en
Neprehliadnite


Ľahkoatletický míting

Ľahkoatletický míting

V utorok 5. júna 2018 zorganizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s novobanskými školami a Centrom voľného času už 7. ročník Ľahkoatletického mítingu. Jeho cieľom je rozvíjať športové nadanie a zručnosti detí a mládeže. Do tohto ročníka sa zapísalo 252 žiakov a študentov ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb.

Zmerali si svoje sily v rôznych disciplínach. K hladkému priebehu podujatia prispelo viac ako 15 učiteľov a dobrovoľníkov. Mítingu predchádzali stretnutia organizačného tímu, na ktorých boli určení koordinátori jednotlivých disciplín. Súťažilo sa v 8 disciplínach (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m, skok do diaľky z miesta, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou), pričom žiaci boli rozdelení do kategórií podľa veku. Od tých najmladších prváčikov – superbaby až po stredoškolákov - juniorov.

Pri slávnostnom otvorení nastúpili súťažiaci z jednotlivých škôl na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana, kde ich moderátor Peter Rumanko privítal a odovzdal slovo Mgr. Jánovi Havranovi, primátorovi mesta Nová Baňa, ktorý oficiálne otvoril 7. ročník Ľahkoatletického mítingu. Po ňom sa ujal slova Mgr. Juraj Kološta, aby športovcom, ale aj divákom predstavil jednotlivé športové stanovištia a všetkých rozhodcov. Následne moderátor vyzval žiačku Sarah Babicovú a pani učiteľku Mgr. Marianu Andrášikovú, aby prečítali sľuby za športovcov a za rozhodcov. Po oficiálnom otvorení sa športovci presunuli na jednotlivé stanovištia a celý športový areál ZŠ Jána Zemana ožil športujúcimi deťmi a mládežou. V športovom duchu sa nieslo celé dopoludnie. Počas celého podujatia bolo prevažne slnečno a organizátori našťastie mysleli na všetko. Zabezpečili pitný režim i malé občerstvenie pre realizačný tím a všetkých registrovaných športovcov. Vyhodnotenie a odovzdávanie medailí i diplomov pre víťazov prebiehalo priebežne, krátko po ukončení jednotlivých disciplín. Pri zapisovaní časov a výsledkov sa stala aj malá chyba, za ktorú sa ospravedlňujeme, ale sme len omylní ľudia. Ak si niekto myslí, že je neomylný a takéto veľké podujatie, kde sme odovzdali 150 medailí by zvládol lepšie, veľmi radi ho privítame ako dobrovoľníka pri nasledujúcom ročníku. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí koordinátorom jednotlivých disciplín, pomocníkom - dobrovoľníkom, mestu Nová Baňa, Centru voľného času, ako aj žiakom a študentom zúčastnených škôl.
Na záver si dovoľujeme vysloviť prianie, aby sme sa na takomto peknom športovom podujatí, ktoré podporuje deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov, stretli aj o rok, v poradí už na 8. ročníku Ľahkoatletického mítingu.

Text: Mgr. Juraj Kološta
Foto: Mgr. Andrea Šipikalová
 


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881