Informácie

Kalendár podujatí v meste Nová Baňa na rok 2023 

Kalendár sa priebežne aktualizuje. Zmena programu vyhradená.
Termín Podujatie Miesto Organizátor Tel. kontakt
3.2.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, prednáška s Ing.Andrejom Žiarovským, MBA mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
4.2.2023 Novobanskí heligonkári, 37. ročník kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
náhradný termín Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, 53. ročník Pohronský Inovec CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa, SZPFB, OZ Centráčik 045/6856365 045/6782885
18.2.2023 Novobanský ples, 10. ročník CVČ Nová Baňa Mesto Nová Baňa a OZ pri CVČ - Centráčik 0911 932 090 0907 858 255
19.2.2023 Banícky fašiang radničný park Mesto Nová Baňa, OZ Nová Baňa, FS Háj 045/6782885
21.2.2023 Mestský karneval CVČ Nová Baňa CVČ Nová Baňa 045/6856365
24.2.2023 Stretnutie občanov s primátorom mesta, poslancami MsZ a vedením mesta kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782800
10.3.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s doc. RNDr. Karolom Holým, CSc. mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
21. - 24.3.2023 Melekova divadelná Nová Baňa, 46. ročník kino Vatra POS ZH, Mesto Nová Baňa 045/6782885
23.3.2023 Spomienka na oslobodenie mesta Nová Baňa Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
27.3.2023 Novobanská kvapka krvi ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
5.4.2023 Vitaj, Veľká noc! mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782885
13.4.2023 Upracme Slovensko - iniciatíva, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie Nová Baňa ZO JDS Nová Baňa, Mestský mládežnícky parlament 907282988
21.4.2023 Verejná videoprojekcia - film "Hádkovci" kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
22.4.2023 Privítajme jar pomocou prírode - čistenie NCH Zvonička NCH Zvonička Mesto Nová Baňa, CVČ Nová Baňa, MsL Nová Baňa 045/6856365
24.4.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s MUDr. Zuzanou Ferenčíkovou mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
28.4.2023 Stavanie mája Námestie slobody Mesto Nová Baňa 045/6782885
4.5.2023 Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa a Beh mieru ihrisko ZŠ Jána Zemana Mesto Nová Baňa, CVČ Nová Baňa 045/6782885 045/6756365
4.5.2023 Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
12.5.2023 Defilé kino Vatra TŠK Tiffany Nová Baňa 903867142
13.5.2023 Mestská cyklistická súťaž rekreačný areál Tajch CVČ Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa 045/6856365
14.5.2023 Deň matiek - divadelné predstavenie "Oklamaný manžel" v podaní DS HRON z Kozároviec kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
14.5.2023 Memoriál PhDr. Pavla Hrčku, 9. ročník CVČ Nová Baňa TJ Slovan, Mesto Nová Baňa, CVČ 905 477 186
16.5.2023 Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s Ing. Jaroslavom Burajnivom mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
26.5.2023 Vinička a jej hostia kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
máj Dodekova Nová Baňa, 14. ročník CVČ Nová Baňa CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa, Pohronské múzeum 045/6856365
1.-30.6.2023 Do práce na bicykli, 10. ročník
Mesto Nová Baňa 045/6782885
2.6.2023 Centráci rodičom a mestu CVČ Nová Baňa Mesto Nová Baňa, CVČ 045/6856365
3.6.2023 „Začni leto s nami“ – KI cup a MDD 2023
futbalové ihrisko, Dlhá lúka, Nová Baňa Knauf Insulation s.r.o., Mesto Nová Baňa 045/6782885
jún Malý záchranár CVČ Nová Baňa CVČ, OZ Salus Vitalis, OZ Centráčik, Mesto Nová Baňa 045/6856365
6.6.2023
Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, videokonferencia s doc. MUDr. Radovanom Bočom, PhD
mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
7.6.2023 30. výročie Základnej školy svätej Alžbety kino Vatra ZŠ svätej Alžbety Nová Baňa 045/6856523
9.6.2023
Divadelné predstavenie: DS MÚZa Nová Baňa „STRANA LÁSKY“
kino Vatra
Mesto Nová Baňa
045/6782885
13.6.2023 Ľahkoatletický míting, 10. ročník areál ZŠ Jána Zemana Mesto Nová Baňa, školy a školské zariadenia v meste Nová Baňa 045/6782885 045/6756365
19.-25.6.2023 Týždeň športu pre všetkých, 18. ročník Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
29.6.2023
„Kaviareň Bestie“ – autorská hra
kino VATRA
ZUŠ Nová Baňa
0911 665 858
30.6.2023 Vyhlásemie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov
mesta Nová Baňa za rok 2022
obradná sieň
Mesto Nová Baňa 045/6782885
1.-3.7.2023 U18 NOVA BANA OPEN 2023 Oficiálny Turnaj STZ Triedy D Juniori/Juniorky Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch 948 165 095
4.7.2023 Verejná videoprojekcia – film „Srdce na dlani“ – amfiteáter Tajch
amfiteáter Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
8.7.2023

