en
Neprehliadnite


Aktuality

Informácie pre širokú verejnosť o vtáčej chrípke - údaje potrebné nielen pre chovateľov vtákov, ale i ostatných občanov pohybujúcich sa v prírode.

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp


Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom Novej Bane s trvalým pobytom na území mesta spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa (ďalej „Pravidlá“) stanovujú zásady pre priebeh procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o použití časti rozpočtu mesta. Predmetom Pravidiel je úprava harmonogramu, rozhodovacích mechanizmov a funkcií orgánov participatívneho rozpočtu. Pravidlá participatívneho rozpočtu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Čítať ďalej...


Výber drevorezieb zo zbierok múzea od Štefana Trnku, Júliusa Katinu, Ladislava Polca, Jozefa Vozára
14.2. 2020 – 30.4.2020

Drevorezba ako umenie má bohatú históriu, pretože drevo bolo už oddávna najľahšie prístupným materiálom na vyjadrenie svojich pocitov a pretavenie ich do umenia. Rezbárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu. Každý majster mal svoju techniku a cit ako zobraziť skutočnosť a tradície.

Čítať ďalej...


V deň prvého ročníka Študentského plesu, 1. Februára 2020, sa členovia Mestského mládežníckeho parlamentu už od rána poctivo pripravovali na očakávaný večer, aby všetko bolo „tip-top”. A som si istá, že sa to naozaj podarilo! O 18. hodine sme privítali hostí krátkym uvítacím príhovorom, vystúpením tanečného páru z TŠK Tiffany a prípitkom primátora mesta Nová Baňa. Po chutnej večeri nasledovalo vystúpenie Heligonkárov.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800