Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

11. 7. 2023 Nová Baňa Oznamy

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariaďuje chovateľom včiel v katastri Nová Baňa opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.

Za týmto účelom nariaďuje:

Zákaz akýchkoľvek presunov včelstiev a ich súčastí v ochrannom pásme nákazy.

Zákaz predaja a použitia medu a včelích produktov na včelárske účely.

Všetky úle v ochrannom pásme ako i včelárske pomôcky a predmety bez meškania dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať.

Zabezpečiť klinickú prehliadku včelstiev v ochrannom pásme nákazy za prítomnosti asistenta úradného veterinárneho lekára ako odborne spôsobilej osoby, a to od 1. júla do 31. augusta 2023, a od 1. apríla do 10. mája 2024.

Do 10 dní od dňa klinickej prehliadky zdravotného stavu včelstiev, doručiť správnemu orgánu Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky všetstiev na prítomnosť moru včelieho plodu.

Každý prípad podozrenia zo vzniku nebezpečnej nákazy včiel bez meškania hlásiť správnemu orgánu.

 

Nariadené opatrenia trvajú až do odvolania správnym orgánom.


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.