en
Neprehliadnite


Aktuality

Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na uzávierku miestnej komunikácie Bukovina na úseku cca 200 m vo vzdialenosti približne 300 m od križovatky s cestou III. triedy smerujúcou na Veľkú Lehotu z dôvodu realizácie ťažby lesných porastov na okolitých lesných pozemkoch.

Čítať ďalej...


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.3.2018

Čítať ďalej...


 

Vianočné trhy organizované mestom Nová Baňa sa už po tretí raz konali vo vnútorných, aj vonkajších priestoroch Centra voľného času (CVČ). Od 9-tej do 20-tej sa tu zastavili stovky Novobančanov, aj cezpoľných.

 

 

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881