Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Modernizácia hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

19. 12. 2022 Oznamy Publicita projektov

Modernizácia hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa 

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Mesto Nová Baňa z Ministerstva vnútra SR Prezídia Hasičského a záchranného zboru v roku 2018 získalo podporu uvedeného projektu vo výške poskytnutej dotácie 30 000 eur v rámci realizácie ucelených oprávnených aktivít: vyasfaltovanie dvorovej plochy a vstupov s úpravou podložia a s odvodnením; vybudovanie novej prípojky vody a pripojenie garáže na vodu a ústredné kúrenie; zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom.

Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 Mesto Nová Baňa z Ministerstva vnútra SR Prezídia Hasičského a záchranného zboru v roku 2019 získalo podporu uvedeného projektu vo výške poskytnutej dotácie: 11 264,06 eur v rámci realizácie ucelených oprávnených aktivít: dokončenie zvyšnej časti vyasfaltovania dvorovej plochy a vstupov s úpravou podložia a s odvodnením.

U projektov bolo zabezpečené povinné spolufinancovanie z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. Termínové zrealizovanie bolo do 4 rokov od nadobudnutia dotácie. Obidva projekty sa realizovali súbežne ako jeden komplex v roku 2022, čím v nasledujúcom období modernizácia prinesie zlepšenie podmienok dobrovoľného hasičského zboru s dopadom na záchranu života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.

 

PhDr. Lenka Šubová

 manažér projektov, komunikácie, propagácieZatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.