en
Neprehliadnite


Aktuality

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. tried zabezpečuje dodávateľskou firmou opravu cesty III/2513 nazvanú Kajlovka v km 7,349-9,972 (od križovatky na Kostivrch po cestu II/512).

Čítať ďalej...


Na webovej stránke Mesta Nová Baňa boli doplnené nové žiadosti o kúpu nehnuteľnosti – pozemku, o prenájom nehnuteľnosti – pozemku a žiadosť o zriadenie vecného bremena resp. budúceho vecného bremena na pozemku, ktoré nájdete na: https://www.novabana.sk/informacie/ziadosti-a-formulare/odd-spravy-mestskeho-majetku-form.


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť informuje, že v dôsledku úderu blesku do stromu počas nočnej búrky došlo k poruche na vodovodnom potrubí  na ul. Starohutskej, ktorého oprava už prebieha. Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstavená voda v prímestskej časti  Hájenka až po ulicu Andreja Kmeťa. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť zabezpečila náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou, ktorá bude pristavená v tejto lokalite v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

V prípade potreby doplňujúcich informácií alebo ďalších otázok kontaktujte  prosímspoločnosť na tel. č. 048/432 71 11.

Prosíme občanov o trpezlivosť, ďakujeme.


9. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race 2021 – Grand Prix Slovakia

(pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a krajín V4)

Nová Baňa

11. 7. 2021

  • Viac ako 140 pretekárov minimálne z 5 krajín;
  • Trať o celkovej dĺžke cca 140 km, rozdelená do 4 kôl;

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800