en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli

Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci máj sa koná celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktoré v širokej verejnosti prispeli k poznaniu, že cesta do práce na dvoch kolesách môže byť zdraviu, peňaženke, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná, sa do 6. ročníka tejto súťaže mesto Nová Baňa bez zaváhania opäť zapojilo.

Tohtoročná kampaň bola v mnohých ohľadoch rekordná a napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo účastníkom v rámci Slovenska pokoriť magický milión kilometrov odjazdený na bicykli. Do kampane sa zapojilo 99 samospráv s celkovým počtom registrovaných tímov 3779 a s počtom 12 687 súťažiacich od 1405 zamestnávateľov. Členovia týchto tímov v období od 1. mája do 31. mája 2019 sadli na bicykel celkom 167 250-krát, nabicyklovali 1 026 884 km, čím ušetrili 332 751 kg CO2 (vrátane ciest do práce pešo a MHD). Naše mesto v tomto ročníku opäť posunulo hranicu, keďže sa zapojilo doteraz s najväčším počtom registrovaných tímov, ako aj účastníkov. Kým vlani to bolo 18 tímov s 59 súťažiacimi, v tomto ročníku to už bolo 21 tímov so 71 účastníkmi z 12 spoločností: Knauf Insulation, s. r. o., so siedmimi tímami, Cortizo Slovakia, a. s., Technické služby mesta Nová Baňa a mesto Nová Baňa s dvomi tímami a po jednom tíme VÚEZ, a. s., Drevstav Slovakia, s. r. o., DSS Hrabiny, Spojená škola Nová Baňa, Slovenská pošta, a. s., OOCR Región GRON, OZ pri CVČ – Centráčik a TootooT, s. r. o. Členovia týchto tímov počas trvania kampane napriek upršanému májovému počasiu využili bicykel na dopravu do práce a z práce 1529-krát, pričom nabicyklovali 7609,48 km, čo je v priemere na jedného účastníka 107,18 km a 1,03 km na 1 obyvateľa nášho mesta. Využívaním bicykla ušetrili pre našu planétu 1926,28 kg CO2.
Na základe počtu súťažiacich a dosiahnutých výsledkov v počte najazdených kilometrov a jázd, ktoré boli prepočítané na počet obyvateľov, sa Nová Baňa spomedzi všetkých registrovaných samospráv umiestnila na fantastickom 9. mieste. Za toto krásne umiestnenie ĎAKUJEME všetkým aktívnym členom našich tímov.

Vyhodnotenie súťaže sa na lokálnej úrovni uskutočnilo 3. júla 2019 v radničnom parku, keď boli v zmysle štatútu súťaže vyhodnotené tri kategórie.
V prvej súťažnej kategórii sme vyhodnotili tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených kilometrov počas trvania kampane. V tejto kategórii bol najúspešnejší tím VALACHOVIČOVCI (VÚEZ, a. s.) v zostave Peter Valachovič, Viktória Valachovičová a Zuzana Kovaríková. Členovia tohto tímu cestou do práce a z práce nabicyklovali celkom 1450 km. Víťazom medzi jednotlivcami sa stal Peter Valachovič, člen toho istého tímu, ktorý na bicykli najazdil 794 km. V druhej súťažnej kategórii bol ocenený tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd do práce a z práce počas trvania súťaže. Víťazným tímom spomedzi všetkých sa stal tím Vrtule (Knauf Insulation, s. r. o.). – Tomáš Tužinský, Martin Uharček, Michal Homola a Milan Maruška. Členovia tohto tímu počas trvania súťaže merali cestu do práce a z práce 158-krát. Oceneným jednotlivcom s najväčším počtom jázd bol Tomáš Tužinský z tímu Vrtule, ktorý počas trvania súťaže využil bicykel na cestu do práce a z práce až 54-krát. Treťou kategóriou bola tzv. bonusová, kde sme vyžrebovali jedného spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí v monitorovanom období absolvovali aspoň dve tretiny ciest do práce a z práce na bicykli, t. z. min. 28 jázd, alebo počas súťaže najazdili na bicykli 500 km a viac. Túto podmienku spomedzi všetkých našich 71 registrovaných účastníkov splnilo až 32 súťažiacich. Víťazom tejto kategórie sa stal Peter Benčat, člen tímu Superstar zo spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o. Víťazom jednotlivých kategórií venovalo mesto Nová Baňa vecné ceny. Diplom za účasť bol udelený všetkým tímom, ako aj našej samospráve. Zároveň sme odovzdali diplom najlepšej spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o., za účasť až siedmich štvorčlenných tímov.

Ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 6. ročníka celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2019“, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Aj vďaka vám myšlienka tejto kampane nezostala nepovšimnutá, o čom svedčí rekordný počet zapojených účastníkov. Svojím prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a prostrediu nielen v našom meste.

Dovidenia opäť o rok!


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800