Návštevník

Tipy na výlet po okolí mesta Nová Baňa.


Náučný chodník Vojšín

Náučný chodník Vojšín Vás prevedie časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58 km a prekonáva výškový rozdiel 371,9 m. Najnižší bod - Stará Huta (447 m n.m.) Najvyšším bodom je vrch Vojšín (818,9 m n.m.). Trasu chodníka je možné absolvovať pokojnou chôdzou za cca 4 hod.

Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať chránenú krajinnú oblasť Ponitrie.

Hrebeň od Sedlovej skaly po Andezitové kamenné more je zároveň rozvodnicou dvoch povodí - Hrona a Váhu, do ktorého sa cez reku Nitru vlieva riečka Žitava, prameniaca vo Veľkej Lehote.

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Stará Huta

Pôvodne sa vzniknutá sklárska osada nazývala Sklená Huta. Názov Stará Huta sa aktívne spomína od 4. júna 1630, kedy uzavrela štiavnická komora so slieszkym sklárom Michalom Ulbmom zmluvu o postavení sklárne v Novej Bani.

č.2: Starohutský vodopád - národná prírodná pamiatka

Jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vuklanitov nachádzajúci sa vo výške 525 m.n.m. Patrí medzi 5 vodopádov Slovenska ustanovených Ministerstvom životného prostredia SR za národné prírodné pamiatky. Výška vodopádu je 5 m.

č.3: Jašekova skala - vyhliadková lokalita nad Starou Hutou

Samotný skalný útvar je budovaný odolnými treťohornými vulkanickými andezitmi odolávajúcimi erózii, ktoré nápadne vystupujú z menej odolných pyroklastických hornín stratovulkanického svahu.

č.4: Sedlová skala - vyhliadková lokalita

Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s kótou 777,6 m.n.m. Na obzore sa otvára panoráma s výhľadom na Štiavnické vrchy, Poľanu, Kremnické vrchy, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Vtáčnik. Zaujímavý je pohľad na severovýchodnú časť novobanskej kotliny pod masívom Hája s bohatou históriou a ojedinelým štálovým osídlením

č.5: Masarykova jedľa 

T.G. Masaryk, ktorý mal po otcovi i slovenské korene, rád navštevoval svoje letné sídlo v pôvabnom kaštieli v Topoľčiankach a krásnu prírodu nášho regiónu. Pri potulkách po okolí so svojím sprievodom sa jedného krásneho slnečného dňa zastavil aj na lúke zvanej Prímovka. Zosadol z koňa a pripojil sa ku koscom, odpočívajúcim po obede, ktorí staručkého prezidenta ihneď spoznali. V srdečnom rozhovore s nimi pobudol istý čas. Potom mu sprievodcovia pomohli opäť vysadnúť do sedla. Koscov sa ešte opýtali, koľko asi trvá cesta na Inovec. Tomáš Garigue Masaryk chodil do Topoľčianok každoročne po dobu 10 rokov na dva až tri mesiace. V závislosti od počasia to zvyčajne boli mesiace august až október. Chodieval sem aj so svojou rodinou – dcérou Oľgou a synom Jánom. Jedľa je ihličnatý strom s bielosivou hladkou kôrou, ktorý dosahuje výšku až 50 metrov a viac. Má rovný kmeň, vodorovné konáre stupňovito rozložené. Ihličie na rozdiel od smreka nepichá a rastie v dvoch radoch. Šišky na konci vetvičiek rastú dohora a neopadávajú celé. Najprv opadajú jednotlivé šupiny a napokon opadne aj holé vreteno súkvetia. Jedľa je veľmi citlivá na znečistené ovzdušie. Drevo sa využíva podobným spôsobom ako smrekové, teda na výrobu papiera, nábytku a stavby. Približne 700 metrov od Masarykovej jedle, po pravej strane chodníka, sa nachádza liatinový kríž z roku 2005. Podľa ústneho podania sa práve na tomto mieste usadili na istý čas ľudia, ktorí ušli pred Turkami po vyplienení Novej Bane.

č.6: Bujakov vrch - prírodná rezervácia- najkrajšia v čase kvitnutia ponikleca a vstavačov

Prírodná rezervácia Bujakov vrch bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu ochrany výskytu Ponikleca veľkokvetého.

č.7: Vojšín - vyhliadková a krajinárska lokalita

Vojšín s nadmorskou výškou 818,9 m, je tretím najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Zároveň je veľmi peknou vyhliadkovou lokalitou. Na horizonte sa od juhozápadu až na sever ťahá Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Jej súčasťou sú pohoria Tríbeč s najvyšším vrchom Veľký Tríbeč (828 m.n.m.) ťahajúce sa od Nitry až po Veľkopoľskú dolinu, kde plynulo prechádza do pohoria Vtáčnik s rovnomenným najvyšším vrchom

č.8: Andezitové kamenné more - národná prírodná pamiatka -geologicko - geomorfologický úkaz

Predmetom ochrany je rozpad lávového prúdu andezitov, ktorý sa sformoval pred 14,5 miliónmi rokov. Podmienky pri chladnutí lávy viedli k vytvoreniu takej vnútornej štruktúry v utuhnutom lávovom prúde, ktorá mala za následok jeho rozpadávanie sa do nepravidelných viacuholníkových blokov.


