Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

29. 4. 2022 Nová Baňa

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) cez operačný program IROP na projekt: Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa. Realizácia sa uskutoční na ulici Nábrežná a Školská s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli schválené celkové oprávnené výdavky vo výške 406 177,80 eur, z toho 95% z NFP – 385 868,91 eur a spolufinancovanie mesta vo výške 5% - 20 308,89 eur, vrátane prípadných neoprávnených výdavkov na uvedený projekt. 

Cieľom projektu je vytvorenie kvalitnej parkovej úpravy mestského typu s integráciou viacerých funkčných a tematických celkov, zvýšenie atraktívnosti nábrežnej „promenády,“ kde plocha revitalizovaného vnútrobloku je 10 860 m2. Uvedené zmeny prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku budú mať pozitívny vplyv na environmentálne aspekty lokality, podporia sa lokálne sociálne vzťahy, vytvoria sa možnosti na aktívny oddych, čím sa zlepší celkové zdravie a vitalita obyvateľstva.

Predmetom prác projektu je:

 • zníženie prašnosti a hlučnosti v prostredí výsadbou líniovej zelene zo vzrastlých stromov pozdĺž vodného toku;
 • podpora ekostabilizačných prvkov líniovou zeleňou;
 • zvýšenie biodiverzity sadovou a parkovou úpravou (kvitnúce kry, bylinky, okrasné trávy, aby v každom ročnom období bola niektorá časť zakvitnutá);
 • skultivovanie pôdy a jestvujúcich plôch trávnika;
 • zlepšenie priepustnosti vybraných spevnených plôch vodopriepustnou dlažbou s vyštrkovanými škárami;
 • nové chodníky pre peších, vybudované z vodopriepustného mlatového povrchu a olemované oceľovou flexi obrubou;
 • mestský mobiliár: lavičky, prestrešené altánky menších rozmerov s posedením a stolíkom, vrátane smetných nádob;
 • detské ihrisko pre deti 6-14 rokov pozostávajúce zo šmykľaviek, lanových dráh, mostov, lezeckých stien a zapustených trampolín a pri športovom areáli ZŠ umiestnenie exteriérovej fitness zostavy s výhľadom na vodný tok;
 • podpora sociálnej lokálnej integrity: vytvoriť miestne komunitné centrum v mestskom objekte, ktorý je situovaný v parku;
 • podpora cyklodopravy osadením cyklostojanov, vrátane servisného stojana a uzavretého cykloprístreška pred budúcim komunitným centrom;
 • výmena verejného osvetlenia pozdĺž promenádneho chodníka, doplnená o dizajnové nasvietenie chodníkov či LED podsvietenie mobiliáru.

 Vo výklade Klientskeho centra máte možnosť oboznámiť sa s uvedeným projektom.  

PhDr. Lenka Šubová,
projektový manažér kancelárie primátoraZatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.