Návštevník

Demografia mesta Nová Baňa za rok 2022

Ani rok 2022 neprekvapil čo sa z hľadiska demografie týka. Znovu nám z počtu obyvateľov ubudlo, a to naozaj dosť výrazne. K 31.11.2022 nás bolo 6879, čo je v porovnaní s rokom 2021 o 90 obyvateľov menej a zároveň najväčším úbytkom obyvateľstva za posledné desaťročie.

Z konečného počtu obyvateľov je stále viac žien s počtom 3536, čo je 51,4% z celkového počtu a muži sú zasa v menšine s počtom 3343 a 48,6% z celkového počtu obyvateľov.

V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 89 nových občanov, no odhlásil sa skoro dvojnásobný počet a to 162 občanov, čo robí rozdiel 73 občanov.

Narodilo sa 65 nových človiečikov, z toho 37 chlapcov a 28 dievčat, ktorým rodičia vybrali tradičnejšie mená ako Hana, Natália, Daniela a z chlapčenských Filip, Matúš, Michal. Pribudli však aj menej tradičné ako Amélia, Angela, Matteo, Silvester.

Úmrtnosť nám mierne klesla oproti roku 2021, kedy sme zaevidovali 89 úmrtí, v roku 2022 iba 82 úmrtí.

Spoločnú životnú cestu si zvolili 51 párov, počet rozvodov sa trošku zvýšil a rok ukončil s počtom 19.

Priemerný vek obyvateľstva je tiež trošku vyšší a to 42,5 rokov. Najstaršia občianka sa v poslednom mesiaci roka dožila veku 102 rokov.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

Prehľad za rok 2022


Muži

Ženy

Spolu

Stav k 1.1.2022

3371

3598

6969

Narodení

37

28

65

Zomrelí

39

43

82

Prisťahovaní k trvalému pobytu

44

45

89

Odsťahovaní z trvalého pobytu

70

92

162

Stav k 31.12.2022

3343

3536

6879


Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2022

Časť mesta

Muži

Ženy

Spolu

Nová Baňa - mesto

2692

2869

5561

Štále

506

501

1007

Stará Huta

32

38

70

Bukovina

70

78

148

Chotár

43

50

93

Spolu

3343

3536

6879


Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2022

Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

139

127

266

Vek od 4 do 6 rokov

101

110

211

Vek od 7 do 15 rokov

380

281

661

Vek od 16 do 18 rokov

92

84

176

Vek od 19 do 61 rokov

1983

2001

3984

Vek 62 a viac rokov

648

933

1581

Spolu

3343

3536

6879


Vek obyvateľov mesta k 31.12.2022

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v % zaokruhl.

Vek 0-14 rokov

529

486

1015

14,76

Vek 15-64 rokov

2064

2075

4139

60,17

Vek 64 a viac

750

1461

1725

25,07

SPOLU

3343

3536

6879

100,00

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.