en
Neprehliadnite


Týždeň športu

Týždeň športu pre všetkých

15. ročník Týždeň športu pre všetkých – vyhodnotenie

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami zorganizovalo v mesiaci jún v poradí už 15. ročník Týždňa športu pre všetkých. V tomto ročníku harmonogram nakoniec zahŕňal až 28 rôznych športových aktivít, určených pre všetky vekové kategórie.

Ponuka športových aktivít v tomto ročníku bola naozaj pestrá. Aktívni, ale aj príležitostní športovci sa mohli zapojiť do nasledovných aktivít: Netradičné športy I. a II., Jazda zručnosti, Volejbal žiakov ZŠ – 2. stupeň, Volejbal stredoškolákov, Školská miniolympiáda 1.-4. ročník, Olympijský deň detí materských škôl, Karate, Nohejbal, Kopanie 11-nástok, Kin-ballový turnaj medzi školami, Štafetový beh 7x250m pre 1. stupeň, Olympiáda nádejí 1.-4.roč., Štafetový beh cez prekážky 1.-4.roč. , Vybíjaná 3.-4. roč., Bavíme sa atletikou 1.-2.roč., Cvičíme s Gašparkom, Večerný beh Novou Baňou, Šachový turnaj pre deti, Futbal – chlapci 2. stupeň ZŠ, Vybíjaná – dievčatá 2. stupeň ZŠ, Tenisový turnaj detí do 10 rokov, Rozlúčkový volejbalový turnaj, Jazda na kolieskových korčuliach, Stolný tenis, Streetball, Výstup na Vojšín na počesť F. Viciana -11.ročník, Tenisový turnaj detí do 12 rokov. Do týchto aktivít sa spolu zapojilo až 1517 účastníkov.

