en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie 2. vlny pandémie. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky uvedené v zákone. Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa za sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Oznam-Dotaznik.pdf)Oznam-Dotaznik.pdf49 kB

Čítať ďalej...


Mestská knižnica mesta Nová Baňa a Informačné centrum mesta Nová Baňa oznamujú, že na základe vydaných nariadení v súvislosti s ochorením COVID - 19 budú do 7. 2. 2021 zatvorené.


Mesto Nová Baňa oznamuje občanom, že Mestský úrad bude do 7. 2. 2021 zatvorený, na základe rozhodnutia Vlády SR (zákaz vychádzania platný na území Slovenskej republiky v tomto termíne).

V prípade nevyhnutnej potreby nás prosím kontaktujte na nasledujúcich telefónnych číslach:
- Mestská polícia 0907/ 866 654
- Mestský úrad/ matrika 0917/ 590 700
- Výstavba/ životné prostredie 0905/ 568 194


Ďakujeme za pochopenie.
 


V rámci plošného skríningu je možné od 18.01.2021 vykonať antigénový test na COVID-19 na Mobilnom odberovom mieste (MOM) v zariadení MEDIFORM s. r. o. Nová Baňa v čase od 08:00-18:00 hod.

https://www.mediform.sk/antigenove-testovanie-mediform-s-r-o/?fbclid=IwAR1JlJ0nn6d4EPtxiDGguYfoPS4dZlfi2Ioo4N2uyq2myDUzQtr85km_JkY

Počas víkendu 23. - 24.01.2021 zabezpečí Mesto Nová Baňa vykonanie antigénového testu na COVID-19 v ďalších 2 miestach. Jedno v budove Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa a druhé v budove na Bernolákovej 3 (pri Rýchlej záchrannej zdravotnej službe) Nová Baňa.

Čas odberu bude spresnený po dohode so spoločnosťou MEDIFORM s.r.o. v spolupráci s ktorou je celoplošný skríning v našom meste organizovaný.   

Pozn.: Prijaté opatrenia sú v súlade s UZNESENÍM VLÁDY SR č. 30 zo 17. 01. 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny ,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800