Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Informácia o voľných pracovných miestach

23. 6. 2023 Oznamy

Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent – Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
Názov zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2
Sídlo zamestnávateľa: 968 01 Nová Baňa ul. Nábrežná 2
Kontakt: 045/6856 555, 0904 911 851, msvstup@nbsiet.sk
Kategória: PZ podieľajúci sa na uskutočňovaní ŠkvP
Termín nástupu: 04. 09. 2023
Pracovný pomer: na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania profesijný životopis doklady o vzdelaní súhlas so spracovaním osobných údajov bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z. ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov, pri výkone práce vo verejnom záujme
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.
Požadované doklady je potrebné zaslať do 30.06.2023


V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste - učiteľ materskej školy – Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
Názov zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2
Sídlo zamestnávateľa: 968 01 Nová Baňa ul. Nábrežná 2
Kontakt: 045/6856 555, 0904 911 851, msvstup@nbsiet.sk
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ materskej školy
Termín nástupu: 04. 09.2023
Pracovný pomer: na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania profesijný životopis doklady o vzdelaní bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť súhlas so spracovaním osobných údajov
Platové podmienky: : v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z. ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov, pri výkone práce vo verejnom záujme Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.
Požadované doklady je potrebné zaslať do 30.06.2023

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.