en
Neprehliadnite


Cenník

Cenník služieb

KOPÍROVANIE

A4 0,07 €
A4 obojstranne 0,10 €
A3 0,13 €
A3 obojstranne 0,20 €

____________________________________________________________

TLAČ DOKUMENTOV

Tlač A4 jednostranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,17 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,14 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,10 €
Tlač A3 0,35 €
Tlač A4 obojstranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,34 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,28 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,20 €
Tlač A3 0,70 €
Tlač A4 farebne do 50% strany 0,33 €
Tlač A4 plnofarebne od 50%strany 0,66 €
Tlač A3 farebne do 50% strany 0,70 €
Tlač A3 plnofarebne od 50%strany 1,40 €

____________________________________________________________

PREPISOVANIE

A4 1-3 NS 1,50 €
A4 3 a viac NS 1,00 €
1/2 A4 1-3 NS 0,75 €
1/2 A4 3 a viac NS 0,50 €
Príplatok za graf, tabuľku 2,00 €

_____________________________________________________________

OBČIANSKA INZERCIA

Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli) 4 €
Občianska inzercia A3 (na vývesnej tabuli) 8 €
Občianska riadková inzercia (na tabuli IC) 2 € za mes.

_____________________________________________________________

INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

Spomienka, poďakovanie bez foto 3,00 €
Spomienka, poďakovanie s foto 4,00 €
Riadková občianska inzercia do 20 slov 4,50 €
Riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,20 € za slovo

Vkladanie reklamy do NN

      formát A5

      formát A4

 

 

0,05 € / ks

0,10 €/ ks

 

plošná inzercia - titulná strana - 1cm2 1,80 €
plošná inzercia - bežná strana - 1cm2 0,90 €/ 1 cm2
v decembrovom čísle NN:  
plošná inzercia - titulná strana - 1cm2 2,10 €
plošná inzercia - bežná strana - 1cm2 1,10 €/ 1 cm2
spomienka, poďakovanie bez foto 3,50 €
spomienka, poďakanie s foto 4,50 €
riadková inzercia do 20 slov 5,00 €
riadková inzercia nad 20 slov 0,25 € za slovo

_____________________________________________________________

HREBEŇOVÁ VÄZBA:

Hrebeň č. 8-12,5 ........................................................1,50 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 14 ..............................................................1,70 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 16-19 .........................................................1,80 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 22-25 .........................................................2,00 EUR/ väzba

_____________________________________________________________

LAMINOVANIE:

A4 / mm 80 mic........................................................0,70 EUR/ks

_____________________________________________________________

SKENOVANIE:

Skenovanie A4..........................................................0,33 EUR 

Skenovanie A3..........................................................0,66 EUR

_____________________________________________________________

INTERNET: 

Cena za 1 min. .........................................................0,10 EUR

_____________________________________________________________

MESTSKÝ ROZHLAS:

Pohreb vyhlásený......................................................2 EUR spolu

Komerčné vyhlasovanie...........................................3 EUR za 1 vyhlásenie

Volebná kampaň........................................................5 EUR za 1 vyhlásenie

 

CENNÍK služieb za prenájom zasadačky

Poplatky za prenájom zasadačky v administratívno prevádzkovej budove, Bernolákova 11, súp.č. 36 v Novej Bani
 

Prenájom za každý začatý mesiac
deti a mládež na tanečné a športové účely
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom na tanečné a športové účely za rok
spojené s upratovacou službou priestoru
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom za 1 hodinu
tanečné, športové a podobné účely
5,00 €

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881