en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa oznamuje, že dňa 23. októbra 2019 o 17:00 hod. sa uskutoční v Kine Vatra Nová Baňa VEČER VĎAKY venovaný dobrovoľným darcom krvi. 

Mesto Nová Baňa so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa v súlade s ustanoveniami §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii mesta Nová Baňa.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: náčelník Mestskej polície mesta Nová Baňa

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2019

Čítať ďalej...


Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje že v nasledujúcich dňoch mesiaca OKTÓBER a NOVEMBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, viď priložené .pdf súbory nižšie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (sse 15.11.2019.pdf)15.11.2019745 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 14.11.2019.pdf)14.11.2019708 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 29.10.2019.pdf)29.11.2019733 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 13.11.2019.pdf)13.11.2019708 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 12.11.2019.pdf)12.11.2019708 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 11.11.2019.pdf)11.11.2019726 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE 8.11.2019.pdf)8. 11. 2019707 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 8.11.2019.pdf)8.11.2019726 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 7.11.2019.pdf)7.11.2019726 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE 25.10.2019.pdf)25.10.2019708 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE 30.10.2019.pdf)30.10.2019708 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE 23.10.2019.pdf)23.10.2019708 kB

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881