en
Neprehliadnite


Predpisy MSÚ

NázovPridanéPrevziať súbor
Štatút mesta Nová Baňa8.2.2019 Prevziať dokument (PDF)
Rokovací poriadok MsZ v Novej Bani8.2.2019 Prevziať dokument (PDF)
SMERNICA č. 1/2019 o vydávaní a tvorbe Novobanských novín23.1.2019 Prevziať dokument (PDF)
Registratúrny poriadok MsÚ Nová Baňa21.6.2016 Prevziať dokument (PDF)
Smernica č. 3/2015 o zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov23.10.2015 Prevziať dokument (PDF)
Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa7.10.2014 Prevziať dokument (PDF)
Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v meste Nová Baňa29.5.2014 Prevziať dokument (PDF)
Smernica - sťažnosti21.5.2013 Prevziať dokument (PDF)
Smernica - správne poplatky21.5.2013 Prevziať dokument (PDF)
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa24.4.2019 Prevziať dokument (PDF)Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881