Dokumenty

Aktuality

Pivný festival Nová Baňa

17. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

MotoCamp Slovakia v spolupráci s Mestom Nová Baňa a OOCR Región Gron pozýva všetkých milovníkov remeselného piva na Pivný festival......

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Názov súboru Súbor Dátum
Predseda Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku pri MsZ v Novej Bani ruší zvolané zasadnutie komisie, ktoré sa malo konať v stredu 19. júna 2024 PDF 17.6.2024
Predseda komisie rozvoja, bytovej, sociálnej a verejného poriadku pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 17. jún 2024 PDF 12.6.2024
Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PDF 11.6.2024
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. PDF 11.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2024 PDF 10.6.2024
Zverejnenie výsledkov volieb do EP 2024 za mesto Nová Baňa PDF 10.6.2024
Zaburinenie ozemkov upozomenie PDF 5.6.2024
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu min. 40 garáží PDF 5.6.2024
Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania vo veci stanovenia ochranného pásma vodárenského zdroja PDF 4.6.2024
Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd PDF 4.6.2024
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.