Samospráva

Zápisnice komisií


Finančná komisia

Predseda: JUDr. Vladislav Lalka
Členovia: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Zuzana Kováčová, Ing. Adrián Vatrt, Ing. Jozefína Kasanová
Zapisovateľka: Emília Štullerová


Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková

Predseda: Ing. Karol Tužinský
Členovia: Maroš Marko, Mgr. Adrian Zima, Ján Psotka, JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Iveta Pallerová, MVDr. Anna Supuková, PhD., MHA, Ing. Marek Horniak a Mgr. Branislav Pirháč,
Zapisovateľka: Dáša Zigová


Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Juraj Kološta
Členovia: Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Peter Hudec, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová, Mgr. Natália Kopernická
Zapisovateľka: Dagmar Lachká


Komisia rozvoja, bytová a sociálna

Predseda: Maroš Marko
Členovia: Anton Medveď, Ján Psotka, Marián Hudec, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Eliška Vallová


Komisia cestovného ruchu a propagácie

Predseda: Milan Rafaj
Členovia: Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Ing. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Natália Pinková, Branislav Medveď, Mgr. Žofia Buganová
Zapisovateľka: Veronika Volfová


Komisia dopravy

Predseda: Mgr. Peter Hudec
Členovia: Maroš Marko, Gregor Káder, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Vladimír Debnár, Jozef Bóna, Dušan Garaj, Matúš Maruniak, Ján Jánošov
Zapisovateľka: Ing. Katarína Naďová


Komisia ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti):

Predseda: Mgr. Ján Škvarka
Členovia: Natália Pinková, Mgr. Ján Škvarka, Lýdia Benčová, Mária Lutišanová, Mgr. Viera Kopernická, Mgr. Denisa Bátorová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Členovia: Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Mgr. Ján Škvarka, Igor Moško

Aktuality

BEZPLATNÁ INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

30. 11. 2021
Oznamy

Mesto Nová Baňa má záujem podporiť v tomto neľahkom období podnikateľov, živnostníkov a remeselníkov pôsobiacich v našom meste a j......

Úradné hodiny: Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách

29. 11. 2021
Oznamy

V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bansk......

Horný zberný dvor v soboty zatvorený

26. 11. 2021
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu núdzové s......