en
Neprehliadnite


Novobanský jarmok

Lukáš ADAMEC
LOJZO
KAŠUBA BAND
VERONIKA RABADA
Tuzex band, PROGRES, ARCON, DRUŽINA,
FS HÁJ


Milí návštevníci Novobanského jarmoku,


opäť po roku sa vám prihováram s ponukou bohatého zábavného programu pri príležitosti konania XXVIII. ročníka Novobanského jarmoku, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 27. –28. septembra 2019.

 

Aký bude piatok?

„Anča, si drahá ako VOLVO...“
Po slávnostnom príhovore a zároveň otvorení tradičného jarmoku primátorom mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, začneme samotný kultúrny program, a to vystúpením skvelého zmiešaného speváckeho zboru Cantus Monte Regis. Pokračovať budeme veselo a s humorom, ktorý je typický pre HS LOJZO. Humorné texty ich piesní obsahujú satiru i recesiu, ktoré dopĺňajú autoštylizáciou v pre nich tradičnom teplákovom „kroji“. Príďte si spoločne s nimi zaspievať piesne, ako napr. „Na centrálnom trhovisku“, „Toreador Karol“, „My nie sme Taliani“ a iné.

Kašubovci nás zabavia opäť
Hudobné zoskupenie Kašuba band už určite netreba predstavovať. Dá sa povedať, že sú stálicou Novobanského jarmoku, nebudú chýbať ani na tomto ročníku. Tešiť sa na nich môžeme v piatok podvečer.

S Tuzex band-om je o výbornú zábavu postarané
Hrajú totiž najväčšie československé a zahraničné hity od evergreenov cez tanečné a rockové hity až po najlepšie superhity súčasnosti. Tuzex band je význačný tým, že každá ich kultúrna akcia, akékoľvek podujatie je jedinečným zážitkom. Aj v piatok večer bude kapela pripravená vytvoriť pre vás tú pravú jarmočnú zábavu.

Na záver večera sa nám predstaví, verím, že mnohým známa žarnovická hudobná skupina ARCON pod vedením Samuela Feldsama.

 

Čo nás čaká v sobotu?

Spevácka skupina Jesienka, dychová hudba Seniori či folklórna skupina Vinička svojimi piesňami už roky obohacujú toto dvojdňové podujatie. Sobotňajšie dopoludnie bude patriť práve im a novobanským detským talentom v pásme Centra voľného času Nová Baňa.

„Ej, Raku, Raku, zle je s tebou!"
Nielen pre tých najmenších, ale aj pre ostatných návštevníkov Novobanského jarmoku je pripravená slovenská ľudová rozprávka Prorok Rak. Určite si ju pamätáte. Sedliak Rak bol veľmi chudobný. Jedného dňa, keď už nemali so ženou čo jesť, sa rozhodol predať kravu. Keď odchádzal, žena za ním kričala, aby jej kúpil sukňu, hoci aj úzku. On však za utŕžené peniaze kúpil pečenú húsku, kalendár a zvyšok prepil. Žena medzitým sukňu spálila, lebo si myslela, že muž jej novú sukňu donesie... ako ďalej pokračovala táto rozprávka, sa dozviete na jarmoku v sobotu na pravé poludnie.

Stavanie krčmy s FS Háj
Folklórny súbor Háj sa predstaví pásmom z nášho regiónu Tekov, tekovskými piesňami a veselým tancom z času zábavy počas jarmoku, vhodným na túto príležitosť, a predvedú nám aj, ako sa kedysi krčma stavala. Pokiaľ im to čas dovolí, majú pripravené aj malé prekvapenie. Príďte ich podporiť svojou účasťou, bude sa na čo pozerať!

„Keď vám Progres hrá“
CD album pod týmto názvom má na svojom konte HS Progres a možno aj túto ich pieseň si pred obľúbenou tombolou spoločne zaspievame. Populárnu hudobnú skupinu z Čerenian máte možnosť vidieť a počuť aj v populárnej TV Šláger a teraz tiež aj naživo v našom kultúrnom programe.

