en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa, zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom MBA,

ako zriaďovateľ príspevkových organizácií

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

neskorších predpisov na obsadenie funkcie

riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY mesta NOVÁ BAŇA.

Čítať ďalej...Mesto Nová Baňa Vás pozýva na divadelné predstavenie "Ako išlo vajce do sveta", ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019 o 17:00 hod. v radničnom parku. V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenie uskutoční v kine Vatra. Vstup voľný, tešíme sa na Vás!

Čítať ďalej...


Primátor mesta a Základná organizácia protifašistických bojovníkov v Novej Bani vám pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania ponúka nasledovný program:

OSLAVY SNP v Novej Bani

streda 28. augusta 2019o 10,30 sa konajú spomienkové oslavy SNP  na Námestí slobody v Novej Bani  kladenie vencov k pamätníku SNP, príhovor primátora mesta a tajomníka ZO SZPB, hudobné vystúpenie speváckej skupiny Jesienka)

OSLAVY SNP v Banskej Bystrici

štvrtok 29. augusta 2019 o 8,30 hod. odchod autobusu na celoštátne oslavy 75. výročia SNP do Banskej Bystrice, kde je zabezpečený celodenný program. Doprava účastníkov je bezplatná. Svoju účasť je potrebné nahlásiť na Informačné centrum osobne, alebo telefonicky na čísle 67 82 881 do 26.8.2019.

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881