Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Materská škola: Informácia o voľnom pracovnom mieste

17. 10. 2022 Oznamy

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste – ekonomický a mzdový účtovník – ( komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy rozpočtovej organizácie, samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce, samostatná odborná práca v oblasti miezd a personalistiky, verejné obstarávanie)
Názov zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2
Sídlo zamestnávateľa: 968 01 Nová Baňa ul. Nábrežná 2 (miesto výkonu práce)
Kontakt: 045/6856 555, 0904 911 851, msvstup@nbsiet.sk
Termín nástupu: 01. 12. 2022
Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok
Pracovný pomer: na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie
Požiadavky zamestnávateľa:
Prax vo verejnej správe vítaná
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania profesijný životopis doklady o vzdelaní čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.
Požadované doklady je potrebné zaslať do 28.10.2022
Katarína Štrbová, riaditeľka materskej školy

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.