en
Neprehliadnite


Aktuality

Pozývame Vás do Tajchovej záhradky, kde sú pripravené ČAROVNÉ JASLIČKY...
 
OZ TAJCH
Viera & Igor Moško

Mesto Nová Baňa oznamuje deťom, že dňa 4. decembra 2020 o 16.00 hod. PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ (on-line)

Čítať ďalej...


„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším“.
David Ben Gurian

Každý rok so sebou prináša niečo nové, častokrát nečakané. Rok 2020, ovplyvnený koronavírusom, je však pre nás všetkých neštandarný a náročný. Rešpektovaním prijatých nariadení a dodržiavaním opatrení sa snažíme zvíťaziť nad neviditeľným súperam...

Čítať ďalej...


Podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. je mesto Nová Baňa povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu aj pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Mesto Nová Baňa na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečilo vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu formou kompostovania.
Na tento účel mesto poskytne bezplatne do každej domácnosti bývajúcej v rodinnom dome kompostovací zásobník s objemom 900 l.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800