Návštevník

Tipy na výlet po okolí mesta Nová Baňa.


Náučný chodník Vojšín

Náučný chodník Vojšín Vás prevedie časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58 km a prekonáva výškový rozdiel 371,9 m. Najnižší bod - Stará Huta (447 m n.m.) Najvyšším bodom je vrch Vojšín (818,9 m n.m.). Trasu chodníka je možné absolvovať pokojnou chôdzou za cca 4 hod.

Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať chránenú krajinnú oblasť Ponitrie.

Hrebeň od Sedlovej skaly po Andezitové kamenné more je zároveň rozvodnicou dvoch povodí - Hrona a Váhu, do ktorého sa cez reku Nitru vlieva riečka Žitava, prameniaca vo Veľkej Lehote.

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Stará Huta

Pôvodne sa vzniknutá sklárska osada nazývala Sklená Huta. Názov Stará Huta sa aktívne spomína od 4. júna 1630, kedy uzavrela štiavnická komora so slieszkym sklárom Michalom Ulbmom zmluvu o postavení sklárne v Novej Bani.

č.2: Starohutský vodopád - národná prírodná pamiatka

Jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vuklanitov nachádzajúci sa vo výške 525 m.n.m. Patrí medzi 5 vodopádov Slovenska ustanovených Ministerstvom životného prostredia SR za národné prírodné pamiatky. Výška vodopádu je 5 m.

č.3: Jašekova skala - vyhliadková lokalita nad Starou Hutou

Samotný skalný útvar je budovaný odolnými treťohornými vulkanickými andezitmi odolávajúcimi erózii, ktoré nápadne vystupujú z menej odolných pyroklastických hornín stratovulkanického svahu.

č.4: Sedlová skala - vyhliadková lokalita

Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s kótou 777,6 m.n.m. Na obzore sa otvára panoráma s výhľadom na Štiavnické vrchy, Poľanu, Kremnické vrchy, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Vtáčnik. Zaujímavý je pohľad na severovýchodnú časť novobanskej kotliny pod masívom Hája s bohatou históriou a ojedinelým štálovým osídlením

č.5: Jazerec - jazierko v príjemnom lesnom prostredí

Predstavuje prírodzený mokraďový biotop nachádzajúci sa v terénnej priehlbine pravdepodobne vzniknutej prehradením dolinky svahovým zosuvom. Samotná hrádza je v teréne dobre rozpoznateľná a je v rámci vývoja vegetácie porastená smrekom obyčajným, na rozdiel od okolitých bučín. Mokrade tvoria svojrázny biotop s jedinečnou faunou a flórou.

č.6: Bujakov vrch - prírodná rezervácia- najkrajšia v čase kvitnutia ponikleca a vstavačov

Prírodná rezervácia Bujakov vrch bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu ochrany výskytu Ponikleca veľkokvetého.

č.7: Vojšín - vyhliadková a krajinárska lokalita

Vojšín s nadmorskou výškou 818,9 m, je tretím najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Zároveň je veľmi peknou vyhliadkovou lokalitou. Na horizonte sa od juhozápadu až na sever ťahá Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Jej súčasťou sú pohoria Tríbeč s najvyšším vrchom Veľký Tríbeč (828 m.n.m.) ťahajúce sa od Nitry až po Veľkopoľskú dolinu, kde plynulo prechádza do pohoria Vtáčnik s rovnomenným najvyšším vrchom

č.8: Andezitové kamenné more - národná prírodná pamiatka -geologicko - geomorfologický úkaz

Predmetom ochrany je rozpad lávového prúdu andezitov, ktorý sa sformoval pred 14,5 miliónmi rokov. Podmienky pri chladnutí lávy viedli k vytvoreniu takej vnútornej štruktúry v utuhnutom lávovom prúde, ktorá mala za následok jeho rozpadávanie sa do nepravidelných viacuholníkových blokov.


Trasa prechodu masívom Hája s kótou 712,5 m.n.m.

Trasu prechodu masívom Hája odporúčame začať v Novej Bani, pokračovať popri pútnickom mieste Kohútovo, cez Štamproch po lesných cestách na Háj a po hrebeni chodníkom na Havraniu a Červenú skalu. Zostup je možný buď ďalej na juh po hrebeni Gupne na železničnú stanicu v Novej Bani, alebo z Červenej skaly lesnou cestou popri Zvoničke späť do centra Novej Bane

Zdroj: Občianske združenie Nová Baňa - Bedeker Nová Baňa a okolie


Náučný chodník Zvonička

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Zvonička

GPS: 48˚25´36.52;18˚38´47.08

č.2: Červená skala

GPS: 48˚25´20.21˝;18˚38´59.59˝

č.3: Havrania skala

GPS: 48˚25´18.85;18˚39´6.18˝

č.4: Háj

GPS: 48˚26´01.01;18˚39´26.15˝

č.5: Kohútovo

GPS: 48˚25´54.19;18˚38´52.16˝

Náučný chodník Zbojnícke studničky

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Tajch

GPS: 48˚27´12.75582˝, 18˚38´06.93496˝

č.2: Tajch – Mokraď

GPS: 48˚27´23.37377˝, 18˚38´08.67062˝

č.3: Jarmila

GPS: 48˚27´10.79853˝, 18˚38´57.91190˝

č.4: Lipinská Studnička

GPS: 48˚27´11.50495˝, 18˚39´26.23282˝

č.5: Johanská Studnička

GPS: 48˚27´16.08644˝, 18˚39´19.30984˝

č.6: Zbojnícke Studničky

GPS: 48˚27´10.49555˝, 18˚40´13.78246˝

č.7: Hraškova Studnička

GPS: 48˚26´53.33607˝, 18˚39´20.51387˝

č.8: Predný Šarvíz

GPS: 48˚26´38.92547˝, 18˚39´10.84563˝

č.9: Kohútovo – Rovienka

GPS: 48˚26´15.16192, 18˚38 52.18580˝

Banský náučný chodník

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Banský náučný chodník

č.2: Dolná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18°38’32.9″, 48°25’28.2″

č.3: Horná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18.643471°, 48.425377°

č.4: Štôlňa Tag (pri šachte althandel)

GPS: 18.643074°, 48.428965°

č.5: Šturc a šachta Himmelreich

GPS: 18.641894°, 48.430260°

č.6: Šachta narodenia Panny Márie

GPS: 18.643206°, 48.432825°

č.7: Šachta František (Šachta Cisára Františka II.)

GPS: 18.639053°, 48.435436°

č.8: Trojkráľová štôlňa

GPS: 18.639183°, 48.433161°

č.9: Banícka kaplnka a budova banskej správy

GPS: 18.638429°, 48.432355°

č.10: Novobanské úpravníctvo - Stupy nad štôlňou Svornosť

GPS: 18.63746°, 48.43286°

č.11: Štôlňa Svornosť

GPS: 18.6367222°, 48.4330556°

č.12: Šachta Jozef

GPS: 18.6380555°, 48.4302778°

č.13: Banícke námestie - Hronská dedičná sôlňa

GPS: 18.64196°, 48.40988°

č.14: Šachta Maximilián - Štangelír (Kirchenberger)

GPS: 18.6361111°, 48.4269445°

č.15: Štôlňa Sieben Kunsten (Siebenwerk)

GPS: 18.6351055°, 48.4433139°

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......