en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli

Kampaň „Do práce na bicykli 2020“ sa presúva na september

Koronavírus COVID-19 zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility – kampane „Do práce na bicykli“. Vzhľadom na nestabilnú situáciu sa jej organizátori rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Napriek posunu termínov je registrácia súťažných tímov naďalej otvorená. Doteraz zrealizované registrácie tímov ostávajú v platnosti, zmena nastáva len v dôležitých termínoch.

Po novom sa môžu súťažné tímy do kampane zaregistrovať najneskôr do 7. septembra a samotné zápolenie prebehne v termíne od 1. do 30. septembra 2020.

Pri voľbe nového termínu sa organizačný tím snažil zohľadniť to, že je dostatočne časovo vzdialený od súčasného krízového obdobia, pri zdarnom priebehu epidémie sa žiaci (a s nimi aj učitelia ako početne silná skupina účastníkov kampane) vrátia do škôl a firmy s inštitúciami k pôvodným pracovným režimom. Organizátori pritom veria, že babie leto na cyklistov nezabudne a prichystá si pre nich množstvo teplých a krásnych dní. Zároveň veria, že práve v tomto období izolácie mnohí prehodnotia svoje dopravné návyky a vyberú si na každodenné dochádzanie do práce bicykel, ktorý je momentálne jednou z najbezpečnejších foriem dopravy.

Mesto Nová Baňa sa do tejto zmysluplnej akcie zapája každoročne a inak tomu nie je ani v tomto roku. V histórii kampane zaznamenávala naša samospráva každoročný nárast registrovaných tímov. Kým v 1. ročníku mala Nová Baňa v súťaži registrovaných deväť tímov s celkovým počtom 28 súťažiacich, vlani to bolo už 21 tímov a 71 registrovaných účastníkov.

Verím, že aj tento rok sa Novobančania opäť spoja v tímoch, čím aktívne podporia myšlienku kampane. Rovnako verím, že časom sa aj na Slovensku stane z bicykla plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veď využívanie bicykla ako dopravného prostriedku nemalou mierou prispieva k ochrane životného prostredia.

Bližšie informácie o kampani s možnosťou registrácie na www.dopracenabicykli.eu.

 

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800