en
Neprehliadnite


Smútočné oznámenia aktuálne

Vážení občania,

smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 19. októbra 2021 zomrel vo veku 68 rokov pán Ján Derfenyi, bytom Hronský Beňadik, rodák z Novej Bane.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800