Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Tajchová osmička 2023

31. 8. 2023 Nová Baňa

Usporiadateľ: 

mesto Nová Baňa,
Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie, a nadšenci behu

Organizačný výbor:

Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov
Dagmar Lachká

Technické zabezpečenie: 

mesto Nová Baňa

Termín: 

2. september 2023, sobota

Miesto: 


rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa
- štart z cyklochodníka pri jazere
- registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

P R O P O Z Í C I E 


Zn.

kategória

rok nar.

dĺžka trate

registrácia

A

predškolský vek – dievčatá, chlapci

2018 a mladší

100 m

áno

B

super baby I – dievčatá, chlapci

2017, 2016

200 m

áno

C

super baby II – dievčatá, chlapci

2015, 2014

300 m

áno

D

predžiačky, predžiaci

2013, 2012

500 m

áno

E

mladšie žiačky, mladší žiaci

2011, 2010

864 m

áno

F

staršie žiačky, starší žiaci

2009, 2008

1,2 km

áno

A1

muži do 40 rokov

2005 – 1984


8 km

áno

A2

muži nad 40 rokov

1983 – 1974

áno

A3

muži nad 50 rokov

1973 a starší

áno

B1

ženy do 40 rokov

2005 – 1984

8 km

áno

B2

ženy nad 40 rokov

1983 a staršie

áno

C1

muži (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C2

ženy (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C3

študenti SŠ – dievčatá, chlapci

2008 – 2004

5,52 km

áno

G1

muži do 40 rokov

2005 – 1984

21,33 km

áno

G2

muži nad 40 rokov

1983 a starší

21,33 km

áno

G3 ženy do 40 rokov
2005-1984
21,33 km
áno
G4 ženy nad 40 rokov
1983 a staršie
21,33 km
áno
POHYB PRE ZDRAVIE (cyklochodník okolo jazera Tajch) – bez obmedzenia veku, disciplína beh/chôdza – podľa fyzických schopností účastníka

864 m 

nie

 

TRATE

100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km – asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch;

5,52 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta – štálanská zvonička a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 137 m;

8 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Feriancov rígeľ – Štepnica – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 245 m;

21,33 km – asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m); štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička – Háj – Kostivrch – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu. Trasa začína vo výške cca 315 m n. m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca. 640 m n. m., potom znovu klesnete, aby ste zase nastúpali do výšky cca. 630 m; navyše - trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a, samozrejme, aj krátke rovinky.

CENY

Medaily, diplomy, trofej za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2 a G1 - G4, darček pre najstaršieho/najmladšieho registrovaného účastníka.

PROGRAM: 

8:00 hod. – 10:00 hod. – REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia

8:00 hod. – 10:30 hod. – PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných vopred cez internet

 

POZOR! Prezentácia kategórií G1 – G4 len do 10:15 hod.

 

10:45 hod. – štart kategórií G1 – G4

11:00 hod. – štart kategórií A – F, postupne 

12:00 hod. – hlavné preteky – štart kategórií A1 – A3, B1 – B2 a C1 – C3

13:00 hod. – POHYB PRE ZDRAVIE (beh/chôdza) – bez registrácie

13:30 hod. – vyhlásenie výsledkov detských kategórií

14:00 hod. – vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií 

ŠTARTOVNÉ

v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3, G1 – G4:

 pri registrácii online do 31. 8. 2023 do 24:00 hod.

zdarma

pri registrácii od 1. 9. 2023 od 0:00 – 2. 9. 2023 do 10:00 hod.

10 € – platba na mieste v hotovosti

PRIHLÁŠKY:

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

www.tajchovaosmicka.sk

 !!! POZOR !!!

 Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod.!

Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané 

na e-mail pri online registrácii.

PREDPIS:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

MERANIE ČASOV:

Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

UPOZORNENIE: 

Podujatie sa uskutoční za dodržania ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá bude aktuálna v čase konania podujatia. 

  • Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
  • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu boli zaslané na e-mail pri online registrácii.
  • Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
  • Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

PROTESTY:

Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov na tabuli.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:

Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.

OBČERSTVENIE: 

Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac – možnosť zakúpiť v bufete.

KONTAKT:

Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu a mestskej knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.