en
Neprehliadnite


Stretnutie banských miest

10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Pozvanie do jedinečnej Novej Bane

Vážení príslušníci a priaznivci baníckeho a hutníckeho stavu a montánnej histórie,

dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu bývalého slobodného kráľovského a baníckeho mesta Nová Baňa, ktorého dejiny sú úzko späté s ťažbou rúd, kameňa, so sklenárskou a remeselnou výrobou.

Prvá písomná zmienka o Novej Bani pochádza z roku 1337, práva a postavenie slobodného kráľovského a baníckeho mesta mala od roku 1345. Okrem ťažby zlata a striebra bolo mesto známe aj výrobou mlynských kameňov, vyvážaných do celej Európy. Vďaka prvému použitiu pary ako hnacej sily na kontinente sa Nová Baňa zapísala do celoeurópskych dejín. Anglický konštruktér Isaac Potter tu v roku 1722 skonštruoval prvý atmosférický ohňový stroj slúžiaci na odčerpávanie spodných banských vôd. Zo stredoveku sa na území mesta zachovalo niekoľko unikátnych štôlní a šácht s pravidelným lichobežníkovým alebo obdĺžnikovým profilom, ručne razených pomocou tradičných baníckych nástrojov – kladivka a želiezka. Celková dĺžka banských diel v Novej Bani je približne 35 km. Výnosom uhorského ministerstva financií zastavili 17. mája 1887 v meste posledné kutacie a prieskumné práce.

História Novej Bane je dokumentovaná Pohronským múzeom Nová Baňa. Múzeum v súčasnosti sídli v gotickej, neskôr zbarokizovanej budove radnice so sieňou vyzdobenou portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov.
Bohatú banícku minulosť nášho mesta sa snaží mesto udržať a neustále rozvíjať. Pre Novú Baňu je preto veľkou cťou byť organizátorom 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré spája práve mestá a obce s baníckou históriou.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Prijmite preto pozvanie do jedinečnej Novej Bane v dňoch 19. – 21.5.2017.

ZDAR BOH!

Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
Zoltán Vén, predseda OZ Novobanský banícky spolok
 

Podávanie záväzných prihlášok je už uzatvorené.

Prílohy:
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881