Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Informácie ku kompenzácii zvýšených cien za teplo a teplú úžitkovú vodu

3. 1. 2023 Oznamy

Dňa 15.12.2022 bolo prijaté Nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré stanovovalo maximálny nárast cien tepla o 15% voči cene za rok 2022. Toto nariadenie vlády bolo novelizované č. 523/2022 z 29.12.2022 a maximálny nárast ceny bol stanovaný na 20 eur za MWh voči cene za rok 2022. Nariadenie vlády č. 464/2022 mení zákon č. 250/2012 o regulácii sieťových odvetví.

Dňa 8.12.2022 bola prijatá novela č. 433/2022, ktorá novelizovala zákon č. 251/2012 o energetike. Do tejto novely boli zapracované pripomienky zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Stanovisko z Ministerstva hospodárstva SR z 29.12.2022 uvádza, že zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácii pre dodávateľov tepla, t.j. aj pre Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. plánuje Ministerstvo hospodárstva SR v prvej polovici januára 2023. Akonáhle bude výzva vyhlásená, Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. si uplatní dotáciu a zálohové platby budú prepočítané, tak aby bolo dodržané nariadenie vlády o maximálnom náraste ceny 20 eur za MWh voči cene za rok 2022.

Dodávateľ plynu pre Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. je Slovenský plynárenský podnik (ďalej len „SPP“). Podľa informácií z SPP zo dňa 30.12.2022 nie je zatiaľ stanovená výška zálohovej platby za dodaný plyn v mesiaci január 2023. Zálohový predpis, ktorý bol doručený vlastníkom a nájomcom bytov od Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. vychádza zo zmluvnej ceny za plyn pre rok 2023 s dodávateľom SPP a je generovaný mesiac vopred. Historický najnižší nákup plynu bol pre rok 2021 v cene 13 MWh, pre rok 2022 bol v cene 57,70 MWh. Cena tepla pre rok 2023 podľa Nariadenia vlády č. 464/2022 vychádza z ceny tepla za rok 2022 zvýšenej o 20 eur za MWh.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. sa snažil o nákup plynu pre rok 2023 už v úvode roku 2022, avšak dodávateľské spoločnosti mali zákaz predkladania ponúk a nákup bolo možné uzatvoriť až v čase, keď štát avizoval kompenzáciu cien plynu. Cena plynu od roku 2020 zaznamenala viacero kulminácii, a to v: 10/2021, 12/2021, 03/2022 a 08/2022. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. nakúpil plyn v 11/2022. Cena, za ktorú Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. nakúpil plyn pre rok 2023 nebude uplatnená pokiaľ bude platiť Nariadenie vlády č. 464/2022 a dotačný mechanizmus cez Ministerstvo hospodárstva SR. Predpis záloh pre rok 2023 bude prepočítaný ihneď po spustení dotačného mechanizmu.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa všetkým občanom ospravedlňujeme a veríme, že rozhodnutia štátu budú platiť čo najskôr.

Mesto Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.