en
Neprehliadnite


Novobanský jarmok

PETER BIČ PROJEKT
POLEMIC
Heľenine oči
Cimbaľová ľudová hudba Maroša Mikuša
Cantus Monte Regis, ADA FAJN

SOBOTA – PEČENÝ BÝK

Milí návštevníci Novobanského jarmoku,

ako je už tradíciou, posledný septembrový víkend patrí u nás tomuto podujatiu. Preto sa v dňoch 29. – 30. septembra uskutoční v Novej Bani už XXVI. ročník Novobanského jarmoku. Pri tejto príležitosti sme na piatok a sobotu pripravili bohatý a zaujímavý kultúrny program pre všetky vekové kategórie.

Zábava s domácimi interpretmi

Spevácka skupina Jesienky, dychová hudba Seniori či folklórna skupina Vinička, to sú tí, ktorí už tradične svojimi piesňami otvoria dvojdňové podujatie plné zábavy, potešenia a relaxu. CANTUS MONTE REGIS je formácia, ktorá nás svojimi skvelými vystúpeniami reprezentuje po celom Slovensku, tak prečo nezaspievať aj doma? Je pre nás potešením, že opäť prijali pozvanie a zaspievajú aj na domácej pôde. Ich temperament a šarm vám zaiste vytvorí jarmočnú náladu, ktorá vydrží do neskorých hodín. Túto náladu sa bude snažiť udržať aj naša rodáčka Adriana Kráľová so svojou kapelou ADA FAJN. Ide o novú generáciu hudobníkov, každý člen je ovplyvnený iným hudobným žánrom, ako napr. folkom, latinom, ska, etnom, šansónom či klezmerom. Piatkový záver programu bude patriť Ľudkovi Kašubovi a jeho skupine Kašuba band. Verím, že sa pri jeho piesňach tiež výborne zabavíte a vytancujete. Nechajte si však sily aj na sobotňajší program.

V sobotu vás už od 10-tej hodiny budú zabávať Novobančania v pásme Centra voľného času a Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Voce Eufonico pochádza z talianskeho prekladu a znamená ľúbozvučný hlas. Toto slovné spojenie je výstižné pre detský spevácky zbor VOCE EUFONICO, ktorý bude súčasťou tohto pásma. Opäť sa predstaví folklórny súbor HÁJ. Verím, že vás ľudové piesne v ich podaní roztancujú alebo aspoň rozospievajú a užijete si aj ich tanečné vystúpenie. V tanci či speve budete môcť pokračovať aj počas vystúpenia hudobnej formácie HS REAX. Zoskupenie novobanských chlapov je vám určite známe, veď tvoria neodmysliteľnú súčasť obľúbeného podujatia Novobanskí heligonkári. Zábavu s domácimi interpretmi uzavrie Cimbalová ľudová hudba Maroša Mikuša. Maroš Mikuš je náš rodák, ktorý celým srdcom miluje folklór. V podaní skupiny si vypočujete folklórne a zábavné piesne, cigánske melódie, tango, country, filmové skladby a nebude chýbať ani folklórny tanec účastníkov známej súťaže Zem spieva.

 

POLEMIC po rokoch opäť u nás


Piatkový podvečer bude patriť známej bratislavskej hudobnej skupine POLEMIC. Známe sú jej hity ako Ja som to vedel, Slnko svieti, Škandál, Ona je taká a ďalšie. Verím, že vás desaťčlenná slovenská ska/reggae skupina, ktorá vznikla v roku 1988, opäť výborne naladí a dobrú náladu vám do neskorého večera udržia už spomínaní domáci interpreti ADA FAJN a Kašuba band.

 

 

Veronika RABADA –známa neznámaVeru, pre nás je už známa. Vystupovala totiž na Novobanskom jarmoku v roku 2013 s hudobnou skupinou Hrdza, v ktorej spievala trinásť rokov. V roku 2016 sa však rozhodla odísť a skúsiť to ako sólová speváčka s pomocou manžela Romana Šoltysa a brata Petra. Spojenie folklórnych inšpirácií s populárnou súčasnou hudbou posúva Veronika Rabada vo svojej tvorbe ešte ďalej, než tomu bolo v skupine Hrdza. „Spievanie pre mňa znamená v živote veľmi veľa. Nechcela som stratiť kontakt so spevom a ani s muzikou, ktorá ma veľmi baví a ktorú som aj s Hrdzou spievala,“ povedala o motivácii na vlastný projekt Veronika Rabada. Ako uviedla, jej pesničky sú oproti tým, čo spievala v Hrdzi, iné, aj keď ten ľudový podtón tam ostal. „Líšia sa len trošičku. Etno mi navždy učarovalo, ale tieto moje nové piesne sú tanečnejšie, rytmickejšie, s moderným zvukom,“ vysvetľuje speváčka. O jej profesionálnej kvalite svedčí aj fakt, že vystupovala ako hostka na koncertoch Kandráčovcov, s ktorými mala v decembri možnosť odohrať vianočný benefičný koncert odvysielaný v televízii.

