en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa pri príležitosti sviatku svätej Anny, patrónky baníkov, usporiadalo banícky fakľový sprievod a Anna bál. Podujatie začínalo pri Baníckej kaplnke na Starom Handli, zasvätenej svätej Anne, kde sa baníci modlievali pred nástupom do práce, ďakovali za svoje zdravie a prosili o šťastný návrat. Pri kaplnke sa zišli tí, ktorí si prišli uctiť všetkých, ktorí v našom meste túto ťažkú prácu vykonávali.

Čítať ďalej...


Oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy nebude miestny rozhlas v najbližších dňoch vysielať žiadne oznamy. Na jeho oprave pracujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Aktuálne informácie na rozhlas on-line


Mesto Nová Baňa sa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami podujalo  v mesiaci jún zorganizovať v poradí už 14. ročník Týždňa športu pre všetkých. Harmonogram nakoniec zahŕňal 24 rôznych športových aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie, a to nielen aktívni, ale aj príležitostní športovci.

Čítať ďalej...


Usporiadateľ: Mesto Nová Baňa a nadšenci pre beh

Organizačný výbor: Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov
Ľuboš Brieška, Dagmar Lachká

Technické zabezpečenie: Mesto Nová Baňa

Termín: 9. september 2017, sobota

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800