en
Neprehliadnite


Zoznam klubov

O rozvoj športu sa starajú športové kluby alebo občianske združenia na báze dobrovoľnosti. V meste aktívne pôsobí niekoľko klubov venujúci ch sa rozvoju futbalu, volejbalu, hokeju, stolnému tenisu, karate ...

Názov:             Mestský futbalový klub Nová Baňa
Adresa:            Dlhá lúka 14, Nová Baňa
Telef. kontakt:   0905 319 273 – Ing. Dušan Šipikal
Štatutár:           Ing. Dušan Šipikal, generálny manažér
Web stránka:   www.mfknovabana.sk
Facebook:       https://www.facebook.com/MFK-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-151487694888816


Názov:             Športový klub KARATE
Adresa:            M. R. Štefánika 29, Nová Baňa
Telef. kontakt:   0903 519 513 – Ján Šály
Štatutár:           Ján Šály, predseda klubu
Web stránka:   www.karatenb.sk


Názov:              Stolnotenisový klub Nová Baňa
Adresa:             Železničný rad 70, Nová Baňa
Telef. kontakt:    0903 550 035 – Ing. Stanislav Katina
Štatutár:            Ing. Stanislav Katina, predseda klubu


Názov:               Klub športovej kynológie Nová Baňa
Adresa:              Moyzesova 8, Nová Baňa
Telef. kontakt:     0917 436 566 – Slavomír Bedenský
Štatutár:             Vladimír Tužinský, predseda klubu
Web stránka:     http://ksknovabana.webnode.sk


Názov:                Hokejový klub HC Nová Baňa
Adresa:               Štúrova 1, Nová Baňa
Telef. kontakt:      0905 750 233 – Vladimír Vozár
Štatutár:              Vladimír Vozár, predseda klubu


Názov:                Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa
Adresa:               Štúrova 26/25, Nová Baňa
Telef. kontakt:      0903 867142 – Mgr. Drahoslava Pšenáková
                            0903 260 083 – Ing. Peter Pšenák
Štatutár:              Mgr. Drahoslava Pšenáková, prezident klubu
Web stránka:      www.tsktiffany.sk


Názov:                 OZ Lyžiari mesta Nová Baňa
Adresa:                Nábrežná 13, Nová Baňa
Telef. kontakt:       0903 887 856 - Mgr. Radovan Mádel
Štatutár:               Mgr. Radovan Mádel, predseda OZ
Web stránka:       www.hubacov.sk
 

Názov:                  TJ SLOVAN Nová Baňa – šachový oddiel
Adresa:                 Kollárova 26, Nová Baňa
Telef. kontakt:        0905 477 186 – Ing. Jaroslav Hellebrandt
Štatutár:                Ing. Jaroslav Hellebrandt


Názov:                   SKI TEAM Nová Baňa
Adresa:                  Štúrova 1, Nová Baňa
Telef. kontakt:         0907 830 779 – Ing. Jaroslav Plachy
Štatutár:                 Ing. Jaroslav Plachy


Názov:                    BIKE TEAM NB
Adresa:                   Školská 1, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0903 272 428 – Jozef Valach
Štatutár:                  Jozef Valach


Názov:                    Športový klub POOLO
Adresa:                   Štúrova 24, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0907 842 355 – Ing. Štefan Levrinc
Štatutár:                  Ing. Štefan Levrinc, predseda klubu


Názov:                    Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Adresa:                   Mieru 29, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0908 130 428 – Ing. Ditte, 0903 844809 – Jozef Ďurček
Štatutár:                  Ing. Rudolf Ditte, predseda klubu


Názov:                    OZ Lodenica pod orechmi
Adresa:                   Nábrežná 9, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0903 523 653 – Mgr. Martin Mikuška
Štatutár:                  Mgr. Martin Mikuška, predseda klubu


Názov:                    Step – aerobik klub
Adresa:                   Bernolákova 11, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0907 805 577 – Katarína Zvonárová
Štatutár:                  Katarína Zvonárová, prezident klubu

Názov:                    Športový klub Hrabiny
Adresa:                   DSS, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
Telef. kontakt:          045/68 56 541


Názov:                     OZ Priatelia deťom
Adresa:                    DSS, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
Telef. kontakt:           045/68 56 541, Ondrej Jurek


Názov:                      Jazdecká škola BERI, s.r.o.
Adresa:                     Sadovnícka cesta 796/1, Nová Baňa
Telef. kontakt:            0915 340 460 – Ing. Lucia Ivínová
Štatutár:                    Ing. Lucia Ivínová
Web stránka:            www.jsberi.com


Názov:                      Tenisový klub TACJH Nová Baňa
Adresa:                     Dlhá lúka 16, Nová Baňa
Telef. kontakt:            0908 859 381 – Mgr. Marek Lenč, PhD.
Štatutár:                    Ing. Marek Lenč, predseda klubu


Názov:                      Tenisový klub SMEČ
Adresa:                     Cintorínska ul., Nová Baňa
Telef. kontakt:            0905 315 974 – MUDr. Ľubomír Snopek
Štatutár:                    Ing. Vladimír Zvonár


Názov:                      Horolezecký klub Nová Baňa
Adresa:                     Nábrežná 17, Nová Baňa
Telef. kontakt:          0907 208 740 – Mgr. Martin Štuller
Štatutár:                    Mgr. Martin Štuller


Názov:                      Tenisový klub Sedmička
Adresa:                     Dlhá lúka 761, Nová Baňa
Telef. kontakt:            0905 606673 – Ing. Jaroslav Krlička
Štatutár:                    Ing. Jaroslav Krlička, predseda klubu
 

Názov:                      Fitness klub Tabo
Adresa:                     Štúrova 34, Nová Baňa
Telef. kontakt:            0903 508702 – Anton Tabernaus
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881