Trasa prechodu masívom Hája s kótou 712,5 m.n.m.

Trasu prechodu masívom Hája odporúčame začať v Novej Bani, pokračovať popri pútnickom mieste Kohútovo, cez Štamproch po lesných cestách na Háj a po hrebeni chodníkom na Havraniu a Červenú skalu. Zostup je možný buď ďalej na juh po hrebeni Gupne na železničnú stanicu v Novej Bani, alebo z Červenej skaly lesnou cestou popri Zvoničke späť do centra Novej Bane

Zdroj: Občianske združenie Nová Baňa - Bedeker Nová Baňa a okolie


Náučný chodník Zvonička

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Zvonička

GPS: 48˚25´36.52;18˚38´47.08

č.2: Červená skala

GPS: 48˚25´20.21˝;18˚38´59.59˝

č.3: Havrania skala

GPS: 48˚25´18.85;18˚39´6.18˝

č.4: Háj

GPS: 48˚26´01.01;18˚39´26.15˝

č.5: Kohútovo

GPS: 48˚25´54.19;18˚38´52.16˝

Náučný chodník Zbojnícke studničky

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Tajch

GPS: 48˚27´12.75582˝, 18˚38´06.93496˝

č.2: Tajch – Mokraď

GPS: 48˚27´23.37377˝, 18˚38´08.67062˝

č.3: Jarmila

GPS: 48˚27´10.79853˝, 18˚38´57.91190˝

č.4: Lipinská Studnička

GPS: 48˚27´11.50495˝, 18˚39´26.23282˝

č.5: Johanská Studnička

GPS: 48˚27´16.08644˝, 18˚39´19.30984˝

č.6: Zbojnícke Studničky

GPS: 48˚27´10.49555˝, 18˚40´13.78246˝

č.7: Hraškova Studnička

GPS: 48˚26´53.33607˝, 18˚39´20.51387˝

č.8: Predný Šarvíz

GPS: 48˚26´38.92547˝, 18˚39´10.84563˝

č.9: Kohútovo – Rovienka

GPS: 48˚26´15.16192, 18˚38 52.18580˝

Banský náučný chodník

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

TRASA A

Č.1 Banský náučný chodník

Trasa A (čierna)Trasa B (zelená)

Č.2 Štôlňa Matej

(18.64633°,48.42086°)

Č.3 Povrchové banské diela na žile Reissenschuch

(18,64903°; 48,41818°)

Č.4 Podzemné baníctvo na žile Reissenschuch: štôlne Finer, Maden Klotzer a Felix

(Finierňa, 18° 39′ 6.67″, 48° 25′ 11.28″, 293 m n.m.)

Č.5 Ťažobné a vetracie šachtice

(18.64944°,48.41956°)

Č.6 Gupňa a Rabenstein

(18.65022,48.42147°)

Č.7 Šachta Klingsbittner

(18° 39′ 09.24″, 48° 25’ 24,36“)


TRASA B

č.1: Banský náučný chodník

č.2: Dolná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18°38’32.9″, 48°25’28.2″

č.3: Horná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18.643471°, 48.425377°

č.4: Štôlňa Tag (pri šachte althandel)

GPS: 18.643074°, 48.428965°

č.5: Šturc a šachta Himmelreich

GPS: 18.641894°, 48.430260°

č.6: Šachta narodenia Panny Márie

GPS: 18.643206°, 48.432825°

č.7: Šachta František (Šachta Cisára Františka II.)

GPS: 18.639053°, 48.435436°

č.8: Trojkráľová štôlňa

GPS: 18.639183°, 48.433161°

č.9: Banícka kaplnka a budova banskej správy

GPS: 18.638429°, 48.432355°

č.10: Novobanské úpravníctvo - Stupy nad štôlňou Svornosť

GPS: 18.63746°, 48.43286°

č.11: Štôlňa Svornosť

GPS: 18.6367222°, 48.4330556°

č.12: Šachta Jozef

GPS: 18.6380555°, 48.4302778°

č.13: Banícke námestie - Hronská dedičná sôlňa

GPS: 18.64196°, 48.40988°

č.14: Šachta Maximilián - Štangelír (Kirchenberger)

GPS: 18.6361111°, 48.4269445°

č.15: Štôlňa Sieben Kunsten (Siebenwerk)

GPS: 18.6351055°, 48.4433139°

Aktuality

Medial Banana v Novej Bani – koncert, ktorý treba zažiť

21. 6. 2024
Nová Baňa Oznamy

Kedy a kde? 6. júla o 18.00 hod. na Námestí slobody! Medial Banana - ikona slovenského reggae odohrá v rámci Kultúrneho leta......

Detské cyklistické preteky

20. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY, ktoré sa budú konať dňa 6. 7.2024. Prihlásiť sa môžete telefonic......

Optický internet Kinet už aj v našom meste

20. 6. 2024
Nová Baňa Oznamy

Naše mesto bolo úspešne pripojené na vysokorýchlostný optický internet od firmy Kinet – Nová Baňa tak získava vysokorýchlostné opt......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.