en
Neprehliadnite


Aktuality

Pri bilancovaní prvých štyroch mesiacov tohto roka sme sa zamýšľali nad skutočnosťou, či personálne zmeny priniesli do Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa pozitívne zmeny. V tomto článku sa Vám pokúsime zhrnúť našu činnosť v prvých štyroch mesiacoch tohto roka.

Čítať ďalej...


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

2. mája 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

Vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto ekonóm/účtovník na skrátený pracovný úväzok

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť na adresu Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica do 14.06.2018.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.7.2018

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881