sk

Panorama of town

Banners


Aktuality

Od 20. 4. 2021 sa otvára Mestská knižnica Nová Baňa pre čitateľov na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva č. 186/2021 a č. 187/2021.

Otvárame na základe opatrení, ktoré sú uvedené v COVID AUTOMATE.

Read more ...


Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca APRÍL a MÁJ bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené.pdf súbory nižšie.

Attachments:
Download this file (6. 4. 2021.pdf)6. 5. 2021723 kB
Download this file (29. 4. 2021.pdf)29. 4. 2021714 kB
Download this file (28. 4. 2021.pdf)28. 4. 2021714 kB
Download this file (27. 4. 2021.pdf)27. 4. 2021715 kB
Download this file (26. 4. 2021.pdf)26. 4. 2021714 kB
Download this file (23. 4. 2021.pdf)23. 4. 2021706 kB
Download this file (22. 4. 2021.pdf)22. 4. 2021706 kB
Download this file (21. 4. 2021.pdf)21. 4. 2021706 kB
Download this file (19. 4. 2021.pdf)19. 4. 2021707 kB

Read more ...


Koľko prostriedkov z príjmov mesta máme k dispozícií na rozvoj a skvalitnenie života v Novej Bani?

Rozpočet mesta, ktorý sa skladá z dvoch veľkých častí, sa schvaľuje rok čo rok. Jedna časť sú vlastné zdroje mesta a druhá časť sú transferové zdroje. Transferové zdroje prídu do rozpočtu mesta a zároveň z neho odchádzajú na presne určený účel (napríklad najväčší transfer prechádza cez mestský rozpočet na financovanie prenesených kompetencií ZŠ). Transferové zdroje sú určené aj na čiastočné financovanie matriky stavebného úradu a niektorých iných oblastí.

Read more ...


Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Read more ...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800