en
Neprehliadnite


AMFO

AMFO NOVÁ BAŇA 2018

Mesto Nová Baňa
vyhlasuje
XXV ročník
amatérskej fotografickej súťaže
AMFO Nová Baňa 2018

POSLANIE: Propagácia mesta cez farebnú a čierno-bielu fotografiu v oblastiach:
- život a ľudia v našom meste
- príroda a turistické centrá mesta a okolia
- kultúrne pamiatky v našom meste
- ľudové tradície a zvykoslovie v meste a okolí
- šport v našom meste
- iné ľubovoľné tematické zameranie súvisiace s mestom Nová Baňa

PODMIENKY: Kolekcia farebných alebo čierno-bielych fotografií (min. 3ks, max. 7 ks). Fotografie musia mať rozmery minimálne 18x24 cm. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo víťazné fotografie ponechať na propagáciu mesta. Vyhradzuje si ďalej právo uverejniť vybrané fotografie za účelom propagácie bez nároku na honorár.

HODNOTENIE: Súťažné práce bude posudzovať odborná porota, menovaná primátorom mesta. Zároveň si poriadatelia vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť mimoriadne ocenenie.

OCENENIE:
I. cena 100 EUR
II. cena 70 EUR
III. cena 30 EUR

MIESTO VÝSTAVY: VESTIBUL KINA VATRA
DÁTUM VÝSTAVY: NOVEMBER 2018
UZÁVIERKA A ZBER PRÁC: 15. 10. 2018
KONTAKT: OKI MsÚ Nová Baňa tel. č.: 045/ 67 82 886
 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (amfo2018.doc)Prihláška41 kB
Stiahnuť tento súbor (amfo18.pdf)Prihláška25 kBMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881