en
Neprehliadnite


Aktuality


Mesto Nová Baňa pozýva všetky malé deti pri príležitosti ich sviatku MDD
na divadelné predstavenie O MAŠKRTNOM KLAUNOVI
Dňa 3. 6. 2019 o 10.00 hod. v kine Vatra
Dozviete sa všeličo o nezbednom a maškrtnom klaunovi.
Tešíme sa na stretnutie!


Na základe doručeného povolenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vám mesto Nová Baňa oznamuje, že v termíne od 20.05.2019 od 6:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod.
bude cesta III.triedy (III/2512) na Kollárovej ulici (pri Základnej umeleckej škole) smer Malá Lehota celkom uzavretá z dôvodu rekonštrukcie existujúcej odľahčovacej komory OK 5A na verejnej kanalizácii.
Uzávierka platí aj v dňoch pracovného pokoja a cez nedele.
Bližšie informácie v Povolení a miesto rekonštrukcie v priloženej Situácii
 


Dňa 30.04.2019 bola na dvoch včelniciach v katastri Brehy potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariadila pre včelárov opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho v katastri Brehy a Nová Baňa. Opatrenia sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881