Návštevník

Tipy na výlet po okolí mesta Nová Baňa.


Náučný chodník Vojšín

Náučný chodník Vojšín Vás prevedie časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58 km a prekonáva výškový rozdiel 371,9 m. Najnižší bod - Stará Huta (447 m n.m.) Najvyšším bodom je vrch Vojšín (818,9 m n.m.). Trasu chodníka je možné absolvovať pokojnou chôdzou za cca 4 hod.

Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať chránenú krajinnú oblasť Ponitrie.

Hrebeň od Sedlovej skaly po Andezitové kamenné more je zároveň rozvodnicou dvoch povodí - Hrona a Váhu, do ktorého sa cez reku Nitru vlieva riečka Žitava, prameniaca vo Veľkej Lehote.

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Stará Huta

Pôvodne sa vzniknutá sklárska osada nazývala Sklená Huta. Názov Stará Huta sa aktívne spomína od 4. júna 1630, kedy uzavrela štiavnická komora so slieszkym sklárom Michalom Ulbmom zmluvu o postavení sklárne v Novej Bani.

č.2: Starohutský vodopád - národná prírodná pamiatka

Jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vuklanitov nachádzajúci sa vo výške 525 m.n.m. Patrí medzi 5 vodopádov Slovenska ustanovených Ministerstvom životného prostredia SR za národné prírodné pamiatky. Výška vodopádu je 5 m.

č.3: Jašekova skala - vyhliadková lokalita nad Starou Hutou

Samotný skalný útvar je budovaný odolnými treťohornými vulkanickými andezitmi odolávajúcimi erózii, ktoré nápadne vystupujú z menej odolných pyroklastických hornín stratovulkanického svahu.

č.4: Sedlová skala - vyhliadková lokalita

Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s kótou 777,6 m.n.m. Na obzore sa otvára panoráma s výhľadom na Štiavnické vrchy, Poľanu, Kremnické vrchy, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Vtáčnik. Zaujímavý je pohľad na severovýchodnú časť novobanskej kotliny pod masívom Hája s bohatou históriou a ojedinelým štálovým osídlením

č.5: Jazerec - jazierko v príjemnom lesnom prostredí

Predstavuje prírodzený mokraďový biotop nachádzajúci sa v terénnej priehlbine pravdepodobne vzniknutej prehradením dolinky svahovým zosuvom. Samotná hrádza je v teréne dobre rozpoznateľná a je v rámci vývoja vegetácie porastená smrekom obyčajným, na rozdiel od okolitých bučín. Mokrade tvoria svojrázny biotop s jedinečnou faunou a flórou.

č.6: Bujakov vrch - prírodná rezervácia- najkrajšia v čase kvitnutia ponikleca a vstavačov

Prírodná rezervácia Bujakov vrch bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu ochrany výskytu Ponikleca veľkokvetého.

č.7: Vojšín - vyhliadková a krajinárska lokalita

Vojšín s nadmorskou výškou 818,9 m, je tretím najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Zároveň je veľmi peknou vyhliadkovou lokalitou. Na horizonte sa od juhozápadu až na sever ťahá Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Jej súčasťou sú pohoria Tríbeč s najvyšším vrchom Veľký Tríbeč (828 m.n.m.) ťahajúce sa od Nitry až po Veľkopoľskú dolinu, kde plynulo prechádza do pohoria Vtáčnik s rovnomenným najvyšším vrchom

č.8: Andezitové kamenné more - národná prírodná pamiatka -geologicko - geomorfologický úkaz

Predmetom ochrany je rozpad lávového prúdu andezitov, ktorý sa sformoval pred 14,5 miliónmi rokov. Podmienky pri chladnutí lávy viedli k vytvoreniu takej vnútornej štruktúry v utuhnutom lávovom prúde, ktorá mala za následok jeho rozpadávanie sa do nepravidelných viacuholníkových blokov.


Trasa prechodu masívom Hája s kótou 712,5 m.n.m.

