en
Neprehliadnite


Aktuality

Vážení občania, v súčasnom období pracujeme na tvorbe strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa. Ako občania máte možnosť vyjadriť svoj názor na smerovanie mesta  v období nasledujúcich 10 rokov. Prostredníctvom dotazníka môžete vyjadriť svoje odporúčania pre rozvoj, ale aj to, ktoré oblasti života v našom meste by sa mali zlepšiť. Vaše odpovede budú východiskom pre spracovanie tohto strategického dokumentu. Ďakujeme za vyplnenie.

Čítať ďalej...


Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok ako aj podmienok vstupu občanov na územie SR zo zahraničia s účinnosťou od 1.10.2020


Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiacoch SEPTEMBER a OKTÓBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené .pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa oznamuje, že vystúpenie hudobnej skupiny WEEKEND, ktoré sa malo uskutočniť 25. 9. 2020 o 19.00 hod. v kine Vatra v Novej Bani je pre malý záujem ZRUŠENÉ. Vstupné si po vrátení vstupenky vyzdvihnite v Informačnom centre mesta Nová Baňa v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod. každý pracovný deň okrem štvrtku. Ďakujeme za pochopenie.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800