Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Dotácia pre ZPS ÚSMEV v roku 2023

18. 1. 2024 Nová Baňa

Mesto Nová Baňa v roku 2022 požiadala o dotáciu BBSK na rozvoj sociálnych služieb seniorov v ZPS ÚSMEV v Novej Bani – na dofinancovanie miezd a odvodov pre zamestnancov pre rok 2023.

V roku 2023 Mesto Nová Baňa dostalo finančný príspevok od MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v minimálnej výške z dôvodu, že zariadenie pre seniorov prevádzkovalo prvý rok.

BBSK pomohol poskytnutou dotáciou vykryť rozdiel príjmov a vzniknutých výdavkov v oblasti miezd a odvodov.


Ekonomická klasifikácia

Prijatá dotácia na rok 2023

Skutočne použitá dotácia k 31.12.2023

Rozdiel

Dotácia na rok 2023

69 600,00

69 600,00


Z toho:
610 – mzdy, platy, služ. príjmy a OOV


20 087,48


620 – poistné a príspevok do poisťovní


49 512,52Dotácia bola plne použitá s účelom, na ktorý bola poskytnutá.

Eliška Vallová

ZPS ÚSMEV

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.