Dokumenty

Aktuality

Medial Banana v Novej Bani – koncert, ktorý treba zažiť

21. 6. 2024
Nová Baňa Oznamy

Kedy a kde? 6. júla o 18.00 hod. na Námestí slobody! Medial Banana - ikona slovenského reggae odohrá v rámci Kultúrneho leta......

Detské cyklistické preteky

20. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY, ktoré sa budú konať dňa 6. 7.2024. Prihlásiť sa môžete telefonic......

Optický internet Kinet už aj v našom meste

20. 6. 2024
Nová Baňa Oznamy

Naše mesto bolo úspešne pripojené na vysokorýchlostný optický internet od firmy Kinet – Nová Baňa tak získava vysokorýchlostné opt......

Názov súboru Súbor Dátum
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti PDF 21.6.2024
Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov - upozornenie PDF 20.6.2024
Predseda Komisie cestovného ruchu a propagácie pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 25. jún 2024 PDF 18.6.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavba: „14376 - Nová Baňa - Stará Huta - Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS“ v rozsahu stavebného objektu: SO.02 - Rozšírenie NNK v katastrálnom území Nov PDF 18.6.2024
Predseda Komisie územného plánu, životného prostredia a majetku pri MsZ v Novej Bani ruší zvolané zasadnutie komisie, ktoré sa malo konať v stredu 19. júna 2024 PDF 17.6.2024
Predseda komisie rozvoja, bytovej, sociálnej a verejného poriadku pri MsZ v Novej Bani zvoláva zasadnutie komisie na deň 17. jún 2024 PDF 12.6.2024
Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU mesta Nová Baňa č. 4/2023 zo dňa 02.08.2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PDF 11.6.2024
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. PDF 11.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2024 PDF 10.6.2024
Zverejnenie výsledkov volieb do EP 2024 za mesto Nová Baňa PDF 10.6.2024
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.