sk

Panorama of town

Banners


Aktuality


VÁŽENÍ RODIČIA !
Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie, podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že Materská škola Nábrežná 2, bude od

18. januára 2021 až do odvolania

otvorená len pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Elokované pracoviská zostávajú zatvorené!

Read more ...


Aktuálna situácia COVID-19 pre okres Žarnovica.

Výsledky všetkých vyšetrení na koronavírus sú hlásené každý odberový deň na NCZI národné centrum zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

NCZI tieto výsledky aktualizuje a zverejňuje na svojej mapovej aplikácii https://mapa.covid.chat/ , ktorú je možné otvoriť po kliknutí na symbol, ktorý sa nachádza už dlhšiu dobu v pravom dolnom rohu aj na stránke mesta Nová Baňa.

Read more ...


Dňa 07.01.2021 prevzala tunajšia mestská polícia nebezpečné nástrahy – ostré kovové hroty od občanov, ktorí ich našli ukryté v lístí pri športovaní a prechádzke v lokalite Rovienka. MsP ešte v ten deň uvedenú lokalitu prešla a zmonitorovala. Na druhý deň MsP opäť túto lokalitu skontrolovala aj za použitia zapožičaného detektoru kovov. Hliadka prešla s detektorom kovov aj turistické chodníky v blízkosti tejto lokality, a tiež bol skontrolovaný lesný chodník od ul. Hájskej smerom k Zvoničke. Hliadka ďalšie nebezpečné kovové hroty nenašla. MsP bude aj v najbližších dňoch monitorovať turistické chodníky. Vzhľadom na to, že v čase pandémie tam mieri na prechádzky množstvo ľudí, MsP vyzýva občanov pri prechádzkach k vyššej opatrnosti.

Róbert Müller
náčelník MsP
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800