Kontakt

Kontakt

Adresa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 (0)45/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk


Primátor mesta

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

Tel.: 045/678 28 00, 0905 436 381
E-mail: primator@novabana.sk


Prednostka mestského úradu

Mgr. Ľudmila Rajnohová

Tel.: 045/678 28 20, 0917 590 700
E-mail: prednosta@novabana.sk, rajnohova@novabana.sk

Hlavná kontrolórka mesta

PhDr. Katarína Segetová

Tel: 045/678 28 27
E-mail: kontrolor@novabana.sk


Právnička mesta

Mgr. Eva Rupcová

Tel.: 045/678 28 06
E-mail: pravnik@novabana.sk

Ing. Iveta Jančeková – asistentka primátora, BOZP, PO, CO

Tel.: 045/678 28 00
E-mail: msu@novabana.sk,jancekova.iveta@novabana.sk

PhDr. Lenka Šubová - manažér projektov, komunikácie, propagácie

Tel.: 045/678 28 07, 0917 711 107
E-mail: subova@novabana.sk


Finančné oddelenie

Mária Bakošová - vedúca oddelenia

Tel.: 045/678 28 10
E-mail: bakosova@novabana.sk

PhDr. Janette Brnáková - manažér metodik finančné oddelenie

Tel.: 045/678 28 11
E-mail: janette.brnakova@novabana.sk

Ing. Jana Brnáková – školstvo, fakturácia

Tel.: 045/6782 811
E-mail: brnakova.jana@novabana.sk

Eva Trúsiková – účtovníctvo školstvo

Tel.: 045/6782 806
E-mail:

Marta Müllerová – pokladňa, poplatky za komunálny odpad

Tel.: 045/678 28 15
E-mail: mullerova@novabana.sk

Mgr. Lucia Obrcianová – miestne dane

Tel.: 045/6782 816
E-mail: obrcianova@novabana.sk


Správne oddelenie

Helena Mlynková – mzdová účtovníčka

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: mlynkova@novabana.sk

Ing. Klaudia Hósová Kasanová – matrika, ZPOZ

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk

Martina Svetíková – ohlasovňa pobytu, registratúra a podateľňa

Tel.: 045/678 28 26
E-mail: svetikova@novabana.sk

Mgr. Ing. Eliška Vallová – sociálne veci, zariadenie pre seniorov, sociálny podnik

Tel.: 045/678 28 23
E-mail: vallova@novabana.sk

Bc. Ján Ďurovský – informatik, správca PC siete

Tel.: 045/678 28 30
E-mail: durovsky@novabana.sk


Oddelenie výstavby a investícii, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku

Ing. Jozef Spurný - manažér výstavby, investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku a dopravy, výrub drevín

Tel.: 045/678 28 75, 0905 568 194
E-mail: spurny@novabana.sk

Mgr. Ivana Cicko – územný plán, výstavba, ohlásenie drobnej stavby/stavebné úpravy/udržiavacie práce, malý zdroj znečistenia ovzdušia, studne, odpady

Tel.: 045/678 28 75
E-mail: cicko@novabana.sk

Petra Vozárová – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 55
E-mail: vozarova@novabana.sk

Ing. Katarína Jančeková – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jancekova@novabana.sk

Valéria Jazvinská – stavebný úrad

Tel.: 045/678 28 50
E-mail: jazvinska@novabana.sk

Lýdia Adamcová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: adamcova@novabana.sk

Dáša Zigová – správa majetku

Tel.: 045/678 28 22
E-mail: zigova@novabana.sk


Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Dagmar Lachká – manažér kultúry a športu

Tel.: 045/678 28 85
E-mail: lachka@novabana.sk

Eva Čaklošová – knihovníčka

Tel.: 045/ 678 28 90
E-mail: kniznica@novabana.sk


Andrea Bedenská - informačné centrum

Tel.: 045/678 28 81, 0908 854 308
E-mail: ic@novabana.sk, noviny@novabana.sk

Mgr. Andrea Šipikalová, šéfredaktorka Novobanských novín

Tel.:
E-mail: noviny@novabana.sk


Matričný úrad

Ing. Klaudia Hósová Kasanová

Tel.: 045/678 28 25
E-mail:  hosova@novabana.sk


Mestská polícia

Ján Ševčík – náčelník

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: sevcik@novabana.sk

Slavomír Bedenský – zástupca náčelníka

Ľudovít Hudec – príslušník MsP

Miloš Jaďuď – príslušník MsP

Pavol Kalafús – príslušník MsP

Juraj Lukáč – príslušník MsP

Róbert Müller – príslušník MsP

Tel.: 045/678 28 88
Mobil.: 0910 110 120
E-mail: msp@novabana.sk

Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Vstupenky bude možné zakúpiť od 18.30 hod. v kine Vatra aj pred predstavením.

9. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Hlasitá skúška elektronických sirén

9. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.