Jarmočná tombola aj tento rok
Čo dodať, tombola na Novobanskom jarmoku sa teší veľkej obľube, o čom nás každoročne presviedča aj počet predaných tombolových lístkov a množstvo zaujímavých, hodnotných cien od sponzorov, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Tak si nezabudnite v sobotu zakúpiť tombolové lístky a poobede šťastná ruka možno vylosuje práve vás. No a počas tomboly sa už bude na svoje vystúpenie pripravovať charizmatická

VERONIKA RABADA,
ktorá prináša osviežujúcu hudbu z prostredia ethno a world music a v dynamickom tanečnom štýle a ktorú sme mali možnosť privítať na jarmoku aj pred pár rokmi. Pre veľký záujem sme ju opäť zaradili do programu. Verím, že sa pri jej hudobnom prejave zabavíte, že si niektoré známe piesne aj zaspievate a vo výbornej nálade budete pokračovať aj počas hitu tohto leta

„Tancuj mi“.
Hrá sa všade, v rozhlase, na kúpaliskách, na párty a bude sa hrať aj na novobanskom jarmoku. Určite si vypočujeme aj Horúcu lásku či iné hity, ktoré pre nás pripravil pop-rockový spevák, víťaz Česko Slovenskej Superstar 2011 a víťaz hudobno-zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome Lukáš ADAMEC.

Folklór s Družinou trochu inak
Záver kultúrneho podujatia bude patriť známej hudobnej skupine DRUŽINA. Je to partia skúsených muzikantov a kamarátov hrajúca citlivo a príjemne spracovaný slovenský folklór (ale trochu inak), vynikajúco zapadajúci do definície ethnobeat, resp. world music. Spolupracujú so známymi českými a slovenskými umelcami a skupinami. Ich koncerty sú plné energie a nádherných melódií slovenských ľudových piesní, ktoré roztancujú folklórnych, ale aj rockových fanúšikov.

Dúfam, že vám aj vystúpenie tejto hudobnej formácie navodí výbornú náladu a my sa tak spoločne rozlúčime s XXVIII. ročníkom Novobanského jarmoku.

Verím, že sme pre vás pripravili bohatý a zábavný kultúrny program, pri ktorom si oddýchnete a načerpáte sily a energiu do ďalších dní. Počas celého podujatia vás bude sprevádzať moderátor a hudobník Janko Kulich, frontman kapely Janko Kulich & Kolegium.

DOVIDENIA NA XXVIII. ROČNÍKU NOVOBANSKÉHO JARMOKU!

Mgr. Iveta Lukáčová,
vedúca odd. kultúry, športu,
mládeže a vzdelávania,
komunikácie a inf. centra,
mestskej knižnice

Zdroj: internet

 

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Upozornenie - predĺženie termínu na podávanie prihlášok

Predajné miesta pre občerstvovacie stánky z kapacitných dôvodov už nie sú voľné !!!!

 

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 27.09.2019 - 28.09.2019.

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 17.09.2019.Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

 1. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
 2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
 3. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
 4. kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – Žiar nad Hronom – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (Mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne).

 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

 1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).
 2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

U P O Z O R N E N I E

 1. žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
 2. organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
 3. organizátor akceptuje len žiadosti podané do 17.09.2019.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 17. SEPTEMBRA 2019

Vybratým predajcom bude zaslaná pozvánka na novobanský jarmok, na základe ktorej uhradia poplatok za predajné miesto a po zaplatení poplatku im bude vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na novobanskom jarmoku v termíne do 10 pracovných dní od zaplatenia poplatku, po tomto termíne si môžu predávajúci vyzdvihnúť povolenia na predaj na Mestskom úrade v Novej Bani na 1.poschodí, č.dv. 13 a č.dv. 2.

Predajné zariadenie v priestoroch jarmoku môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia.

Kontakt: tel.: 045/6782822, 6782885, 6782811, 6782810

e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RIADITEĽSTVO NOVOBANSKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881