en
Neprehliadnite


Tajchová osmička

V poradí už VII. ročník celoslovensky obľúbeného bežeckého podujatia Tajchová osmička, organizátormi ktorého bolo mesto Nová Baňa, občianske združenie Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšenci pre beh, sa uskutočnil v sobotu 8. 9. 2018 v rekreačnom stredisku Tajch v Novej Bani za krásneho, slnečného počasia. Novinkou a nepochybne aj lákadlom tohto ročníka Tajchovej osmičky bol polmaratón, trať s dĺžkou 21,33 km. Štart polmaratónu bol na Tajchu a bežalo sa smerom na Zvoničku, Háj, Kostivrch, Fanadýb a späť. Nepochybne veľkým posunom vpred bolo aj zabezpečenie jednorazových nevratných čipov pre bežcov vo všetkých kategóriách, od najmenších detí až po polmaratóncov.

Profesionálnu časomieru, počnúc registráciou účastníkov a končiac spracovaním výsledkov všetkých kategórií opäť zabezpečovala firma Sport Timinig Slovakia, s. r. o. z Kežmarku. Aj vďaka jej dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti bol zaistený plynulý priebeh nášho podujatia v súlade s propozíciami preteku.

V tomto ročníku sa na toto obľúbené bežecké podujatie zaregistrovalo 342 účastníkov zo 40 miest a obcí Slovenska, mnohí z nich štartovali za športové kluby. Títo boli rozdelení do 19 súťažných kategórií, podľa veku a pohlavia. Deti a mládež si zmerali svoje sily v 6 kategóriách. V kategórii Predškolský vek na trati s dĺžkou 100 m súťažilo 19 dievčat a 20 chlapcov, v kategórii Superbaby I si v behu na 200 metrov zmeralo sily 14 dievčat a 15 chlapcov, v kategórii Superbaby II v behu na 300 m pretekalo 9 dievčat a 14 chlapcov. Ďalšou kategóriou bolo Predžiactvo, kde na 300 m trati bežalo 10 dievčat a 10 chlapcov. V kategórii Mladšie žiactvo si 500 m trať odbehlo 6 dievčat a 5 chlapcov a v kategórii Staršie žiactvo si rovnako dlhú trať odbehlo 1 dievča a 2 chlapci. Ďalších 13 kategórií bolo vytvorených pre bežcov na tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. 46 bežcov na trati 5,52 km bolo rozdelených do 4 kategórií: C1 – Muži bez rozdielu veku, C2 – Ženy bez rozdielu veku, C3 – Dorastenky, Dorastenci a C4 – Juniorky, Juniori. Bežci v kategóriách C3 a C4 si vyskúšali túto trať na Tajchovej osmičke po prvýkrát. V behu na 8 km sme zaznamenali opäť najväčší počet bežcov. V 4 kategóriách, rozdelených podľa veku a pohlavia, bežalo 87 bežcov, z toho 26 žien a 61 mužov. No a už v spomínanej novinke, ktorou bol polmaratón, sme vytvorili dve kategórie, G1 – Muži bez rozdielu veku, v ktorej štartovalo 34 bežcov a kategóriu G2 – Ženy bez rozdielu veku, v ktorej sa na štart postavilo 5 bežkýň. Podľa výsledkových listín cieľom nakoniec prebehlo 297 bežcov s vekovým priemerom 25 rokov.
 

Záverečným, nesúťažným behom bol Beh zdravia, ktorý sa stal už tradíciou tohto podujatia. Koliečko okolo Tajchu si s úsmevom na tvári a v pohodovej atmosfére odbehli nielen bežci, ktorí už „ten svoj“ beh mali za sebou, ale zapojili sa aj tí, ktorí chceli urobiť niečo pre radosť a svoje zdravie. Všetkých po dobehnutí do cieľa čakalo krásne voňavé jabĺčko.

Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme vyhlásili najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon na 8 km trati. Najmladšou účastníčkou VII. ročníka Tajchovej osmičky sa stala Zuzana Budinská z Novej Bane, narodená v roku 2016, najstarším účastníkom bol opäť Juraj Cengel z Banskej Štiavnice, narodený v roku 1937, ktorý sa zúčastnil doteraz všetkých ročníkov Tajchovej osmičky. Najlepší čas medzi ženami v behu na 8 km dosiahla Iveta Furáková zo Zvolena, ktorá štartovala za Svetielko nádeje, trať odbehla v čase 0:35:30:30. Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol František Belohorec z Banskej Štiavnice, ktorý trať dlhú 8 km zvládol za 0:31:38,80.
Za úspešný priebeh VII. ročníka Tajchovej osmičky patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho príprave a organizácii podieľali. Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či iným spôsobom podporili tento Tajchovej osmičky. Boli to NorthFinder, a. s. – hlavný sponzor podujatia, ALFA SORTI s. r. o., COOP Jednota Žarnovica, FitnessCentrum TechnoGym, Peter Forgáč, Knauf Insulation, s. r. o., MASAM s.r.o., MISTRO s.r.o., NOBA - Trans, s.r.o., Penzión Tajch Nová Baňa, Piper Slovakia, s. r. o., Pivovar Steiger a.s., PharmDr. Stanislav Prachár, PROFI SAFETY s.r.o., TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA s.r.o., Šport Bar Brehy, Vojšín Šport Nová Baňa, Zelený pes, s. r. o. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase boli ochotní pomôcť pri organizácii podujatia, čím prispeli k úspešnému a plynulému priebehu celého bežeckého podujatia. Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME!

A čo dodať na záver? Snáď len toľko, že prianím organizátorov je, aby Tajchová osmička bola z roka na rok známejším a obľúbenejším bežeckým podujatím a zaznamenávala z roka na rok zvyšujúci sa počet bežcov. Tešíme sa opäť o rok!

Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií
 

Výsledky
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881