Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

OBNOVTE SI SVOJ RODINNÝ DOM A SPRAVTE HO ENERGETICKY ÚSPORNÝ

9. 10. 2023 Oznamy

Do výzvy na obnovu rodinných domov, kde môžete získať až 19000€ dotáciu sa môžete zapojiť už v pondelok 9.10.2023 o 9.00 hod na stránke www.obnovdom.sk

V rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia SR vyhlásila 5.9.2023 podmienky už v poradí 4.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na obnovu rodinných domov, ktorá má za cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť budov. V rámci tohto dotačného mechanizmu majú možnosť vlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, žiadať o prostriedky na obnovu a zlepšenie energetického hospodárenia rodinných domov a to najmä na zateplenie konštrukcií (obvodového plášťa, strešného plášťa, výmena okien a dverí, zateplenie podláh a stropov) ale aj na výmenu zdroja energie (tepelné čerpadlo, fotovoltické systémy, solárne kolektory, kotly na biomasu, kondenzačný plynový kotol) a iné opatrenia zlepšujúce energetické hospodárenie stavby.

Celkovo je možné získať dotáciu 15000€ pri úspore primárnej energie (vypočítanej Energetickým certifikátom alebo Projektovým energetickým hodnotením stavby) min. 30% a až 19000€ pri úspore energie viac ako 60%. (Pre dosiahnutie minimálnej požadovanej podpory je spravidla nevyhnutné realizovať zateplenie obvodového plášťa budovy) Požadovaná miera spolufinancovania sa pohybuje na úrovni 25%. Na rozdiel od minulých výziev (č.1 a č.2) nie je potrebné, aby vlastník obnovovanej nehnuteľnosti mal v tejnehnuteľnosti aj trvalý pobyt. Obnovu rodinného domu je možné realizovať svojpomocne alebo prostredníctvom vybranej firmy.

Do uvedenej výzvy je možné sa prihlásiť zaregistrovaním formulára žiadosti na webovej stránke www.obnovdom.sk, kde bude táto možnosť sprístupnená od 9.10.2023 t.j. v pondelok od 9.00 hod. Možnosť zaregistrovať svoju žiadosť bude mať prvých 10 tis. žiadateľov, ktorí môžu svoju žiadosť registrovať len elektronicky na uvedenej webstránke. Teda platí známe pravidlo „ rýchlych prstov“, preto je nevyhnutné pokúsiť sa o registráciu hneď po otvorení tejto možnosti. Vyplnenie elektronického formulára je úplne jednoduché a na jeho vyplnenie Vám budú postačovať informácie z nasledovných dokumentov : Občiansky preukaz, List vlastníctva, Číslo úctu, Rodný list. Po úspešnej registrácii má následne žiadateľ čas 90 dní aby SAŽP SR doložil potrebné doklady preukazujúce vlastníctvo, vek stavby, energetický certifikát s navrhovanými opatreniami a iné. Po schválení žiadosti bude so žiadateľom uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie na obnovu rodinného domu. Pokiaľ ste doteraz len uvažovali o obnove Vášho rodinného domu, teraz máte reálnu možnosť získať od štátu (aj spätne od 1.2.2020) značnú časť prostriedkov na obnovu rodinného domu a zlepšenie jeho energetického hospodárenia. Všetky potrebné informácie sa dajú získať priamo na stránke www.obnovdom.sk


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.