Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Nákup nových kníh do knižnice

14. 6. 2023 Kultúra Nová Baňa Oznamy

„ Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.“

Carlos Ruiz Zafón

V roku 2022 sme získali dotáciu na zakúpenie nových kníh do našej mestskej knižnice. Projekt pod názvom „Akvizícia knižničného fondu“ sa realizoval od júla 2022 do konca júna 2023. Z Fondu na podporu umenia poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 3300 eur a spolufinancovanie v sume 500 eur bolo použité z finančných zdrojov mesta. Zakúpila sa náučná a odborná literatúra pre deti a dospelých, populárna literatúra, beletria pre dospelých, poézia pre deti aj dospelých, ako aj publikácie pre deti a mládež. Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb patrí k hlavným prioritám Mestskej knižnice Nová Baňa. Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a podporovaniu a propagácii čítania a vzdelávania detí a mládeže, ako aj dospelých čitateľov. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie sa do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže je vysoko aktuálna hlavne dnes, v dobe e-technológií.

Vďaka podpore získanej z FPU knižnica doplnila a obohatila svoj knižničný fond o 316 ks titulov kníh v celkovej hodnote 3802,56 eur. Nové knihy získané z dotácie boli vystavené v priestoroch knižnice a čitatelia boli oboznámení, že akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Veríme, že zakúpené knihy obohatia náš knižničný fond a potešia našich súčasných, ako aj nových čitateľov. Fondu na podporu umenia ďakujeme za poskytnutú dotáciu, ako aj za finančné prostriedky z rozpočtu mesta Nová Baňa. Pozývame všetkých súčasných, ako aj nových čitateľov do priestorov knižnice, kde je možnosť absenčných aj prezenčných výpožičiek nielen kníh, ale aj novín a časopisov.

 „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Text a foto: Eva Čaklošová, knihovníčka

Mestská knižnica Nová Baňa

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.