Aktuality

Zabavte sa s nami

24. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na deň plný zábavy a športu, s bohatým programom i sprievodnými akciami pre deti k blížiacemu sa Medzinárodn......

Informácia o výluke Hronský Beňadik – Nová Baňa od 09. júna - do 11.decembra 2024

24. 5. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Pracovné stretnutie na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

23. 5. 2024
Oznamy

Dňa 22. mája 2024 štátny tajomník Ministerstva športu a cestovného ruchu SR Ján Krišanda a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023 Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstva dopravy a výstavby SR (MV SR) účinnej od dňa 01.06.2019 sa nesmú použiť spomaľovacie prahy na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III. triedy, aj v úsekoch ciest v prieťahoch obcí a na miestnych komunikáciách funkčnej triedy A1 až A3, B1, B2.N.

Cesta III. triedy je aj pri základných školách na ul. Školskej, teda osadenie dopravného značenia sa riadi podľa zákona účinného v čase. Pred účinnosťou hore uvedenej vyhlášky vtedy platná legislatíva umožňovala osadenie spomaľovacích prahov v danom úseku cesty III. triedy. Pre zvýšenú bezpečnosť chodcov vrátane detí sú na predmetnom úseku komunikácie III. triedy okrem dopravného značenia podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení MV SR osadené radarové oznamovače - merače rýchlosti. Zároveň je v prípravnom konaní zmena súčasnej platnej legislatívy k možnosti osadenia statických meračov rýchlosti s využitím objektívnej zodpovednosti, do ktorej sa v prípade platnosti a účinnosti Mesto Nová Baňa určite zapojí.

Ján Ševčík, náčelník mestskej polície

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.