Dokumenty

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10. 8. 2022
Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru......

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

10. 8. 2022
Ponuky majetku

Predmetom súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, ......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 8. 2022
Nová Baňa

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Názov súboru Súbor Dátum
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku PDF 10.8.2022
Oznámenie o vybavení petície prijatej dňa 02. 08. 2022 PDF 8.8.2022
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku PDF 5.8.2022
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku PDF 5.8.2022
Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta konaného 3. augusta o 08.00 hod. v MsBP, s.r.o. v Novej Bani. PDF 3.8.2022
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby, povolenie užívania stavby a povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, stavba: "Prestavba a prístavba výrobnej haly", investor: Cortizo Slovakia, a. s., IČO: 36 030 554, so sídlom Železničný rad 2 PDF 1.8.2022
ŽST Hronský Beňadik z Tekovská Breznica ŽST Nová Baňa rekonštrukcia dopravnej cesty PDF 26.7.2022
Oznámenie o začatí územného konania s nariadením ústneho pojednávania, stavba: "13523 Žarnovica - Nová Baňa - Rozšírenie VN vedenia" PDF 19.7.2022
Predseda komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie PDF 19.7.2022
VZN mesta Nová Baňa č. 7/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby PDF 14.7.2022
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.