Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu
  4. Informačno poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica:

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021

Aktívne projekty v roku 2021 

Aktualizované: 3.12.2021

1.       Wifi pre Teba

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

14 250 €


2.       Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

11 264 €


3.       Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

14 725 €


4.      Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

782 352 €


5.      Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

522 000 €


6.      Zastávky s city lightom

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

8 700 €


7.     Pamiatky novobanského baníctva

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 000 €


8.     "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 105 €


9. Týždeň športu pre všetkých

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

1 200 €


10. Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

 v zásobníku  nerozhodnutých žiadostí

375 400 €


11.  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 486 €


12. MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

41 314 €


13. Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

251 000 €


14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

165 500 €


15. Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

907 €


16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

2 885 €


17. Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

386 812 €


18. Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

5 040 €


19. Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

375 400 €


20. Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

1 000 €


21.  Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

10 830 €


22.  Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

200 000 €


23. Športový tábor - v spolupráci s CVČ

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 260 €


24.  Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 260 €


25.  Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

1 260 €


26.  Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

1 386 €


27. Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 260 €


28.  Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 890 €


29.  Tajchová osmička

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

2 187 €


30.   Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.)

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

350 000 €


Ukončené projekty v roku 2020

 

Názov projektu

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

V posudzovaní

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ

Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 

 

Ukončené projekty v roku 2019

 

Názov projektu

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

133 598 


Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......