Netradičné športy I. a II. organizovala Spojená škola Nová Baňa. Tieto aktivity boli určené pre žiakov s telesným postihnutím a do športových disciplín, ktoré boli vhodne vybraté a pripravené pre tieto deti sa zapojilo až 174 účastníkov. Jazda zručnosti je už tradične organizovaná ŠK DSS Hrabiny a do tejto aktivity sa zapojilo 56 klientov ústavu. Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani aj v tomto ročníku zorganizovalo volejbalové turnaje: Volejbal žiakov ZŠ pre žiakov 2. stupňa, do ktorého sa zapojilo 33 žiakov Gymnázia Fr. Švantnera a ZŠ Jána Zemana a Volejbal stredoškolákov, do ktorého sa zapojilo 31 stredoškolákov. ZŠ sv. Alžbety pripravila počas Týždňa športu pre všetkých tiež niekoľko zaujímavých športových aktivít: Školská miniolympiáda 1.-4. roč., v ktorej si 68 žiakov školy zmeralo sily v hode medicimbalom, člnkovom behu a v skoku z miesta, ďalšou aktivitou bol Futbal, chlapci 2. st., do ktorého sa zapojilo 32 účastníkov a Vybíjaná, dievčatá 2.st. s 38 účastníkmi. Aj naši škôlkari v tomto týždni žili športov. Materská škola Nová Baňa zorganizovala Olympijský deň detí materských škôl s množstvom zaujímavých pohybových aktivít, do ktorých sa aktívne zapojilo 217 detí vrátane svojich učiteliek. Ďalšou lákavou aktivitou bolo KARATE organizované ŠK Karate Nová Baňa. V radničnom parku si zatrénovalo spolu 28 športovcov. Ani nohejbalisti nesklamali a Nohejbal si zahralo 5 hráčov na ihrisku pod Sekvojou. Ďalšou novinkou v Týždni športu pre všetkých bolo Kopanie 11-nástok, ktoré zorganizoval Mestský futbalový klub Nová Baňa. Svoje futbalové umenie si vyskúšalo 35 nádejných hráčov. Kin-ballový turnaj medzi školami, ktorého organizátorom bol Detský domov v Novej Bani, sa odohral na ihrisku ZŠ Jána Zemana a zmerali si v ňom svoju zdatnosť družstvá ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Špeciálnej školy v Žarnovici a Detského domova v Novej Bani. Do tohto turnaja sa zapojilo 29 účastníkov. ZŠ Jána Zemana tiež prijala túto športovú výzvu a pre svojich žiakov zorganizovala až 6 aktivít. V Štafetovom behu 7x250m si zmeralo svoje sily 89 žiakov 1. stupňa, v Olympiáde nádejí si svoju športovú zdatnosť v behu na 60 m, skoku do diaľky z miesta, v hode do diaľky tenisovou loptičkou preverilo 176 žiakov 1. – 4. ročníka, do Štafetového behu cez prekážky sa zapojilo 120 žiakov 1. – 4. ročníka, Vybíjanú si zahralo 59 žiakov 3. – 4. ročníka. Preskakovanie prekážok, hádzanie medicinbalom, oštepom, vortexovými raketami, preťahovanie lanom... to všetko si mohlo vyskúšať 119 žiakov 1. – 2. ročníka v aktivite s názvom Bavíme sa atletikou. Žiaci druhého stupňa vytvorili 5 družstiev s celkovým počtom 39 hráčov, aby si zahrali Rozlúčkový volejbalový turnaj. Počas tohto týždňa, plného športu, sa nezabudlo ani na tých najmenších. Materské centrum Gašparko si v aktivite s názvom Cvičíme s Gašparkom pripravilo niekoľko pútavých disciplín, do ktorých sa zapojilo 19 účastníkov. Aktívne boli nielen detičky, ale zapojili sa aj rodičia. Nadšenci pre beh za zapojili do Týždňa športu po prvýkrát a zorganizovali Večerný beh Novou Baňou. Krásy Novej Bane si počas behu vychutnalo 10 bežcov. Aj keď s menšou účasťou sa uskutočnil Šachový turnaj pre deti, ktorý tradične organizuje TJ Slovan. Svoju zdatnosť v tomto športe si preverili 3 hráči spolu s organizátormi. A kto má rád Jazdu na kolieskových korčuliach, alebo si ju chcel aspoň vyskúšať, mohol sa zapojiť do tejto aktivity, ktorú organizoval SKI TEAM Nová Baňa na cyklochodníku okolo jazera Tajch. Na korčule sa postavilo celkom 16 účastníkov. Priaznivci tenisu si tiež našli svoje aktivity. Tenisový klub Tajch Nová Baňa pripravil v rámci tohto týždňa dva turnaje, Tenisový turnaj detí do 10 rokov s účasťou 12 hráčov a Tenisový turnaj detí do 12 rokov s rovnakým počtom hráčov. V tomto ročníku nechýbal ani Stolný tenis, organizátorom ktorého bol Stolnotenisový klub Nová Baňa. Svoju zdatnosť v tomto športe si overilo 52 hráčov. Ďalšou aktivitou bol Streetball, ktorý zorganizoval ŠK POOLO. Zúčastnilo sa ho 13 hráčov. Nechýbala však ani aktivita pre priaznivcov turistiky. 11. ročník Výstupu na Vojšín na počesť Františka Viciana zorganizovalo mesto Nová Baňa a ZŠ Jána Zemana. Tohto turistického pochodu sa zúčastnilo 30 turistov.

Všetkým organizátorom boli odovzdané tričká a vecné spomienkové predmety s logom Týždňa športu pre všetkých, taktiež bol zabezpečený pitný režim i sladkosti na doplnenie vynaloženej energie pre účastníkov športových aktivít. Pre turistov bola zabezpečená preprava autobusom. V aktivitách so súťažnými disciplínami boli víťazom odovzdané diplomy a medaily.

Mesto Nová Baňa ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, aj vďaka ktorej sme mohli 15. ročník Týždňa športu pre všetkých zorganizovať v takom rozsahu. Naše poďakovanie patrí aj organizátorom, spoluorganizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a organizácie jednotlivých aktivít, čím sa podieľali na pestrej ponuke športových aktivít a úspešnom priebehu 15. ročníka Týždňa športu pre všetkých.
Práve vďaka nim bolo možné zorganizovať športové podujatie v takomto rozsahu a s takou účasťou. Veríme, že aj v nasledujúcom ročníku sa môžeme tešiť na ich spoluprácu pri organizácii v poradí už 16. ročníka Týždňa športu pre všetkých.

Dagmar Lachká
koordinátorka podujatia
referentka pre kultúru a šport MsÚ Nová Baňa

 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881