en
Neprehliadnite


Aktuality

Priatelia cyklistiky,  predstavujeme Vám oficiálny program Visegrad 4 Bicycle Race, Grand Prix Slovakia 2021 , 11.07.2021, Nová Baňa, ktorý bude na Námestí slobody v Novej Bani. A kto nás bude počas sprevádzať?

Meno moderátora už nie je možné utajiť, takže Slávo Jurko tešíme sa.

Čítať ďalej...


V stredu 16. 6. 2021 sa prvýkrát vyvážal biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) zo zastrešených kontajnerových stojísk. V priemere boli nádoby naplnené tak do 1/3, spolu sa vyviezlo 1,5 tony. Najviac vytriedili obyvatelia Štúrovej ulice.
Všetkým občanom, ktorí začali triediť BRKO, ďakujeme a ostatných vyzývame, aby sa zapojili tiež.
Každá domácnosť v bytovom dome na sídlisku mala dostať 1 vedierko s vekom, 2 rolky kompostovateľných vreciek (v každej rolke je 26 ks vreciek, takže spolu 52 vreciek) a infoleták.
Používajte kompostovateľné vrecká, ktoré pred vhodením do hnedej nádoby zaviažete. Zníži sa tak množstvo múch a zápach v nádobách.
 


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

23. júna 2021 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800