en
Neprehliadnite


AMFO

Poznáme víťazov AMFA aj najkrajšiu fotografiu

V pondelok 4. decembra sa stretli fotografi - amatéri vo vestibule kina Vatra na vyhodnotení už XXV. ročníka súťažnej amatérskej fotografie AMFO Nová Baňa 2018. Vystavených bolo 44 farebných a 1 čiernobiela fotografia od ôsmich autorov. Výstava je podľa propozícií tematicky zameraná na život a ľudí v našom meste, prírodu a turistické centrá mesta a okolia, kultúrne pamiatky, ľudové tradície a zvykoslovia ako aj ľubovoľné témy týkajúce sa nášho mesta.
Odborná porota pracovala v zložení: predseda poroty: Ing. Jozef Fašanga zo Zvolena, členovia: Bc. Ján Ďurovský zo Žarnovice a Silvia Ďatková z Novej Bane.
Prvé miesto udelila Tatiane Maruškovej z Novej Bane, druhé miesto Soni Ďurkovej z Novej Bane a tretie miesto Štefanovi Šutkovi z Orovnice. Víťazná autorka Tatiana Marušková rozkrájala sviatočnú tortu.
Už niekoľko ročníkov je v obľube, hlavne medzi najmladšími návštevníkmi hlasovanie o najkrajšiu fotografiu. V tomto ročníku zvíťazila kolekcia fotografií Andrei Šipikalovej s názvom Novobanský Jarmok z výšky.
Finančné ceny autorom odovzdala predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Na záver sa konal odborný seminár pod vedením Ing. Jozefa Fašangu, ktorý odborne posúdil fotografie, vyzdvihol kvalitné prevedenie a autorom poprial veľa tvorivých síl do ďalších ročníkov.


H. Trajteľová
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881