Informácie

Cenník služieb

KOPÍROVANIE

 A4  0,10 €
 A4 obojstranne  0,20€
 A3  0,20 €
 A3 obojstranne  0,35 €

 ____________________________________________________________

 TLAČ DOKUMENTOV

 Tlač A4 jednostranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,20 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,15 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,10 €
 Tlač A3  0,35 €
 Tlač A4 obojstranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,35 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,30 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,20 €
 Tlač A3 obojstranná  0,70 €
 Tlač A4 farebne do 50% strany  0,40 €
 Tlač A4 plnofarebne od 50%strany  0,80 €
 Tlač A3 farebne do 50% strany  0,70 €
 Tlač A3 plnofarebne od 50%strany  1,40 €

 ____________________________________________________________


 PREPISOVANIE

 A4 1-3 NS  1,50 €
 A4 3 a viac NS  1,00 €
 1/2 A4 1-3 NS  0,75 €
 1/2 A4 3 a viac NS  0,50 €
 Príplatok za graf, tabuľku  2,00 €

 _____________________________________________________________

 OBČIANSKA INZERCIA

 Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli)  4 €
 Občianska riadková inzercia (na tabuli IC)  2 € za mes.

 _____________________________________________________________

 INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

 Základné grafické spracovanie  10,00 €
 Spomienka, poďakovanie bez foto  3,00 €
 Spomienka, poďakovanie s foto  4,00 €
 Riadková občianska inzercia do 20 slov  4,50 €
 Riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,20 € za slovo
 plošná inzercia – celá strana  160,00 €
 plošná inzercia – 1/2 strany  80,00 €
 plošná inzercia - titulná strana - 1cm2  1,80 €
 plošná inzercia - bežná strana - 1cm2  0,90 €/ 1 cm2
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 zverejnenie reklamného článku  0,60 €/ 1 cm2
 kandidát na primátora mesta ½ strany  80,00 €
 kandidát na poslanca MsZ ¼ strany  40,00 €
 kandidatúra politickej strany ¼ strany  80,00 €
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 v decembrovom čísle NN:   
 plošná inzercia – 1/2 strany  120,00 €
 plošná inzercia – celá strana  240,00 €
 spomienka, poďakovanie bez fotografie  3,50 €
 spomienka, poďakovanie s fotografiou  4,50 €
 riadková občianska inzercia do 20 slov  5,00 €
 riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,25 €/slovo
 plošná inzercia titulná strana 1cm2  2,10 €
 plošná inzercia bežná strana 1cm2  1,10 €
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 zverejnenie reklamného článku  0,70 €/1 cm2

 _____________________________________________________________

 HREBEŇOVÁ VÄZBA:

 Hrebeň č. 8-12,5  1,50 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 14  1,70 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 16-19  1,80 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 22-25  2,00 EUR/ väzba

 _____________________________________________________________

 LAMINOVANIE:

 A4  1,00 €/ks

 _____________________________________________________________

 SKENOVANIE:

 Skenovanie A4  0,35 EUR
 Skenovanie A3  0,70 EUR

 _____________________________________________________________

 MESTSKÝ ROZHLAS:

 Pohreb vyhlásený  2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
 Komerčné vyhlasovanie  4,00 EUR / 1 vyhlásenie
 Volebná kampaň  10,00 EUR / 1 vyhlásenie

 Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

 Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

 Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

 Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

  •  o odstávke energií
  •  o poruchách na inžinierskych sieťach
  •  o dopravnej výluke
  •  o konaní športových a kultúrnych podujatí
  •  straty a nálezy
  •  o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
  •  o aktivitách škôl a školských zariadení
     

 UBYTOVANIE:

 Prenájom ubytovacieho zariadenia:

 Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba)  50,00 EUR/noc
 Prístelka (obývacia izba)  10,00 EUR /noc/osoba
 Prenájom jednoposteľovej izby  16,00 EUR /noc/osoba
 Prístelka (v jednoposteľovej izbe)  10,00 EUR /noc/osoba

 

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.