Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Nedostatočná kapacita vedenia vysokého napätia a časté výpadky elektrického prúdu

27. 6. 2023 Oznamy

Už od roku 2019 mesto Nová Baňa a všetky dotknuté samosprávy, ktoré sú na trase Nová Baňa – Žarnovica sa zaoberajú výstavbou nového vedenia vysokého napätia potrebného pre rozšírenie a rozvoj distribučnej sústavy v tejto lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a obmedzenia výpadkov distribúcie elektrickej energie. Aktuálne prebieha územné konanie podľa vypracovaného projektu od Stredoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len SSD).

SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

V roku 2021 bolo podpísané MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi mesto Nová Baňa a SSD, prikladáme link: https://web.novabana.sk/files/filelist/316/nbdoku_2021_51882-1.pdf.

SSD má zámer vybudovať 12 km nového vedenia pre zvýšenie kvality distribúcie elektrickej energie, obmedzenia výpadkov distribúcie elektrickej energie a zároveň vytvorí priestor pre nové pripojenie obyvateľov, občianskej vybavenosti a priemyslu v danej oblasti. Ide o nemalé investovanie finančných prostriedkov v rozsahu 5-10 mil. eur.

Mesto Nová Baňa, ako jedno z najväčších odberateľov elektrickej energie v tejto lokalite má záujem rozvíjať kvalitu života v danej oblasti a z tohto dôvodu považuje rozvoj distribučnej sústavy za významný a zásadný nielen pre nových odberateľov fyzické osoby, ale aj právnické osoby ako rozmanité organizácie a priemyselné podniky. Rozumie dopytujúcim sa občanom a ospravedlňuje sa za spôsobené časté výpadky, ktorých proces je v riešení. V územnom konaní boli doručené námietky, ktoré predĺžili časovo proces, ktorý trvá od júla 2022. Po ukončení tohto konania bude pokračovať proces stavebného povolenia. Predpokladaný termín samotnej realizácie výstavby nového vedenia vysokého napätia a novej trafostanice je 6 mesiacov, t.j. jeseň 2023-jar 2024.

Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a pochopenie.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.