnár. Ako učiteľ a tréner svojím prístupom k športu ovplyvnil celé generácie detí a mládeže. Počas svojho aktívneho pôsobenia v škole dosiahol pozoruhodné športové výsledky. Bol iniciátorom, zakladateľom a organizátorom mnohých športových podujatí a so svojimi zverencami dosiahol veľa významných športových úspechov aj na republikovej úrovni. PaedDr. Vincent Debnár je v tejto oblasti dodnes aktívny. Podieľa na viacerých športových podujatiach, organizovaných mestom, školami a školskými zariadeniami v meste Nová Baňa.

Slávnostný ceremoniál Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2021 sa uskutočnil dňa 30. 6. 2022 v obradnej sieni mesta Nová Baňa. Úsilie, výkony a celkový prínos v oblasti športu ocenil Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta. Oceneným poďakoval za vzornú reprezentáciu a do ďalších rokov im poprial veľa športových i osobných úspechov. Po zápise do pamätnej knihy mesta Nová Baňa si ocenení športovci prevzali ďakovné listy za reprezentáciu mesta Nová Baňa a za dosiahnuté výsledky v oblasti športu, športové trofeje a iné vecné ceny.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.