en
Neprehliadnite


Smútočné oznámenia

Vážení občania,
smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa  22. apríla 2018 zomrel vo veku  46  rokov,  p. Vladimír Lauko, bytom v Novej Bani, ulica Čierny lúh, č. 19.
Rozlúčka so zosnulým bude dňa 27. apríla 2018, t. j. v piatok o 17:30 hod. v Dome smútku v Novej Bani.


žení občania,
smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa  25. apríla 2018 zomrela vo veku  89  rokov,  p. Štefánia Rajčoková, bytom v Novej Bani, ulica Čierny lúh č. 14.
Rozlúčka so zosnulou bude dňa 27. apríla  2018, t. j. v piatok, o 13:30 hod. v Kostole v sv. Alžbety v Novej Bani.


Vážení občania,
smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 22. apríla 2018 zomrel vo veku 60 rokov,  p. Ľudovít Pavko, bytom Nová Baňa, ul. Nábrežná, č. 16.
Rozlúčka so zosnulým bude dňa 26. apríla 2018, t. j. vo štvrtok, o 14:00 hod. v Dome smútku v Novej Bani.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881