Informácie

Cenník služieb

KOPÍROVANIE

 A4  0,10 €
 A4 obojstranne  0,20€
 A3  0,20 €
 A3 obojstranne  0,35 €

 ____________________________________________________________

 TLAČ DOKUMENTOV

 Tlač A4 jednostranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,20 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,15 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,10 €
 Tlač A3  0,35 €
 Tlač A4 obojstranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,35 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,30 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,20 €
 Tlač A3 obojstranná  0,70 €
 Tlač A4 farebne do 50% strany  0,40 €
 Tlač A4 plnofarebne od 50%strany  0,80 €
 Tlač A3 farebne do 50% strany  0,70 €
 Tlač A3 plnofarebne od 50%strany  1,40 €

 ____________________________________________________________


 PREPISOVANIE

 A4 1-3 NS  1,50 €
 A4 3 a viac NS  1,00 €
 1/2 A4 1-3 NS  0,75 €
 1/2 A4 3 a viac NS  0,50 €
 Príplatok za graf, tabuľku  2,00 €

 _____________________________________________________________

 OBČIANSKA INZERCIA

 Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli)  4 €
 Občianska riadková inzercia (na tabuli IC)  2 € za mes.

 _____________________________________________________________

 INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

 Základné grafické spracovanie  10,00 €
 Spomienka, poďakovanie bez foto  3,00 €
 Spomienka, poďakovanie s foto  4,00 €
 Riadková občianska inzercia do 20 slov  4,50 €
 Riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,20 € za slovo
 plošná inzercia – celá strana  160,00 €
 plošná inzercia – 1/2 strany  80,00 €
 plošná inzercia - titulná strana - 1cm2  1,80 €
 plošná inzercia - bežná strana - 1cm2  0,90 €/ 1 cm2
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 zverejnenie reklamného článku  0,60 €/ 1 cm2
 kandidát na primátora mesta ½ strany  80,00 €
 kandidát na poslanca MsZ ¼ strany  40,00 €
 kandidatúra politickej strany ¼ strany  80,00 €
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 v decembrovom čísle NN:   
 plošná inzercia – 1/2 strany  120,00 €
 plošná inzercia – celá strana  240,00 €
 spomienka, poďakovanie bez fotografie  3,50 €
 spomienka, poďakovanie s fotografiou  4,50 €
 riadková občianska inzercia do 20 slov  5,00 €
 riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,25 €/slovo
 plošná inzercia titulná strana 1cm2  2,10 €
 plošná inzercia bežná strana 1cm2  1,10 €
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 zverejnenie reklamného článku  0,70 €/1 cm2

 _____________________________________________________________

 HREBEŇOVÁ VÄZBA:

 Hrebeň č. 8-12,5  1,50 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 14  1,70 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 16-19  1,80 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 22-25  2,00 EUR/ väzba

 _____________________________________________________________

 LAMINOVANIE:

 A4  1,00 €/ks

 _____________________________________________________________

 SKENOVANIE:

 Skenovanie A4  0,35 EUR
 Skenovanie A3  0,70 EUR

 _____________________________________________________________

 MESTSKÝ ROZHLAS:

 Pohreb vyhlásený  2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
 Komerčné vyhlasovanie  4,00 EUR / 1 vyhlásenie
 Volebná kampaň  10,00 EUR / 1 vyhlásenie

 Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

 Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

 Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

 Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

  •  o odstávke energií
  •  o poruchách na inžinierskych sieťach
  •  o dopravnej výluke
  •  o konaní športových a kultúrnych podujatí
  •  straty a nálezy
  •  o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
  •  o aktivitách škôl a školských zariadení
     

 UBYTOVANIE:

 Prenájom ubytovacieho zariadenia:

 Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba)  50,00 EUR/noc
 Prístelka (obývacia izba)  10,00 EUR /noc/osoba
 Prenájom jednoposteľovej izby  16,00 EUR /noc/osoba
 Prístelka (v jednoposteľovej izbe)  10,00 EUR /noc/osoba

 

Aktuality

37. ročník Novobanskí heligonkári

31. 1. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na 37. ročník Novobanskí heligonkári, ktorý sa uskutoční 4. februára 2023 o 14.00 hod. a o 17.00 hod. v......

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb

31. 1. 2023
Ponuky majetku

PREDMET SÚŤAŽE Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 36, na ulici B......

Nová Baňa sa pridá k celoslovenskej iniciatíve: Mestám a obciam zhasína nádej

30. 1. 2023
Oznamy

Vážení spoluobčania, Nová Baňa sa pripája k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ ktorá sa uskutoční v pondelok 30. januá...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.