en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli 2017

Mesto Nová Baňa aj tento rok prijalo výzvu a zapojilo sa v poradí už do 4. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2017“, cieľom ktorej je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Tento rok túto myšlienku na Slovensku podporilo 74 samospráv s počtom tímov 2565 a 8532 súťažiacich najazdilo v období od 1. do 31. mája 2017 na bicykli celkom 1 107 642,99 km, čím ušetrili 314 779,87 kg CO2. V porovnaní s minulým ročníkom kampaň opäť zaznamenala nárast počtu tímov, súťažiacich a, samozrejme, aj najazdených km na bicykli.
V našom meste sa do súťaže zaregistrovalo 13 tímov so 41 súťažiacimi z 11 rôznych firiem a organizácií. Aktívne sa však zapojilo 11 tímov, a to 3 tímy z Knauf Insulation, s. r. o., a po jednom tíme z firiem a organizácií VÚEZ, a. s., DrevStav Slovakia, spol. s r. o., Cortizo Slovakia, a. s., K-Plast, v. d., SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Spojená škola Nová Baňa, Materská škola Nová Baňa a Mestský úrad Nová Baňa. Tieto tímy počas súťaže sadli na bicykel 1043-krát, najazdili 6043,98 km, ušetrili 1510,99 kg CO2 a po prepočítaní najazdených km na obyvateľa nášho mesta (0,847 km) zabezpečili Novej Bani krásne 11. miesto v rámci celého Slovenska.

Lokálne vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v radničnom parku v Novej Bani dňa 21. 6. 2017. V zmysle štatútu súťaže sme vyhodnocovali tri kategórie. V prvej kategórii boli súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli počas trvania súťaže, kde bol ocenený najlepší tím a najlepší jednotlivec. V druhej kategórii boli súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných počas trvania súťaže, rovnako s ocenením najlepšieho tímu aj jednotlivca, a treťou kategóriou bola tzv. bonusová kategória, kde sme vyžrebovali jedného súťažiaceho zo všetkých tímov, ktorý absolvoval aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli alebo najazdil počas súťaže 500 km a viac.
V prvej kategórii boli s najväčším počtom najazdených km za tím najúspešnejší Valachovičovci z VÚEZ, a. s., keďže dvojčlenné družstvo v zostave Viktória Valachovičová a Peter Valachovič najazdilo v priebehu kampane až 1551,7 km. Aj najlepší jednotlivec s najväčším počtom najazdených km bol z tohto tímu. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Viktória Valachovičová, ktorá v priebehu mesiaca máj do práce a z práce nabicyklovala úžasných 776,5 km.

Víťazným tímom s najväčším počtom jázd sa stal tím KnaufInsulation z Knauf Insulation, s. r. o., v zostave Martin Uharček, Ľudovít Slabý, Ján Bóna a Peter Šálka, pričom jeho členovia do práce a z práce na bicykli absolvovali 152 jázd. V tejto kategórii sme vyhodnotili aj najaktívnejšieho jednotlivca s najväčším počtom jázd. Víťazom sa stal Samuel Raffaj z tímu PROFILÍCI z Cortizo Slovakia, a. s. Do práce a z práce išiel na bicykli 55-krát.

V 3. kategórii, tzv. bonusovej, sme zažili milé gesto od vylosovanej účastníčky Viktórie Valachovičovej, ktorá ako výherkyňa 1. kategórie svoju cenu posunula do opakovaného losovania. Tentokrát sa šťastie usmialo na Ľudevíta Beluského, člena tímu Mestské strely z mestského úradu.

Všetky zúčastnené tímy dostali diplomy za účasť a vecné ceny, venované mestom Nová Baňa. Víťazi 1. a 2. kategórie si prevzali diplomy a darčekové poukážky v hodnote 10 eur, ktoré si môžu uplatniť v predajni Cyklosport 3000 Nová Baňa. Hodnotu poukážok o 20 % sponzorsky navýšil majiteľ predajne. Keďže tohtoročnú kampaň podporil Peter Sagan, náš úspešný cyklista, víťazom v kategórii jednotlivec s najväčším počtom najazdených km, ako aj bonusovej kategórie mesto Nová Baňa venovalo knihu Peter Sagan: TOURMINÁTOR.
Zároveň bolo odovzdané poďakovanie spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o., za najväčší počet zapojených súťažiacich. Z tejto spoločnosti sa do súťaže zapojilo 11 zamestnancov.

Mesto Nová Baňa ďakuje aj touto cestou všetkým účastníkom súťaže, ako aj firmám a organizáciám, ktoré svojich zamestnancov aktívne podporili v 4. ročníku celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2017“. Zároveň ďakujeme aj predajni Cyklosport 3000 Nová Baňa za sponzorský príspevok.

Dagmar Lachká,
miestny koordinátor
 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881