Detské cyklistické preteky – sprievodný program medzinárodných cyklistických pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2023 & RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2023

Nová Baňa

Mesto Nová Baňa
CVČ Nová Baňa

045/6782885
045/6856365
9.7.2023

Koncerty PALO DRAPÁK a RETRO-ACTIVE – KABÁT REVIVAL – sprievodný program medzinárodných cyklistických pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2023 & RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2023

Námestie slobody Nová Baňa
Mesto Nová Baňa
045/6782885
8. - 9.7.2023 Medzinárodné cyklistické preteky Respect Ladies Race Slovakia a Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia Nová Baňa VRCHY SK,o.z., Mesto Nová Baňa 045/6782885
19.7.2023
„O dvanástich mesiačikoch“- divadelné predstavenie pre deti
mestské trhovisko Mesto Nová Baňa 045/6782885
22.7.2023 Banícky fakľový sprievod a Anna bál Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
2. 8. 2023
Štálanská kvapka krvi KD Štále Novobanskí patrioti, OZ Mesto Nová Baňa 910 908 321
5.8.2023 Tenisový turnaj o pohár primátora Nová Baňa ŠK Poolo, Mesto Nová Baňa 907842355
12.8.2023 TK TAJCH TENNIS FAMILY TEAM CUP 2023, 5.ročník Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch Nová Baňa 948 165 095
august Letné čítanie v parku radničný park Mesto Nová Baňa 045/6782890
16. 8. 2023
Kiki a Kuky - divadelné predstavenie pre deti
mestské trhovisko Mesto Nová Baňa 045/6782885
28.8.2023 Verejná videoprojekcia – film „Buko“ – amfiteáter Tajch
amfiteáter Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
28.8.2023
Spomienkové oslavy SNP Nová Baňa Mesto Nová Baňa a ZO ZPB 045/6782820
28. 8. 2023
Vatra SNP Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
2.9.2023 Tajchová osmička, 11. ročník rekreač. areál Tajch Mesto Nová Baňa 045/6782885
9.9.2023 Ľudová veselica KD Štále Novobanskí patrioti, OZ 910 908 321
16.9.2023 Detská Tenisová Olympiáda, 5 ročník Nová Baňa - TK Tajch TK Tajch - Mgr. Martin Štrba 948 165 095
september Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa, beseda s doc. PaedDr. RNDr. Stanislavom Katinom, PhD., matematikom a štatistikom
mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
21.9.2023 Štafetový polmaratón SŠ v okrese Žarnovica, 6. ročník priestranstvo pred GFŠ a v priľahlom centre mesta Nová Baňa GFŠ Nová Baňa 045/6857092
22.-23.9.2023 Novobanský jarmok, 30. ročník Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782885
2.10.2023
Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
október GASTROfest, 2. ročník mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782885
3.10.2023
Mesiac úcty k starším – koncert Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich
kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
november Stretnutie s osobnosťou mesta Nová Baňa mestská knižnica Mesto Nová Baňa 045/6782890
27.11.2023 Novobanská kvapka krvi ZUŠ Nová Baňa Mesto Nová Baňa 045/6782820
november divadelné predstavenie kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885
november Jesenná turistika po NCH Zbojnícke studničky Nová Baňa CVČ Nová Baňa, Mesto Nová Baňa 045/6756365 045/6782885
4. - 10.12.2023 Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy radničný park Mesto Nová Baňa 045/6782885
5.12.2023 Príde k nám Mikuláš radničný rark Mesto Nová Baňa, VETERÁN CLUB Nová Baňa 045/6782885
december Benefičný koncert "MY a NAŠE MESTO", 12. ročník kino Vatra Mesto Nová Baňa 045/6782885

Harmonogram predpokladaných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023 sa pripravuje v spolupráci s organizáciami v meste.

Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.