en
Neprehliadnite


Aktuality

Centrum voľného času Nová Baňa, Pohronské múzeum v Novej Bani a mesto Nová Baňa vyhlasuje súťaž, ktorá povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.

Propozície + prihláška

https://petokopec.blogspot.com/2016/02/800x600-normal-0-21-false-false-false.html

390. rokov od založenia sklárne v Starej Hute

Sklo je homogénna, anorganická látka a je vlastne najstaršou umelou látkou. Vedeli ho vyrobiť už starovekí ľudia. Najstaršie sklenené pamiatky sú farebné korálky pochádzajúce zo Sýrie z 5. tisícročia pred našim letopočtom. Z tohto priestoru pochádza aj objav sklárskej píšťale v 50. rokoch pred n. l. Znamenal obrovský rozmach sklárskeho remesla. Na našom území bolo sklo prvýkrát vyrobené v dobe bronzovej ako zaujímavý vedľajší produkt výroby bronzu v troske.
Z obdobia Veľkej Moravy sa našli nálezy zvyškov sklárskych kupolových pecí aj s kúskami surového skla (Nitra, Bratislava). Znamená to, že výrobu skla poznali aj Slovania. Od 14. storočia sú nálezy sklenených výrobkov častejšie.

Čítať ďalej...


Na základe doručeného povolenia uzávierky od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Mesto Nová Baňa informuje:

  • o úplnej uzávierke cesty III/2513, km
  • rozsah uzávierky: úsek cesty III/2513 km 7,349-9,972-celková dĺžka 2623 m (Kajlovka od križovatky s II/512)
  • v termíne od 05/2020 - do 08/2021, celkovo max. 20 pracovných v čase od 07:00 hod. do 19:00 hod., v dňoch pracovného voľna a cez nedele nebude uzávierka prerušená
  • dôvod uzávierky: rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Žarnovica
  • zabezpečenie premávky (obchádzky): po ceste 11/512 - Žarnovica, 111/2511 - Brehy, Nová Baňa
     

VÁŽENÍ RODIČIA

Od 1.6.2020 bude v prevádzke Materská škola Nábrežná 2, dve elokované tiedy na ulici Štúrovej a jedna trieda na pracovisku Kolibská cesta za obmedzených podmienok, v súlade s opatreniami a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Prevádzka materskej školy a elokovaných tried bude od 7:00 h. do 16:00 h. Deti budú rozdelené do skupín – počet detí v skupine bude max. 15. Do skupín budú umiestnené deti podľa nasledovných kritérií:

Čítať ďalej...


Na základe uvoľnenia opatrení súvisiacich s COVID-19 sa môžeme opäť stretnúť na kultúrnom podujatí za dodržania podmienok, špecifikovaných v úradných nariadeniach:

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4083/2020 a OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.

Na kultúrnom podujatí dodržiavajte hygienické opatrenia a protiepidemiologické postupy:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800