en
Neprehliadnite


Register právnických osôb v športe

Register právnických osôb v športe

Register právnických osôb v športe podľa §81 zákona č. 440/2015 z 26. novembra 2015 o športe a doplnení niektorých zákonov

Názov alebo obchodné meno: Mesto Nová Baňa
Adresa sídla: Námestie slobody č.1, 968 26 Nová Baňa
Právna forma: obec/mesto (369/1990 Zb.)
Identifikačné číslo organizácie: 00320897
Jedinečný identifikátor osoby:
Číslo bankové účtu a príjem a použitie: SK19 0200 0000 0000 1442 9422

1. Príspevku uznanému športu
2. Dotácie
3. Príspevku na národný športový projekt
4. Príspevku na športové poukazy
5. Sponzorského

Adresa elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Druh športovej organizácie: ---------------------------

Druh športu: ---------------------------

Druh vykonávanej športovej činnosti: ---------------------------

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Ján Havran

Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: primator@novabana.sk

Meno a priezvisko kontrolóra: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Adresa elektronickej pošty kontrolóra: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ------------

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov a obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: ---------------------------

Výška členského príspevku, ak sa uhrádza: ---------------------------

Dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza: ---------------------------

Príslušnosť k športovým organizáciám: ---------------------------

Zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom
kalendárnom roku: Týždeň športu pre všetkých – 13. ročník,
Tajchová osmička a Beh zdravia – 5. ročník

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: poslanie elektronickej žiadosti: 24.2.2016 o 13:57 hod.

Označenie zdrojovej evidencie: ---------------------------
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881