en
Neprehliadnite


Stretnutie banských miest

10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Pozvanie do jedinečnej Novej Bane

Vážení príslušníci a priaznivci baníckeho a hutníckeho stavu a montánnej histórie,

dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu bývalého slobodného kráľovského a baníckeho mesta Nová Baňa, ktorého dejiny sú úzko späté s ťažbou rúd, kameňa, so sklenárskou a remeselnou výrobou.

Prvá písomná zmienka o Novej Bani pochádza z roku 1337, práva a postavenie slobodného kráľovského a baníckeho mesta mala od roku 1345. Okrem ťažby zlata a striebra bolo mesto známe aj výrobou mlynských kameňov, vyvážaných do celej Európy. Vďaka prvému použitiu pary ako hnacej sily na kontinente sa Nová Baňa zapísala do celoeurópskych dejín. Anglický konštruktér Isaac Potter tu v roku 1722 skonštruoval prvý atmosférický ohňový stroj slúžiaci na odčerpávanie spodných banských vôd. Zo stredoveku sa na území mesta zachovalo niekoľko unikátnych štôlní a šácht s pravidelným lichobežníkovým alebo obdĺžnikovým profilom, ručne razených pomocou tradičných baníckych nástrojov – kladivka a želiezka. Celková dĺžka banských diel v Novej Bani je približne 35 km. Výnosom uhorského ministerstva financií zastavili 17. mája 1887 v meste posledné kutacie a prieskumné práce.

História Novej Bane je dokumentovaná Pohronským múzeom Nová Baňa. Múzeum v súčasnosti sídli v gotickej, neskôr zbarokizovanej budove radnice so sieňou vyzdobenou portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov.
Bohatú banícku minulosť nášho mesta sa snaží mesto udržať a neustále rozvíjať. Pre Novú Baňu je preto veľkou cťou byť organizátorom 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré spája práve mestá a obce s baníckou históriou.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Prijmite preto pozvanie do jedinečnej Novej Bane v dňoch 19. – 21.5.2017.

ZDAR BOH!

Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
Zoltán Vén, predseda OZ Novobanský banícky spolok
 

 

PROGRAM
10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
19. – 21. máj 2017 Nová Baňa

19.5.2017 /piatok/

10.00 – 17.00 Príchod a registrácia účastníkov stretnutia
10.00 – 17.00 Fakultatívne výlety:

 • Návšteva múzejnej expozície v Pohronskom múzeu Nová Baňa
 • Turistika po náučných chodníkoch v meste Nová Baňa /možné ísť so sprievodcom/:
 • NCH Zbojnícke studničky /odchod: rekr. areál Tajch o 13.00 hod./
 • NCH Zvonička /odchod od Pohronského múzea o 13.00 hod./
 • Komentované sprevádzanie centrom mesta a pamiatkami s lektorom Pohronského múzea, odchody skupín o 14.00, 15.00, 16.00 hod.
 • Banské pamiatky v obci Hodruša-Hámre, expozícia: Baňa Všechsvätých (minerály, fáranie do bane, život baníckej obce), vstupy o 10.00 a o 14.00 hod.

10.00 Zasadnutie prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti
12.00 – 15.00 Slávnostné zasadnutie Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
15.00 – 21.00 Kultúrny program ( Námestie slobody – hlavné pódium)
16.30 – 17.30 Prijatie čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta Nová Baňa
18.00 – 20.30 Šachtág – slávnostné prijatie do baníckeho stavu ( mestská tržnica)

 

20.5.2017 /sobota/

08.00 – 10.00 Registrácia účastníkov stretnutia
10.00 – 10.45 Banícka ekumenická bohoslužba v Kostole narodenia Panny Márie – odovzdávanie vyznamenaní sv. Barbory
11.20 Slávnostný banícky sprievod mestom
12.00 – 13.00 Príhovor primátora mesta a hostí 10. stretnutia na hlavnom pódiu
– banícka hymna, privítanie účastníkov, odovzdanie putovnej zástavy, odovzdanie vyznamenaní a ocenení, pripnutie pamätnej stuhy na zástavy
14.00 – 21.40 Kultúrny program na Námestí slobody
14.00 – 18.00 Fakultatívne výlety:

 • Pohronské múzeum – prehliadky múzejných expozícií s programom, od 18.00 do 22.00 – Noc múzeí a galérií
 • Prehliadka novobanských banských diel s odborným výkladom, zraz pred Pohronským múzeom o 14.00 hod.
 • Odborná prednáška „Historický vývoj novobanského drahokovového baníctva medzi konjuktúrou a úpadkom o 16.00 hod.
 • Banské pamiatky v obci Hodruša-Hámre, expozícia: Baňa Všechsvätých (minerály, fáranie do bane, život baníckej obce), vstup o 15.00 hod.
 • Turistika po náučných chodníkoch v meste Nová Baňa /odchody: viď piatok/
 • Návšteva benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, vstup o 13.00 hod. a 16.00 hod.

21.40 – Spoločné ukončenie oficiálnej časti programu 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska (hlavné pódium)

 

21.5.2017 /nedeľa/

10.00 – 12.00 Fakultatívne výlety:

 • Návšteva kráľovského banského mestečka Pukanec spojená s prehliadkou muzeálnej expozície histórie a remesiel, centra obce, následne začiatkom náučného chodníka presun k spoločnému posedeniu pri domácich špecialitách a víne z pivnice vytvorenej v bývalej štôlni – od 10.00 – 12.00 hod.
 • Banské pamiatky v obci Hodruša-Hámre, expozícia: Baňa Všechsvätých (minerály, fáranie do bane, život baníckej obce), vstup o 10.00 hod.
   

 

Prílohy:
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881