 

 

HEĹENINE OĆI

- multižánrová hudobná kapela, ktorá nesmie nechýbať na žiadnom výbornom festivale.Kapela vznikla v roku 1999 v Prešove. V ich tvorbe nechýbajú prvky metalu, ska, reggae, folku a rocku. Vystúpenia sú preto plné energie a zábavy. Heľenine oči vydali tri albumy a niekoľko videoklipov. Počas svojho doterajšieho pôsobenia absolvovali množstvo festivalov a klubových koncertov po celom Slovensku, v Čechách, Poľsku, Holandsku, Spojených štátoch či Írsku. Ich hity ako Mariana, Pálila babka pálenku a iné nenechajú bez pohnutia určite nikoho, kto si príde vypočuť túto energickú kapelu.

 

 

PETER BIĆ PROJEKT v Novej Bani


„Zoskupenie Peter Bič Project vzniklo v roku 2010. Založil ho líder a gitarista kapely Peter Bič, ktorý svoje sily spojil so speváčkou Dáškou Kostovčík, spevákom Ivom Bičom, klávesákom Matúšom Pavlíkom, bubeníkom Jozefom Zimom a Vladom Čekanom, ktorý hrá na basgitaru. Kapela má na svojom konte dva úspešné albumy. Debutový Say it Loud vydali v roku 2012. Obsahuje úspešný hit Hey Now, ktorý v roku 2013 získal cenu SOZA za najhranejšiu skladbu. Úspešná pieseň bodovala aj za hranicami Slovenska. Druhý album Just a Story uzrel svetlo sveta v roku 2015, na sklonku roka s ním skupina absolvovala celoslovenské turné. Peter Bič Project v priebehu svojej hudobnej kariéry zaznamenal aj ďalšie úspechy. Skupina spolupracovala s poprednými slovenskými umelcami. Bola predskokanom švédskej kapely Roxette a podarilo sa jej zvíťaziť v ankete Slávik 2012 v kategórii Skokan roka. Na sklonku leta 2016 sa v kapele udiali personálne zmeny,“ zhrnula pôsobenie kapely manažérka Janka Marczellová. Peter Bič Project bude posledný účinkujúci na Novobanskom jarmoku a spolu s ním sa rozlúčime s XXVI. ročníkom tohto podujatia.

 

 

Sprievodné akcie:

Počas hlavného programu sú v radničnom parku pripravené nielen pre deti, ale aj pre dospelých rôzne sprievodné akcie. Novinkou bude pouličná chodúľová atrakcia Najvyšší remeselníci, ktorí zabavia publikum naozaj netradičným spôsobom. Tradične je pre deti pripravené obľúbené maľovanie na tvár a pre veľký záujem v minulom roku sú opäť pre všetky vekové kategórie pripravené starobylé historické hry. Chýbať nebudú ani pouliční žongléri, ktorí tiež prispejú k vytvoreniu tej pravej zábavnej jarmočnej atmosféry. Na sobotu je pre vás pripravená skvelá chuťovka – PEČENÝ BÝK.
Verím, že sme pre vás pripravili zaujímavý a zábavný kultúrny program, že si pri ňom oddýchnete a načerpáte sily a energiu do ďalších dní.

DOVIDENIA NA XXVI. ROČNÍKU NOVOBANSKÉHO JARMOKU!

Mgr. Iveta Lukáčová

Zdroj: internet
 

 

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Riaditeľstvo novobanského jarmoku oznamuje záujemcom o predaj na novobanskom jarmoku nasledovné :

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 29.09.2017 - 30.09.2017.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, termín predĺžený do  26.09.2017. Predajné miesta pre občerstvovacie stánky a zábané atrakcie sú už obsadené. Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmok je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní ju v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!
Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
5. kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – Žiar nad Hronom – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (Mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne).

 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

U P O Z O R N E N I E
1. žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
2. organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
3. organizátor akceptuje len žiadosti podané do 31.08.2017.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 31. AUGUSTA 2017
Vybratým predajcom bude zaslaná pozvánka na novobanský jarmok, na základe ktorej uhradia poplatok za predajné miesto a po zaplatení poplatku im bude vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na novobanskom jarmoku v termíne do 10 pracovných dní od zaplatenia poplatku, po tomto termíne si môžu predávajúci vyzdvihnúť povolenia na predaj na Mestskom úrade v Novej Bani na 1.poschodí, č.dv. 13 a č.dv. 2.

Predajné zariadenie v priestoroch jarmoku môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia.
Kontakt: tel.: 045/6782822, 6782885, 6782811, 6782810
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


RIADITEĽSTVO NOVOBANSKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881