en
Neprehliadnite


Smútočné oznámenia

Vážení občania,

smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 25. júla 2017 zomrel vo veku 80 rokov p. Dominik Budinský, bytom v Novej Bani,  Hviezdoslavova ulica, č. 19.
Rozlúčka so zosnulým bude dňa 28. júla 2017, t.j. v piatok o 15:30 hod. v Kostole sv. Alžbety v Novej Bani.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881