en
Neprehliadnite


Aktuality

na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018

V rámci prezentácie športu Mesto Nová Baňa vyhlasuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta za rok 2018. Výsledky budú vyhlásené vo februári 2019.
Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

Čítať ďalej...


ZŠ Jána Zemana informuje o nasledovných voľných pracovných pozíciách.
Školský psychológ.
Rozsah úväzku: 50%
Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2018
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. ( zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov ( viď tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2018 )

Čítať ďalej...


Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu bolo upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesto Nová Baňa získalo grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Milí čitatelia, knižnica bude opäť otvorená v stredu 7.11.2018. Tešíme sa na Vás.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881