Samospráva

Zoznam poslancov vo volebnom období 2018 - 2022

Volebný obvod č. 1

2 poslanci

Andreja Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska, Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská

Mgr. Kološta Juraj

foto: Mgr. Kološta Juraj  Hviezdoslavova 13
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0918/060616
E-mail: juraj.kolosta@novabana.sk
SNS 

 

Ing. Tužinský Karol

foto: Ing. Tužinský Karol  Šibeničný vrch 12/A
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0907/832420
E-mail: karol.tuzinsky@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Volebný obvod č. 2

3 poslanci

Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Sládkovičova, Štúrova, Švermova, Vodárenská, Vršky

Mgr. Hudec Peter

foto: Mgr. Hudec Peter  Vršky 10
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0905/445708
E-mail: peter.hudec@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Medveď Anton

foto: Medveď Anton  Brezová 6
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0903/536338
E-mail: anton.medved@novabana.sk
SNS 

 

Mgr. Škvarka Ján

foto: Mgr. Škvarka Ján  Májová 12
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0944/143614
E-mail: jan.skvarka@novabana.sk
KDH 

 

Volebný obvod č. 3

3 poslanci

Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Legionárska, Mieru, M. R. Štefánika, Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná

Marko Maroš

foto: Marko Maroš  Bôrina 6755/18
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0905/791034
E-mail: maros.marko@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Moško Igor

foto: Moško Igor  Pod sekvojou 29
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0918/060616
E-mail: igor.mosko@novabana.sk
SMER-SD 

 

Mgr. Zima Adrian

foto: Mgr. Zima Adrian  Viničná cesta 6069/11
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0918/060616
E-mail: adrian.zima@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Volebný obvod č. 4

2 poslanci

Nábrežná, Školská, Železničný rad

JUDr. Lalka Vladislav

foto: JUDr. Lalka Vladislav Cintorínska 35
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0902/113109
E-mail: vladislav.lalka@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Rafaj Milan

foto: Rafaj Milan Školská 18
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0903/775559
E-mail: milan.rafaj@novabana.sk
SMER-SD 

 

Volebný obvod č. 5

1 poslanec

Bukovina, Stará Huta, Chotár

Žňava Anton

Bukovina 3004
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0910/185511

E-mail: anton.znava@novabana.sk
Nezávislý Kandidát 

 

Volebný obvod č. 6

2 poslanci

Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch

Káder Gregor

foto: Káder Gregor  Nábrežná 16
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0905/856265
E-mail: gregor.kader@novabana.sk
KDH 

 

Ing. Viktória Valachovičová PhD.

foto: Ing. Viktória Valachovičová PhD.  Kamenárska 3
968 01 Nová Baňa
Mob.: 0910/908321
E-mail: viktoria.valachovicova@novabana.sk
NEKA 

 

Aktuality

BEZPLATNÁ INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

30. 11. 2021
Oznamy

Mesto Nová Baňa má záujem podporiť v tomto neľahkom období podnikateľov, živnostníkov a remeselníkov pôsobiacich v našom meste a j......

Úradné hodiny: Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách

29. 11. 2021
Oznamy

V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bansk......

Horný zberný dvor v soboty zatvorený

26. 11. 2021
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu núdzové s......