Samospráva

Demografia mesta Nová Baňa za rok 2023

Znovu nám z počtu obyvateľov ubudlo. K 31.12.2023 nás bolo 6835, čo je v porovnaní s rokom 2022 o 44 obyvateľov menej.

I napriek tomu, že žien ubudlo viac, z konečného počtu obyvateľov je stále viac žien s počtom 3511, čo je 51,37% z celkového počtu a mužov je 3323, čo je 48,63% z celkového počtu obyvateľov.

V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 80 nových občanov, ale odhlásilo sa 109 občanov.

Narodilo sa 62 detí, z toho 39 chlapcov a 23 dievčat. Výber mien bol pestrý. Obľúbené začiatočné písmená pri výbere mien detí boli M a T.

Úmrtnosť nám mierne klesla. Oproti roku 2022 zomrelo o 5 ľudí menej a to v počte 77, z toho 33 mužov a 44 žien.

Spoločnú životnú cestu si zvolilo 50 párov. Novobančania u nás v meste mali 20 obradov, z toho 11 civilných a 9 cirkevných. Počet rozvedených osôb bol 28.

Priemerný vek obyvateľstva sa mierne zvýšil na 42,69 rokov. V decembri sa najstaršia občianka dožila veku 103 rokov a najmladšia občianka mala 3 dni.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

Prehľad za rok 2023


Muži

Ženy

Spolu

Stav k 1.1.2023

3343

3536

6879

Narodení

39

23

62

Zomrelí

33

44

77

Prisťahovaní k trvalému pobytu

36

44

80

Odsťahovaní z trvalého pobytu

54

55

109

Stav k 31.12.2023

3324

3511

6835


Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2023

Časť mesta

Muži

Ženy

Spolu

Nová Baňa - mesto

2657

2837

5494

Štále

519

509

1028

Stará Huta

33

38

71

Bukovina

69

78

147

Chotár

46

49

95

Spolu

3324

3511

6835


Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2023

Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

139

119

258

Vek od 4 do 6 rokov

114

113

227

Vek od 7 do 15 rokov

318

279

597

Vek od 16 do 18 rokov

94

78

172

Vek od 19 do 61 rokov

1948

1982

3930

Vek 62 a viac rokov

711

940

1651

Spolu

3324

3511

6835


Vek obyvateľov mesta k 31.12.2023

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v %  zaokruhl.

Vek 0-14 rokov

541

476

1017

14,88

Vek 15-64 rokov

2202

2241

4443

65,00

Vek 65 a viac

581

794

1375

20,12

SPOLU

3324

3511

6835

100,00


Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.