Dokumenty

Aktuality

Do práce na bicykli 2024

10. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopr......

Čistenie náučného chodníka Zvonička 20.04.2024

10. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestské lesy spol. s.r.o. a Centrum voľného času Nová Baňa pozývajú priateľov prírody na jarný výstup spojený s č...

Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa s plk. v. v. Ing. Viliamom Polnišerom

9. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s plk. v. v. Ing. Viliamom Polnišerom, bývalým šéfpilotom a riaditeľom leteckého útvaru MVSR,......

Názov súboru Súbor Dátum
Pozvánka na valné zhromaždenie MFK Nová Baňa konané dňa 18.12.2023 PDF 11.12.2023
zmeny navrhovanej činnosti: „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia“ PDF 7.12.2023
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 PDF 7.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Hámre, na roky 2023-2028 PDF 4.12.2023
Návrh: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 PDF 4.12.2023
Informácia o začatom správnom konaní PDF 28.11.2023
Zverejnenie zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 27.11.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 24.11.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 24.11.2023
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF 24.11.2023
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.