en
Neprehliadnite


Aktuality

Športový klub Topoľčianky vyzýva svojich členov ale aj ostatných dobrovoľníkov k spolupráci pri organizačnom zabezpečení preteku Slovenského pohára v horskej cyklistike, ktorý sa bude konať v dňoch 1. a 2. 5. 2021 na Drozdove. Na uvedenú akciu potrebujeme zdravotné zabezpečenie na vybraných úsekoch trate.
 

Čítať ďalej...


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. apríla 2021 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky.

Čítať ďalej...


Od 20. 4. 2021 sa otvára Mestská knižnica Nová Baňa pre čitateľov na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva č. 186/2021 a č. 187/2021.

Otvárame na základe opatrení, ktoré sú uvedené v COVID AUTOMATE.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800