en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa vydalo publikáciu Atmosférický stroj Isaaca Pottera, ktorá mapuje kus histórie bývalého slobodného kráľovského banského mesta s jeho neodmysliteľnou súčasťou, atmosférickým strojom na šachte Althandel.

Čítať ďalej...


Jednou z príležitostí knižnice je možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením podmienok pre slobodný a rovnoprávny prístup ku vysokokvalitným informáciám.

Čítať ďalej...


Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na uzávierku miestnej komunikácie Bukovina na úseku cca 200 m vo vzdialenosti približne 300 m od križovatky s cestou III. triedy smerujúcou na Veľkú Lehotu z dôvodu realizácie ťažby lesných porastov na okolitých lesných pozemkoch.

Čítať ďalej...


 

Vianočné trhy organizované mestom Nová Baňa sa už po tretí raz konali vo vnútorných, aj vonkajších priestoroch Centra voľného času (CVČ). Od 9-tej do 20-tej sa tu zastavili stovky Novobančanov, aj cezpoľných.

 

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881