en
Neprehliadnite


Aktuality

V rámci plošného skríningu je možné od 18.01.2021 vykonať antigénový test na COVID-19 na Mobilnom odberovom mieste (MOM) v zariadení MEDIFORM s. r. o. Nová Baňa v čase od 10:00-18:00 hod. https://www.mediform.sk/testovanie/

Počas víkendu 23. - 24.01.2021 zabezpečí Mesto Nová Baňa vykonanie antigénového testu na COVID-19 v ďalších 2 miestach. Jedno v budove Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa a druhé v budove na Bernolákovej 3 (pri Rýchlej záchrannej zdravotnej službe) Nová Baňa.

Čas odberu bude spresnený po dohode so spoločnosťou MEDIFORM s.r.o. v spolupráci s ktorou je celoplošný skríning v našom meste organizovaný.   

Pozn.: Prijaté opatrenia sú v súlade s UZNESENÍM VLÁDY SR č. 30 zo 17. 01. 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny ,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Názov funkcie:
Príslušník mestskej polície, počet voľných miest 1

Druh pracovného pomeru:
trvalý pracovný pomer

Čítať ďalej...


10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...

„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krajším.“
David Ben Gurian

Jedným z tradičných podujatí, ktoré organizuje mesto Nová Baňa vždy koncom roka, je benefičný koncert „MY A NAŠE MESTO“. Nebolo tomu inak ani v roku 2020, keď sa prihliadajúc na opatrenia kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii súvisiacej s covid-19 pristúpilo k zorganizovaniu v poradí už 10. ročníka v novom, netradičnom formáte. V mesiaci december 2020 bola vyhlásená benefičná zbierka, výťažok z ktorej bude použitý na zakúpenie a osadenie street workoutových zostáv určených pre rôzne vekové kategórie v obľúbenom rekreačnom areáli Tajch.

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800