Dokumenty

Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Názov súboru Súbor Dátum
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „14376 - Nová Baňa - Stará Huta - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS“ v rozsahu stavebného objektu: SO.02 - Rozšírenie NNK v katastrálnom území Nová Baňa na pozemkoch KN C parc. č. 5296/1, 5274/1 (KN E par PDF 24.4.2024
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 24.4.2024
Predseda Komisie cestovného ruchu a propagácie pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 29. apríl 2024 PDF 22.4.2024
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 22.4.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste uloženia písomností PDF 16.4.2024
OS "Úsek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hrádza od TS po PK - rekonštrukcia" Verejná vyhláška PDF 12.4.2024
VEREJNA VYHLASKA - oboznámenie s podkladmi rozhodnutia k žiadosti o vydanie súhlasu orgánii ochrany prírody na zasiahnutie do biotopov národnéhoa európskehovýznamu v sĽivislosti so stavbou "Vedenie2x400 kV Horná Zdana - lokalita Oslany, ako 2. stavba - Sú PDF 12.4.2024
Rozhodnutie: VEREJNÁ VYHLÁŠKA TAJCH PDF 12.4.2024
Predseda komisie rozvoja, bytovej, sociálnej a verejného poriadku pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 22. apríl 2024 PDF 11.4.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2023 PDF 21.3.2024
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.