en
Neprehliadnite


Aktuality

Všetky deti sa v utorok 5. decembra 2017 ponáhľali do kina Vatra s naučenými básničkami a pesničkami. Chceli ich predniesť Mikulášovi, ktorý k nám prišiel aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom.

Čítať ďalej...


Výťažok 7. ročníka benefičného koncertu My a naše mesto bol venovaný dvom Novobančanom - Ivanovi Volfovi a Jakubovi Kostelanskému, ktorí utrpeli vážne zranenia pri športovaní. Program zabezpečili tradične novobanské školy a pridala sa aj kapela Crabslide.

Čítať ďalej...


Domov sociálnych služieb Hrabiny,
Rekreačná cesta 6393/60, 968 01 Nová Baňa v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernice č.006/2013/ODDSS Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov, sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a jej dodatkov zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom a jej dodatkov

VÝBEROVÉ KONANIE

Čítať ďalej...


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, akciová spoločnosť a Združenie historických miest a obcí SR vyhlásili XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881