Trasu prechodu masívom Hája odporúčame začať v Novej Bani, pokračovať popri pútnickom mieste Kohútovo, cez Štamproch po lesných cestách na Háj a po hrebeni chodníkom na Havraniu a Červenú skalu. Zostup je možný buď ďalej na juh po hrebeni Gupne na železničnú stanicu v Novej Bani, alebo z Červenej skaly lesnou cestou popri Zvoničke späť do centra Novej Bane

Zdroj: Občianske združenie Nová Baňa - Bedeker Nová Baňa a okolie


Náučný chodník Zvonička

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Zvonička

GPS: 48˚25´36.52;18˚38´47.08

č.2: Červená skala

GPS: 48˚25´20.21˝;18˚38´59.59˝

č.3: Havrania skala

GPS: 48˚25´18.85;18˚39´6.18˝

č.4: Háj

GPS: 48˚26´01.01;18˚39´26.15˝

č.5: Kohútovo

GPS: 48˚25´54.19;18˚38´52.16˝

Náučný chodník Zbojnícke studničky

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

č.1: Tajch

GPS: 48˚27´12.75582˝, 18˚38´06.93496˝

č.2: Tajch – Mokraď

GPS: 48˚27´23.37377˝, 18˚38´08.67062˝

č.3: Jarmila

GPS: 48˚27´10.79853˝, 18˚38´57.91190˝

č.4: Lipinská Studnička

GPS: 48˚27´11.50495˝, 18˚39´26.23282˝

č.5: Johanská Studnička

GPS: 48˚27´16.08644˝, 18˚39´19.30984˝

č.6: Zbojnícke Studničky

GPS: 48˚27´10.49555˝, 18˚40´13.78246˝

č.7: Hraškova Studnička

GPS: 48˚26´53.33607˝, 18˚39´20.51387˝

č.8: Predný Šarvíz

GPS: 48˚26´38.92547˝, 18˚39´10.84563˝

č.9: Kohútovo – Rovienka

GPS: 48˚26´15.16192, 18˚38 52.18580˝

Banský náučný chodník

Dokumenty a informačné materiály

 

Trasa náučného chodníka

TRASA A

Č.1 Banský náučný chodník

Trasa A (čierna)Trasa B (zelená)

Č.2 Štôlňa Matej

(18.64633°,48.42086°)

Č.3 Povrchové banské diela na žile Reissenschuch

(18,64903°; 48,41818°)

Č.4 Podzemné baníctvo na žile Reissenschuch: štôlne Finer, Maden Klotzer a Felix

(Finierňa, 18° 39′ 6.67″, 48° 25′ 11.28″, 293 m n.m.)

Č.5 Ťažobné a vetracie šachtice

(18.64944°,48.41956°)

Č.6 Gupňa a Rabenstein

(18.65022,48.42147°)

Č.7 Šachta Klingsbittner

(18° 39′ 09.24″, 48° 25’ 24,36“)


TRASA B

č.1: Banský náučný chodník

č.2: Dolná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18°38’32.9″, 48°25’28.2″

č.3: Horná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

GPS: 18.643471°, 48.425377°

č.4: Štôlňa Tag (pri šachte althandel)

GPS: 18.643074°, 48.428965°

č.5: Šturc a šachta Himmelreich

GPS: 18.641894°, 48.430260°

č.6: Šachta narodenia Panny Márie

GPS: 18.643206°, 48.432825°

č.7: Šachta František (Šachta Cisára Františka II.)

GPS: 18.639053°, 48.435436°

č.8: Trojkráľová štôlňa

GPS: 18.639183°, 48.433161°

č.9: Banícka kaplnka a budova banskej správy

GPS: 18.638429°, 48.432355°

č.10: Novobanské úpravníctvo - Stupy nad štôlňou Svornosť

GPS: 18.63746°, 48.43286°

č.11: Štôlňa Svornosť

GPS: 18.6367222°, 48.4330556°

č.12: Šachta Jozef

GPS: 18.6380555°, 48.4302778°

č.13: Banícke námestie - Hronská dedičná sôlňa

GPS: 18.64196°, 48.40988°

č.14: Šachta Maximilián - Štangelír (Kirchenberger)

GPS: 18.6361111°, 48.4269445°

č.15: Štôlňa Sieben Kunsten (Siebenwerk)

GPS: 18.6351055°, 48.4433139°

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.